Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012;

 

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGMonica Falck(Finansdepartementet)