Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Denna förordning upphör enligt F (2015:780) att gälla vid utgången av 2015.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016.

Utkom från trycket den 13 december 2011

utfärdad den 1 december 2011.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 §

En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

  1. namn,

  2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

  3. postadress.

Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Avgifter

3 §

En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva uppgår till 10 000 kronor. En årsavgift enligt andra stycket samma paragraf uppgår till 7 000 kronor.

Bemyndigande

4 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.