Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift 1)

Utkom från trycket den 12 december 2014

utfärdad den 4 december 2014.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,0 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1436

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.