Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift Senaste förordning i ämnet 2013:1009 Utkom från trycket den 12 december 2014utfärdad den 4 december 2014.1 §1 §Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,0 procent.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:1436 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.