Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.

Utkom från trycket den 4 oktober 2016

utfärdad den 22 september 2016.

1 §

Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2016

 

1,050

 

2017

 

1,052