Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering1)

Utkom från trycket den 29 november 2011
utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 401 100 kronor och den övre skiktgränsen till 574 300 kronor vid 2013 års taxering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1123

(Utkom d. 29 nov. 2011.)