Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgiftSenaste förordning i ämnet 2016:1136. Denna förordning upphör enligt F (2017:1195) att gälla vid utgången av 2018.Utkom från trycket den 8 december 2017utfärdad den 30 november 2017.1 §1 §Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,13 procent.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2017:1195 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.