Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019

Publicerad den 14 november 2018

Utfärdad den 8 november 2018

1 §

Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1636

(Publicerad d. 14 nov. 2018.)