Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:791 Publicerad den 27 november 2019Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområdeUtfärdad den 21 november 2019Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde ska ha följande lydelse.4 §4 §Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:ön Helgoland,territoriet Büsingen,Ceuta,Melilla,Livigno.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPER BOLUNDNiklas Ekstrand(Finansdepartementet)