Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Publicerad den 13 juni 2019

Utfärdad den 5 juni 2019

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 §

En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

  1. namn,

  2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

  3. postadress.

Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Bemyndigande

3 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:456

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.