Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020

Publicerad den 25 november 2019
Utfärdad den 14 november 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2020.

2 §

Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

  • när det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

  • när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

 

14 534

 

1 446

 

382

 

123

 

I

 

12 633

 

1 260

 

330

 

123

 

II

 

11 001

 

1 094

 

289

 

123

 

III

 

9 565

 

950

 

247

 

123

 

IV

 

8 697

 

867

 

227

 

123

 

V

 

8 222

 

816

 

216

 

123

 

VI eller renare

 

7 747

 

774

 

206

 

123

 

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

 

24 368

 

2 427

 

640

 

123

 

I

 

21 093

 

2 107

 

557

 

123

 

II

 

18 346

 

1 828

 

485

 

123

 

III

 

15 939

 

1 590

 

423

 

123

 

IV

 

14 503

 

1 446

 

382

 

123

 

V

 

13 707

 

1 363

 

361

 

123

 

VI eller renare

 

12 912

 

1 291

 

340

 

123

 

3 §

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:722

(Publicerad d. 25 nov. 2019.)