Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.Utkom från trycket den 4 oktober 2016utfärdad den 22 september 2016.1 §1 §Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår
Uppräkningsfaktor
2016 
1,050 
2017 
1,052 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:878 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2017.