Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019

Publicerad den 16 november 2018

Utfärdad den 8 november 2018

1 §

Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

  • 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

  • 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

  • 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1641

(Publicerad d. 16 nov. 2018.)