Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2015:770) om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgiftUtkom från trycket den 4 december 2015utfärdad den 26 november 2015.1 §1 §Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,6 procent. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:770 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.