Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgiftSenaste förordning i ämnet 2015:770. Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.Utkom från trycket den 9 december 2016utfärdad den 1 december 2016.1 §1 §Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,34 procent.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:1136 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.