Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

Publicerad den 10 december 2019

Utfärdad den 5 december 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 509 300 kronor för beskattningsåret 2020.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1245

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.