Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden

Utkom från trycket den 13 september 2011
utfärdad den 25 augusti 2011.

1 §

För Skatteverkets handläggning av en ansökan om registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 §

När Skatteverket har registrerat en handling, ska handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter återlämnas till ingivaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:976

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.