Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020

Publicerad den 15 november 2019

Utfärdad den 7 november 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020:

  1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

  2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 163 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §

Skatt ska inte betalas med högre belopp än 448 kronor per skattepliktig vara.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:684

(Publicerad d. 15 nov. 2019.)