Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012

Utkom från trycket den 11 oktober 2011
utfärdad den 29 september 2011.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

 

Uppräkningsfaktor

 

2011

 

1,023

 

2012

 

1,033

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1044

(Utkom d. 11 okt. 2011.)