Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:1192) om ränta på studielån för 2020

Publicerad den 3 december 2019

Utfärdad den 28 november 2019

1 §

Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1192

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.