Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåvaDenna förordning upphör enligt F (2015:780) att gälla vid utgången av 2015.I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016.Utkom från trycket den 13 december 2011utfärdad den 1 december 2011.Tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.Ansökan om godkännande2 §2 §En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:namn,organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samtpostadress.Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.Avgifter3 §3 §En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva uppgår till 10 000 kronor. En årsavgift enligt andra stycket samma paragraf uppgår till 7 000 kronor.Bemyndigande4 §4 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1295 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2015:780 (Utkom d. 4 dec. 2015.)