Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:1181) om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Publicerad den 3 december 2019

Utfärdad den 28 november 2019

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,16 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1181
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.