Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

Denna lag/Förordning upphör enligt F (2019:490) att gälla den 1 aug. 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2019:490).

Publicerad den 14 november 2018

Utfärdad den 8 november 2018

1 §

Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

  1. skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt,

  2. skatt på skattepliktigt vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 122 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §

Skatt ska inte betalas med högre belopp än 327 kronor per skattepliktig vara.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1637

(Publicerad d. 14 nov. 2018.)

SFS 2019:490
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2019.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.