Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden;

 

Regeringen föreskriver att lagen (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 augusti 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONClaes Lundgren(Finansdepartementet)