Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1991) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 20191)

Publicerad den 7 december 2018

Utfärdad den 29 november 2018

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,74 procent för 2019.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1991

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.