Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

Denna förordning upphör enligt F (2019:1234) att gälla den 10 dec. 2019.

Publicerad den 15 november 2019

Utfärdad den 7 november 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller kraven för

 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 

– motorbensin

 

4 kr 15 öre per liter

 

2 kr 67 öre per liter

 

6 kr 82 öre per liter

 

– alkylatbensin

 

2 kr 12 öre per liter

 

2 kr 67 öre per liter

 

4 kr 79 öre per liter

 

b) miljöklass 2

 

4 kr 18 öre per liter

 

2 kr 67 öre per liter

 

6 kr 85 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

5 kr 7 öre per liter

 

2 kr 67 öre per liter

 

7 kr 74 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

903 kr per m3

 

3 420 kr per m3

 

4 323 kr per m3

 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 

miljöklass 1

 

2 524 kr per m3

 

2 276 kr per m3

 

4 800 kr per m3

 

miljöklass 2

 

2 840 kr per m3

 

2 276 kr per m3

 

5 116 kr per m3

 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

3 004 kr per m3

 

2 276 kr per m3

 

5 280 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11– 2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 598 kr per 1 000 kg

 

3 598 kr per 1 000 kg

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 160 kr per 1 000 kg

 

3 598 kr per 1 000 kg

 

4 758 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 27 11 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 561 kr per 1 000 m3

 

2 561 kr per 1 000 m3

 

b) annat ändamål än som avses under a

 

998 kr per 1 000 m3

 

2 561 kr per 1 000 m3

 

3 559 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

687 kr per 1 000 kg

 

2 976 kr per 1 000 kg

 

3 663 kr per 1  000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

4 kr 18 öre per liter

 

2 kr 67 öre per liter

 

6 kr 85 öre per liter

 

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.