Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019Publicerad den 16 november 2018Utfärdad den 8 november 20181 §1 §Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1641 (Publicerad d. 16 nov. 2018.)