Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

Denna förordning upphör enligt F (2011:1572) att gälla vid utgången av 2011.

Utkom från trycket den 29 november 2011

utfärdad den 17 november 2011.

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2012:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.