Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

[Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015]

Utkom från trycket den 25 november 2014

utfärdad den 13 november 2014.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015 ska utgå.

SFS 2014:1515

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2015:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 42 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 25 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1 737 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 386 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 449 kronor per kilogram.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1515

(Utkom d. 19 dec. 2014.)