Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020

Publicerad den 15 november 2019

Utfärdad den 7 november 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020:

  • 62 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

  • 260 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

  • 416 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:685

(Publicerad d. 15 nov. 2019.)