Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019Senaste förordning i ämnet 2017:1237. Publicerad den 5 december 2018Utfärdad den 29 november 20181 §1 §Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1978 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.