Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift1)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.

Utkom från trycket den 9 december 2016

utfärdad den 1 december 2016.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,34 procent.