Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1516 Utkom från trycket den 19 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde;utfärdad den 11 december 2014.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste förordning i ämnet 2011:443. Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:Kanarieöarna,de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,Åland,Kanalöarna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMonica Falck(Finansdepartementet)