Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

Publicerad den 15 november 2019
Utfärdad den 7 november 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 35,3 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2020.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:681

(Publicerad d. 15 nov. 2019.)