Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1990) om ränta på körkortslån för 20191)

Publicerad den 7 december 2018
Utfärdad den 29 november 2018

1 §

Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent för 2019.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1990

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.