Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1049 Utkom från trycket den 18 oktober 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden;utfärdad den 6 oktober 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 november 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGClaes Lundgren(Finansdepartementet)