Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012Denna förordning upphör enligt F (2011:1572) att gälla vid utgången av 2011.Utkom från trycket den 29 november 2011utfärdad den 17 november 2011.1 §1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2012:skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 öre per styck,skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1125 (Utkom d. 29 nov. 2011.) 2011:1572 (Utkom d. 30 dec. 2011.)