Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1870 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterUtfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänsterSenaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1082. ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2014:1082. En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:namn,postadress,elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), ochnationellt skattenummer.Ansökan ska också innehållaen försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, ochuppgift om när verksamheten är planerad att inledas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONEva Posjnov(Finansdepartementet)