Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019Publicerad den 2 oktober 2018Utfärdad den 27 september 20181 §1 §Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår
Uppräkningsfaktor
2018 
1,040 
2019 
1,039 
Ikraft- och övergångsbestämmelser 2018:1580 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.