Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

1 §

Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2019

 

1,034

 

2020

 

1,026

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:595
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.