Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

Publicerad den 10 december 2019
Utfärdad den 5 december 2019

1 §

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 509 300 kronor för beskattningsåret 2020.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1245

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.