Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Denna lag/Förordning upphör enligt F (2019:448) att gälla den 1 juli 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2019:448).

Publicerad den 14 november 2018

Utfärdad den 8 november 2018

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller kraven för

 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 

– motorbensin

 

4 kr 8 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 70 öre per liter

 

– alkylatbensin

 

2 kr 9 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

4 kr 71 öre per liter

 

b) miljöklass 2

 

4 kr 11 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 73 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

4 kr 99 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

7 kr 61 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

887 kr per m3

 

3 360 kr per m3

 

4 247 kr per m3

 

b ) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 

miljöklass 1

 

2 480 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

4 716 kr per m3

 

miljöklass 2

 

2 791 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

5 027 kr per m3

 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 952 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

5 188 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 140 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 

4 675 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 27 11 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

981 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 

3 497 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

675 kr per 1 000 kg

 

2 924 kr per 1 000 kg

 

3 599 kr per 1  000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

4 kr 11 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 73 öre per liter

 

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.