Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Skatteförfarandelag (2011:1244) SFLSkatteförfarandelagenFörarbeten2011:1244Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.2011:1289Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2011:1512Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70.2011:1545Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).2012:136Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.2012:227Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.2012:343Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207.2012:387Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237.2012:682Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.2012:760Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.2012:835Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.2012:847Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).2013:27Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143.2013:116Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.2013:369Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.2013:383Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.2013:384Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32, rskr. 2012/13:241.2013:585Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.2013:772Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10.2013:967Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.2013:1081Prop. 2013/14:22, bet. 2013/14:SkU14, rskr. 2013/14:94.2013:1068Prop. 2013/14:28, bet. 2013/14:SkU11, rskr. 2013/14:91.2013:1107Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.2014:18Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.2014:288Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.2014:681Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2014:943Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.2014:1390Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12.2014:1471Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.2014:1474Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41.2015:69Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.2015:599Prop. 2014/15:112, bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2.2015:633Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16.2015:768Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.2015:769Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.2015:892Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.2015:893Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.2015:903Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.2015:918Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.2016:64Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.2016:286Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.2016:888Prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6, rskr. 2016/17:6.2016:1061Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.2016:1075Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2016:1076Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2016:1077Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2017:185Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.2017:189Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU.2017:194Prop. 2016/17:49, bet. 2016/17:SkU15, rskr. 2016/17:161.Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.2017:387Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.2017:403Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.2017:404Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.2017:405Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.2017:657Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.2017:699Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.2017:1199Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.2017:1218Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1219Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1224Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1226Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1227Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1228Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2017:1229Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2018:243Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203.2018:244Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203.2018:522Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275.2018:524Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275.2018:562Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286.2018:625Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287.2018:627Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287.2018:701Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.2018:703Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/118:319.2018:733Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.2018:1146Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.2018:1147Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.2018:1150Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.2018:1164Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.2018:1207Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398.2018:1271Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.2018:1385Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435.2018:1890Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.2018:1892Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.2018:1896Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24.2018:2034Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.2018:2037Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.2019:129Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.2019:452 Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247.Utkom från trycket den 13 december 2011utfärdad den 1 december 2011.Kommentaren uppdaterad per 1 april 2019 SFS 2019:129 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 22 kap. 27 § ska utgå, dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringarna i 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § innebär att hänvisningarna till den upphävda 22 kap. 27 § tas bort och är en följd av att kontrolluppgiftsskyldigheten för fackföreningsavgifter avskaffas. I 31 kap. 1 § anges kapitlets innehåll. Ändringen innebär att hänvisningen till 33 c § tas bort och är en följd av att det inte längre är möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation. Prop. 2018/19:45, 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2017:387 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 § och 67 kap. 26 § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 § och rubriken närmast efter 26 kap. 37 § ska utgå, dels att 7 kap. 1 §, 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1 och 13 §§, 23 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 2–3 §§, 31 kap. 6 §, 37 kap. 2 och 67 kap. 1 § ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 7 kap. 1 § första stycket har en ny punkt 13 lagts till. Ändringen innebär att Skatteverket ska registrera den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.I 15 kap. har 8 § ändrats genom att det uttryckligen anges att kontrolluppgift inte ska (i stället för behöver) lämnas under vissa förutsättningar. I 9 § första stycket har punkten 2 slopats. En kontrolluppgift ska inte längre innehålla uppgift om den tid ersättningen eller förmånen avser, om den bara avser del av året. Som en följd av ändringen har efterföljande punkter i samma stycke omnumrerats. Ändringen i 10 § beror på att skyldigheten att lämna kontrolluppgift har slopats när det gäller vissa kostnadsersättningar (se 8 § 4).I ett nytt andra stycke i 16 kap. 1 § anges att kontrolluppgift inte ska lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration. En utgivare bör inte behöva lämna samma uppgift två gånger till Skatteverket. Av samma kapitel 2 § framgår för vem kontrolluppgiften ska lämnas och av vem. Ändringen är föranledd av de ändringar som görs i 3 §, där punkterna 1 och 2 har slopats Punkterna är överflödiga eftersom sådana uppgifter som anges i punkterna ska lämnas per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Som en följd av ändringarna har efterföljande punkter omnumrerats.I 22 kap. 1 § anges innehållet i kapitlet. Ändringen är föranledd av att 4 § upphävs. I 13 § anges i ett nytt andra stycke att kontrolluppgift om skattereduktion för hushållsarbete inte ska lämnas, om underlaget för skattereduktionen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbetsgivardeklaration.I 23 kap. 2 och 3 §§ regleras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende fysiska respektive juridiska personer som är begränsat skattskyldiga. Ändringarna är föranledda av ändringar i 16 kap. 3 §.I 26 kap. 2 § anges i en ny punkt 8 att skattedeklaration ska lämnas av den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen om statlig ålderspensionsavgift. I 3 § första stycket har en ny andra mening lagts till. Ändringen innebär att ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen om statlig ålderspensionsavgift ska redovisas i en arbetsgivardeklaration. Ändringen i andra stycket är föranledd av ändringen i första stycket.Ändringen i 31 kap. 6 §, om att uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 8 § 4 bara behöver lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader, är till följd av de ändringar som görs i 15 kap. 8 och 10 §§.Ändringen i 37 kap. 2 § andra stycket innebär att ett föreläggande om att fullgöra en uppgiftsskyldighet inte bara får avse komplettering av arbetsställenummer enligt 26 kap. 19 b § första stycket 4. Dessutom har hänvisningen till 15 kap. 9 § första stycket ändrats till följd av omnumrering av punkter i det stycket.Ändringen i 67 kap. 1 § är föranledd av att 26 § upphävs. Skälet till att paragrafen upphävs är att möjligheten för utländska avgiftsskyldiga att efter beslut från Skatteverket redovisa arbetsgivaravgifter på något annat sätt eller vid någon annan tidpunkt än som följer av lagen slopas (26 kap. 38 §).Prop. 2016/17:58, 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256. SFS 2017:1219 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 22 kap. 26 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringen i 22 kap. 26 § är föranledd av att uppgift om utnyttjande av personaloption i vissa fall ska redovisas i arbetsgivardeklaration. Samma uppgift ska inte behöva lämnas två gånger till Skatteverket.Prop. 2017/18:1 vol. 1 a, avsnitt 6.6.24, 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. SFS 2017:1226 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 19 b och 19 d §§ och 34 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringen i 22 kap. 1 § är en följd av att en ny paragraf, 26 §, införs. Ändringen i 23 kap. 6 § första stycket är föranledd av den nya kontrolluppgiftsskyldighet som införs i 22 kap. 26 §. Ändringen i 26 kap. 19 b § innebär att arbetsgivardeklarationen ska innehålla uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. IL har utnyttjats för förvärv av andel, om personaloptionen har förvärvats i den deklarationsskyldiges tjänst. Ändringen medför att efterföljande punkt har omnumrerats. Ändringen i 34 kap. 6 § föranleds av lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall och att termen personaloption införs i 10 kap. 11 § andra stycket IL.Prop. 2017/18:1 vol. 1 a, avsnitt 6.6.4, 6.6.24 och 6.6.25, 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. SFS 2018:625 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringarna är föranledda av återinförandet av skattereduktion för fackföreningsavgift och innebär att en hänvisning till bestämmelserna om sådan skattereduktion har förts in i förteckningen i 22 kap. 1 §. En följdändring har också gjorts i 23 kap. 2 §. Prop. 2017/18:127, 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287. SFS 2018:1146 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 kap. 15 §, 26 kap. 8 § och 39 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 3 kap. 15 § regleras vilka skatter som anses som punktskatt vid tillämpningen av skatteförfarandelagen. Ändringen innebär slopande av punkterna 2, 6 och 7, vilka hänvisar till de lagar som ska upphöra att gälla den 1 januari 2019, dvs. lotteriskattelagen, lagen om skatt på vinstsparande m.m. och lagen (1972:820) om skatt på spel. Ändringen innebär även en omnumrering av kvarvarande punkter samt tillägg av en ny punkt som avser skatt enligt den nya lagen om skatt på spel. 26 kap. 8 § har ändrats på så sätt att punkt 3, som hänvisade till lagen om skatt på vinstsparande m.m., har utgått, eftersom den lagen upphävs. I 39 kap. 5 § görs den ändringen att hänvisningen i första stycket 6 till lotterilagen utgår. I stället införs i första stycket 7 en hänvisning till den nya spellagen.Prop. 2017/18:220, 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363. SFS 2018:1164 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 10 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 10 kap. 3 § andra stycket anges vilka olika ersättningar som vid tillämpningen av lagen ska räknas som ersättning för arbete. Den nya punkt 10 avser den del av utbetalningen som en medlem får när denne har gått ur en ekonomisk förening som omfattas av 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) och innebär att den delen ska räknas som ersättning för arbete. Av den paragrafen framgår att ett belopp som betalas ut till en fysisk person som har gått ur en sådan ekonomisk förening som avses i det nya andra stycket i 10 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tas upp till den del beloppet överstiger dennes inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Den hittillsvarande punkt 10 omnumreras till punkt 11. Prop. 2017/18:253, 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382. SFS 2018:1207 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 58 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 34 kap. 4 a §, och närmast före 34 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse. Av Frank Walterson: Av 34 kap. 4 a §, som är ny, framgår att svenska handelsbolag, med undantag för fåmanshandelsbolag, samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska lämna sådan information till delägarna att de kan beräkna sina intäkter från bolaget eller den juridiska personen. Det kan vara fråga om sådan information som behövs för att beräkna inkomsterna vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag för ränteutgifter och negativa räntenetton i 24 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Ett exempel är information om negativa räntenetton som dragits av respektive inte dragits av. Ett annat exempel är om förenklingsregeln som föreslås i 24 kap. 24 § andra stycket IL har tillämpats. Ändringen i 58 kap. 2 § första stycket är en följd av att bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent (se 65 kap. 10 § IL). Prop. 2017/18:245, 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398. SFS 2018:1271 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 11 kap. 18 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 11 kap. 18 § regleras i vilka fall en utbetalare ska göra skatteavdrag enligt en särskild skattetabell för sjukpenning m.m. Enligt andra stycket gäller detta inte om ersättningen utgör vårdbidrag. Detta undantag ändras med anledning av reformeringen av stödet till personer med funktionsnedsättning till att i stället avse omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. SFB. Prop. 2017/18:190, 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388. SFS 2018:1890 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 26 kap. 36 § ska upphöra att gälla, dels att 41 kap. 3 § ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 41 kap. 3 § anges hos vem revision får göras. I en ny tolfte punkt införs bestämmelser som innebär att revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Motsvarande regler gäller redan i dag för den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt samma lag (punkt 11) eller registrering som varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi (punkt 8). Prop. 2017/18:294, 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26. SFS 2018:1892 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I 7 kap. 1 § regleras vem som ska registreras hos Skatteverket. I första stycket punkten 10 regleras vilka skattskyldiga enligt olika uppräknade punktskattelagstiftningar som ska registreras. Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen i punkt 10 i) kompletteras med en hänvisning till 8 § 2 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Detta innebär att Skatteverket ska registrera den som godkänts som registrerad mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Registreringen hos Skatteverket innebär i sin tur att de registrerade mottagarna ska redovisa skatten på kemikalier i viss elektronik för redovisningsperioder och inte för varje händelse som medför skattskyldighet (se 26 kap. 6 och 8 §§). Hänvisningen justeras även på så sätt att ”första stycket” stryks eftersom den aktuella paragrafen enbart innehåller ett stycke. Prop. 2017/18:294, 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26. SFS 2018:1896 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 29 kap. 1 §, 46 kap. 3 § och 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringarna är föranledda av den nya formen för finansiering av public service. Ändringen innebär att uppräkningar i bestämmelser i ett antal kapitel i skatteförfarandelagen har kompletterats med hänvisningar till lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Prop. 2017/18:261, 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24. SFS 2018:2034 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5–8 §§, 22 b kap. 5–9 §§, 26 kap. 19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7 och 8 §§, 66 kap. 5 och 7 §§, 67 kap. 12 § och rubriken närmast före 63 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 49 b kap., två nya paragrafer, 51 kap. 2 § och 52 kap. 8 c §, och närmast före 52 kap. 8 c § en ny rubrik av följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringsförfattningen innehåller huvudsakligen dels ytterligare bestämmelser om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, dels bestämmelser om dokumentationsavgift. De förstnämnda ändringarna innebär bl.a. att flera av bestämmelserna får en utformning som närmare överensstämmer med FATCA-avtalet. I fråga om det senare införs ett nytt kapitel, 49 b kap. Detta har föranlett en komplettering av innehållsförteckningen i 1 kap. 1 §. och en komplettering i 3 kap. 17 § om vad som avses med särskilda avgifter.I 22 a kap. 5 § första stycket punkten 3 klargörs det att om kontot har avslutats under året ska uppgift enligt den punkten inte bara lämnas om dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande utan också om att kontot har avslutats. I ett nytt andra stycke in förklaras vad som avses med saldo eller värde när det gäller försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal. Detta kunde, avseende försäkringsavtal, tidigare endast utläsas av författningskommentaren (prop. 2014/15:41 s. 200).I 6 § samma kapitel ges vissa klargöranden om uppgifter som ska lämnas om belopp för rapporteringspliktiga konton som är depåkonton, och i 7 § för rapporteringspliktiga konton som är inlåningskonton. I 8 § ges vissa klargöranden avseende konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton.I 22 b kap. 5 § anges vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgifter om alla rapporteringspliktiga konton. Den tidigare punkten 5 i paragrafens tidigare första stycke lyfts ut och flyttas till ett nytt andra stycke. I det nya andra stycket klargörs att det i en kontrolluppgift om ett rapporteringspliktigt konto som innehas av en passiv icke-finansiell enhet även, i fråga om konton som granskats som nya konton enligt 7 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förkortad IDKAL, ska lämnas uppgift om på vilket sätt personer med bestämmande inflytande utövar det bestämmande inflytandet över enheten. Det klargörs även att när det gäller konton som granskats som befintliga konton enligt 6 kap. IDKAL, ska uppgift lämnas om på vilket sätt personer med bestämmande inflytande utövar det bestämmande inflytandet, om den informationen finns tillgänglig. När det gäller personer med bestämmande inflytande över en juridisk person är frågan om det bestämmande inflytandet utövas genom ägande, ställning i företaget eller på annat sätt. När det gäller personer med bestämmande inflytande över en juridisk konstruktion som är en trust är frågan om det bestämmande inflytandet utövas genom att personen är stiftare, förvaltare, beskyddare, förmånstagare eller del av förmånstagarkretsen, eller om inflytandet utövas på annat sätt. När det gäller andra juridiska konstruktioner än juridiska personer eller truster är frågan om det bestämmande inflytandet utövas på ett sätt som motsvarar de ovan nämnda alternativen avseende en trust. Vad som avses med person med bestämmande inflytande anges i 2 kap. 18 § IDKAL. Vad som avses med enhet anges i 2 kap. 21 § IDKAL. I första stycket 4 b klargörs det även att uppgift, när kontrolluppgift lämnas om ett konto som innehas av en enhet, även ska lämnas om att kontohavaren är antingen en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet än en passiv icke-finansiell enhet. I paragrafen tas även ett nytt tredje stycke in. Där förklaras vad som avses med saldo eller värde när det gäller försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal. Vad som avses med kontantvärde anges i 2 kap. 15 § IDKAL. Detta kunde, med avseende på försäkringsavtal, tidigare utläsas av författningskommentaren (prop. 2015/16:29 s. 213).I 6 § samma kapitel ges nu vissa klargöranden om de belopp som uppgifter ska lämnas om vad gäller depåkonton, och i 7 § motsvarande vad gäller inlåningskonton samt i 8 § konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton. I 9 § kompletteras första stycket på så sätt att en kontrolluppgift om ett odokumenterat konto, utöver identifikationsuppgifter för kontot, även ska innehålla uppgift om kontots saldo eller värde vid utgången av året. Av 24 kap. 4 § första stycket 1 framgår att samtliga kontrolluppgifter dessutom ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den kontrolluppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för. I paragrafen tas det även in ett nytt andra stycke, där det anges att om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § IDKAL, avses med saldo eller värde kontantvärdet eller återköpsvärdet.I 26 kap. 19 a § ändras andra stycket så att undantaget från skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen utsträcks till att även avse ersättning från pensionsförsäkring, återköp av sådan försäkring och ersättning på grund av avtal om tjänstepension med utländska tjänstepensionsinstitut i fall där utbetalaren ska betala arbetsgivaravgift (jfr 28 kap. 2 § andra stycket IL). Undantaget medför att kontrolluppgift i stället ska lämnas enligt 15 kap.I 44 kap. får 3 §, som innehåller ett vitesförbud, genom tillägget i första stycket 1 sitt tillämpningsområde utsträckt till att även avse dokumentationsavgift. Detta torde innebära att Skatteverket inte kommer att kunna förelägga ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut vid vite att komma in med sådant underlag som avses i 39 kap. 3 § denna lag, 8 kap. 8 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förkortad IDKL, eller 8 kap. 9 § IDKAL, om det finns anledning att anta att institutet inte har fullgjort sina skyldigheter att inhämta och bevara detta underlag.I 49 b kap. finns alltså bestämmelserna om dokumentationsavgift. I 1 § anges förutsättningarna för att dokumentationsavgift ska tas ut och i 2 § med vilket belopp avgiften ska tas ut. Bestämmelserna i 51 kap. om befrielse från särskilda avgifter är tillämpliga på dokumentationsavgift. Av 51 kap. 2 §, som är ny, framgår att det vid bedömning av om ett beslut ska fattas om hel eller delvis befrielse från dokumentationsavgift som avses i 49 b kap. även ska beaktas om bristen på dokumentation helt eller delvis även lett till ett ingripande på grund av att bestämmelserna i 5 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förkortad penningtvättslagen, inte har följts. I IDKL respektive IDKAL hänvisas rapporteringsskyldiga finansiella institut i flera fall till dokumentation som inhämtats med stöd av penningtvättslagen. I de fall då instituten grundar sina bedömningar enligt IDKL och IDKAL på uppgifter i dokumentation som inhämtats enligt penningtvättslagen, är den dokumentationen underlag för tillämpning av båda dessa regelverk. Bestämmelser om bevarande av handlingar och uppgifter finns i 5 kap. 3–4 §§ penningtvättslagen. Om ett ingripande har gjorts helt eller delvis till följd av brister i dokumentationen, och samma brister helt eller delvis utgör grund för dokumentationsavgift, kan detta medföra att det är oskäligt att ta ut även dokumentationsavgift med fullt belopp.52 kap. 1 § kompletteras med den nya 8 c § som avser beslut om dokumentationsavgift. I 8 c § anges inom vilken tid ett beslut om dokumentationsavgift senast ska meddelas.I 62 kap. 8 § görs ett tillägg av innebörd att en dokumentationsavgift ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag då beslutet fattades. Vilka förfallodagarna är framgår av 9 §.I 63 kap. 1 § kompletteras innehållsförteckningen med anledning av att 7 § görs tillämpliga även på dokumentationsavgift. Någon ändring görs dock inte i 7 § första stycket 2, eftersom det inte kan finnas något beslut i en annan fråga som har föranlett dokumentationsavgiften. 8 § reglerar Skatteverkets rätt att kräva säkerhet som villkor för att bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift. I andra stycket finns undantag från sådant villkor. Undantaget kompletteras så att det även avser dokumentationsavgift.I 66 kap. 5 § kompletteras första stycket så att det även omfattar dokumentationsavgift. I 7 § kompletteras andra stycket med en ny punkt 9. En begäran om omprövning ska ha kommit in inom två månader om beslutet avser dokumentationsavgift. Som en följd av ändringen har efterföljande punkter i samma stycke omnumrerats.I 67 kap. 12 § kompletteras andra stycket med en ny punkt 8. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader om beslutet avser dokumentationsavgift. Som en följd av ändringen har efterföljande punkter i samma stycke omnumrerats.Prop. 2018/19:9, 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60. SFS 2018:2037 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 23 kap. 2 § lagen om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: I SFS 2018:625 gjordes en ändring i 23 kap. 2 § som syftade till att lägga till en hänvisning till 22 kap. 27 §. Genom ett korrekturfel ändrades dock även hänvisningen till 16 kap. 3 § 2 i paragrafen till en hänvisning till 16 kap. 3 § 4. Ändringen innebär att den felaktiga hänvisningen rättas. Prop. 2018/19:9, 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:562 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 49 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Skattetillägg får inte tas ut om en uppgiftsskyldig på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift (49 kap. 10 § 2 skatteförfarandelagen [2011:1244)]). I ett nytt andra stycke anges att en rättelse inte ska anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut.Lagändringarna har trätt i kraft den 1 augusti 2018. Bestämmelserna tillämpas första gången på rättelser som görs efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet. Se prop. 2017/18:144, 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286. SFS 2018:1385 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 31 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Ändringarna föranleds av att det har införts en särskild reglering för uppskov vid avyttring av privatbostäder under åren 2017–2027 på grund av betydande samhällsförflyttning som föranleds av planerade yttre omständigheter. I 31 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för att Skatteverket ska kunna tillämpa bestämmelserna om uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt. Ändringen i tredje stycket innebär att bestämmelsen om uppgiftslämnande när ersättningsbostaden förvärvas senare än det år då ursprungsbostaden avyttrades inte längre talar om vilket år förvärv sker utan endast att förvärv sker efter avyttringsåret. Ändringarna har trätt i kraft den 1 augusti 2018. Se prop. 2017/18:99, 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2017:387 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att nuvarande 26 kap. 19 a § ska betecknas 26 kap. 19 f §, dels att 10 kap. 19 §, 26 kap. 1 och 19 §§, 31 kap. 4 §, 34 kap. 1, 6, 7, 10 och 11 §§, 37 kap. 8 §, 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 §, 66 kap. 27 § och rubriken närmast före 34 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 34 kap. 5 § ska lyda ”Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration”, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 26 kap. 19 a–19 e, 40 och 41 §§ och 34 kap. 3 a §, och närmast före 26 kap. 40 § och 34 kap. 3 a § nya rubriker av följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Ett nytt system med uppgifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, i arbetsgivardeklarationen i stället för i kontrolluppgifter har införts stegvis. Uppgifter om bl.a. utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag ska lämnas på individnivå löpande, normalt månadsvis, till Skatteverket.Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Även Skatteverket ska underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara skyldiga att lämna inkomstdeklaration om uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer. Skatteverket ska besluta om slutlig skatt på grundval av bl.a. sådana uppgifter.De flesta lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda, tillämpas bestämmelserna från och med den 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga ska bestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari 2019. Det finns omfattande ikraft- och övergångsbestämmelser.Se prop. 2016/17:58, 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256. SFS 2017:1226 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 26 kap. 19 b och 19 d §§ och 34 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Ett nytt system med uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen i stället för i en kontrolluppgift införs stegvis från och med den 1 juli 2018 (prop. 2016/17:58, SFS 2017:387). I samband med det lagstiftningsärendet ändrades 34 kap. 6 § SFL och två nya paragrafer, 26 kap. 19 b och 19 d §§, infördes i lagen.Ändringarna av dessa paragrafer genom SFS 2017:0387 föranleds med anledning av de nya bestämmelserna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall.Ändringarna träder i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i SFS 2017:387. Därför finns det inga särskilda ikraftträdandebestämmelser för ändringarna.Se prop. 2017/18:1, 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. SFS 2018:243 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 3 kap. 1 § och 39 kap. 2, 11 och 17 §§ och rubriken närmast före 39 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 39 kap. 11 a § ska lyda ”Personalliggare på byggarbetsplatser” Av Annica Axén Linderl: Ändringarna föranleds av att systemet med personalliggare har utvidgats till att även avse fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet.En utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet har gjorts. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma i den andra verksamheten. Nödvändiga identifikationsuppgifter ska löpande dokumenteras i personalliggaren när arbete utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar i de fall det finns en skyldighet att föra en personalliggare.Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018. Se 2017/18:82, 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203. SFS 2018:522 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 10 kap. 3 § och 15 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringarna är följdändringar av slopandet av skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. I 10 kap. 3 § andra stycket utgår den tredje punkten i uppräkningen och hänvisningen i 15 kap. 10 § till denna paragraf uppdateras med anledning av detta. Prop. 2017/18:131, 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275. SFS 2018:524 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 26 kap. 19 c § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:387) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Ett nytt system med uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen i stället för i en kontrolluppgift införs stegvis från och med den 1 juli 2018 (prop. 2016/17:58, SFS 2017:387). I samband med det lagstiftningsärendet infördes en ny paragraf, 26 kap. 19 c §, i lagen. Rena författningstekniska ändringar har gjorts av dessa paragrafer i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen med anledning av slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård.Ändringarna träder i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i SFS 2017:387. Därför finns det inga särskilda ikraftträdandebestämmelser för ändringarna. Se prop. 2017/18:131, 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:275. SFS 2018:627 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om skatteförarandelagen (2011:1244) dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c §, och närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse. Av Annica Axén Linderl: Ändringarna föranleds av att en skattereduktion för fackföreningsavgift har införts i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Arbetstagarorganisationer ska lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. Det behöver dock inte göras om en medlem har begärt att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom har en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer införts.Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelserna tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018. Se prop. 2017/18:127, 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287. SFS 2018:701 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringarna är föranledda av införandet av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och innebär att ett antal paragrafer kompletteras med hänvisningar till den lagen. I den upphävda men för vissa äldre förhållanden fortfarande gällande 53 kap. 5 § förtydligas i första punkten b att även ett beslut enligt 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt om återbetalning när tuggtobak har förts ut till ett annat EU-land ska anses som ett beslut om punktskatt. I andra punkten stryks en hänvisning till 9 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Prop. 2017/18:187, 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319. SFS 2018:733 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 13 a kap. 10 § och 31 kap. 32 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse. Av Frank Walterson: Ändringen i 13 a kap. 10 § är en följdändring till införandet genom den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av ett förenklat förfarande för avveckling av sådana föreningar, se den nya punkten 5. Ändringen i 31 kap. 32 § är en uppdatering av hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar. Prop. 2017/18:185, 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. 2018:1147 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska införas en ny punkt, 14, av följande lydelse Av Frank Walterson: Ändringen är föranledd av omregleringen av spelmarknaden. Den nya punkten 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2017:387 innebär exempelvis att reglerna om registrering av skattskyldiga enligt de upphävda lagarna om skatt på spel, skatt på vinstsparande m.m. respektive lotteriskatt är tillämpliga även efter ikraftträdandet, för spel som är hänförligt till tiden före ikraftträdandet. Prop. 2017/18:220, 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER1 kap.Lagens innehåll1 §1 § I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER 1 kap. – Lagens innehåll 2 kap. – Lagens tillämpning 3 kap. – Definitioner och förklaringarAVDELNING II. FÖRETRÄDARE 4 kap. – Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning 5 kap. – Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare 6 kap. – OmbudAVDELNING III. REGISTRERING 7 kap. – RegistreringAVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT 8 kap. – Preliminärskattesystemets grunder 9 kap. – Godkännande för F-skatt 10 kap. – Skatteavdrag för preliminär skatt 11 kap. – Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt 12 kap. – SkattetabellerAVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING 13 kap. – Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt 13 a kap. – Godkännande för tonnagebeskattningAVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER 14 kap. – Syftet med kontrolluppgifter 15 kap. – Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst 16 kap. – Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 17 kap. – Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter 18 kap. – Kontrolluppgift om ränteutgifter 19 kap. – Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter 20 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag 21 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter 22 kap. – Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden 22 a kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 22 b kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 23 kap. – Kontrolluppgift om utländska förhållanden 24 kap. – Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter 25 kap. – Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet 26 kap. – Skattedeklaration 27 kap. – Skalbolagsdeklaration 28 kap. – Preliminär inkomstdeklaration 29 kap. – Syftet med inkomstdeklaration 30 kap. – Vem ska lämna en inkomstdeklaration? 31 kap. – Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? 32 kap. – När och var ska en inkomstdeklaration lämnas? 33 kap. – Särskilda uppgifter 33 a kap. – Land-för-land-rapporter 34 kap. – Informationsuppgifter 35 kap. – Periodiska sammanställningar 36 kap. – Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter 37 kap. – Föreläggande 38 kap. – FormkravAVDELNING VII. DOKUMENTATION 39 kap. – DokumentationsskyldighetAVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL 40 kap. – Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera 41 kap. – Revision 42 kap. – Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök 42 a kap. – Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäranAVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING 43 kap. – Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredningAVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER 44 kap. – Vitesföreläggande 45 kap. – Bevissäkring 46 kap. – BetalningssäkringAVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL 47 kap. – Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontrollAVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER 48 kap. – Förseningsavgift 49 kap. – Skattetillägg 49 a kap. – Återkallelseavgift 49 b kap. – Dokumentationsavgift 50 kap. – Kontrollavgift 51 kap. – Befrielse från särskilda avgifter 52 kap. – Beslut om särskilda avgifterAVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER 53 kap. – Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt 54 kap. – Beslut om särskild inkomstskatt 55 kap. – Beslut om preliminär skatt 56 kap. – Beslut och besked om slutlig skatt 57 kap. – Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter 58 kap. – Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag 59 kap. – Ansvar för skatter och avgifter 60 kap. – Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskattAVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER 61 kap. – Skattekonton 62 kap. – Betalning av skatter och avgifter 63 kap. – Anstånd med betalning av skatter och avgifter 64 kap. – Återbetalning av skatter och avgifter 65 kap. – RäntaAVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL 66 kap. – Omprövning 67 kap. – Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtalAVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET 68 kap. – Besluts verkställbarhet 69 kap. – Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring 70 kap. – Indrivning 71 kap. – Övriga bestämmelser om verkställighet. Lag (2018:2034). 2 kap.Lagens tillämpningTillämpningsområde1 §1 § Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligtkupongskattelagen (1970:624),lagen (1984:404 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,tullagen (2016:253),lagen (2004:629) om trängselskatt,vägtrafikskattelagen (2006:227), ochlagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2016:286). Lagen 2016:286, med ikraftträdande 1 maj s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sådan skatt för vilken tullagen (2000:1281) gäller.2 §2 § Lagen gäller också för avgifter enligtbegravningslagen (1990:1144),lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,socialavgiftslagen (2000:980),lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, ochlagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2018:1896). 3 §3 § Lagen gäller inte för punktskattepliktiga varor somär omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, elleromfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag.Om ett sådant beslut om omhändertagande eller om skatt upphävs, ska dock den här lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.4 §4 § Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Lag (2014:943). Proportionalitetsprincipen5 §5 § Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse. HFD 2016: 60 anm. vid 59:15.3 kap.Definitioner och förklaringarVar finns definitioner och förklaringar?1 §1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer: arbetsgivaravgifter i 3 §arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §beskattningsår i 4 och 5 §§beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §byggarbetsplats i 39 kap. 2 §byggverksamhet i 39 kap. 2 §deklarationsombud i 6 kap. 4 §europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §europeiska politiska partier i 7 a §europeiska politiska stiftelser i 7 a §felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §fordonsserviceverksamhet i 39 kap. 2 §förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §granskningsledare i 8 §handling i 9 §hemortskommun i 10 §huvudinkomst i 11 kap. 3 §journalminne i 42 kap. 2 §juridisk person i 11 §kassaregister i 39 kap. 2 §konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §kontrollremsa i 42 kap. 2 §kropps- och skönhetsvårdsverksamhet i 39 kap. 2 §livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet i 39 kap. 2 §näringsverksamhet i 14 §partihandel i 39 kap. 2 §punktskatt i 15 §regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §skönsbeskattning i 57 kap. 1 §slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§särskilda avgifter i 17 §torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §verksamhetslokal i 18 §överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §överskjutande punktskatt i 16 §. Lag (2018:243). Betydelsen och tillämpningsområdet framgår av någon annan lag2 §2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller en avgift bestäms. Detta gäller dock inte om annat anges i denna lag.Arbetsgivaravgifter3 §3 § Med arbetsgivaravgifter avsesarbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, ochavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.Beskattningsår4 §4 § Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:
För  
avses med beskattningsår  
1. skatt enligt 
beskattningsår enligt 1 kap. 13–15 §§ inkomstskattelagen eller, för svenska handelsbolag, räkenskapsåret 
a) inkomstskattelagen (1999:1229), 
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 
c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4, och 
d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, samt avgift enligt 
e) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift 
2. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 6–10  
det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel  
3. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 
det kalenderår då ersättningen betalas ut 
4. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas för redovisningsperioder 
beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen 
5. annan mervärdesskatt  
det kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller omsättningen har skett 
6. punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioder 
beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen 
7. punktskatt enligt 
det kalenderår under vilket beslutet om återbetalning eller kompensation, eller beslutet om beskattning vid oegentlighet, har meddelats  
a) beslut som avses i 53 kap. 5 §, 
b) 27–28 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 
c) 26–27 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller 
d) 4 kap. 2–2 b §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi 
8. annan punktskatt 
det kalenderår då den händelse som medför skattskyldighet har inträffat 
9. övriga skatter 
det kalenderår som skatten ska betalas för 
10. arbetsgivaravgifter och avgifter som ingår i slutlig skatt 
det kalenderår som avgiften ska betalas för. 
Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår. Lag (2017:1218). Lagen 2016:1075, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för annan punktskatt än reklamskatt som har lämnats in efter lagens ikraftträdande och på beslut om återbetalning av reklamskatt och beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande.3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen ska även tillämpas i fråga om sådana ansökningar om nedsättning av koldioxidskatt eller energiskatt enligt de upphävda bestämmelserna i 9 kap. 9 § och 9 b § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi som görs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på ansökningar om nedsättning som har lämnats in efter lagens ikraftträdande.4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Lagen 2015:892, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Lagen tillämpas i sin nya lydelse för återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200) då den omsättning som medför rätt till återbetalning äger rum fr.o.m. ikraftträdandet.Lagen 2014:288, med ikraftträdande 1 juni s.å., innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 1 i sin nya lydelse tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 maj 2014.3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 2 tillämpas första gången på skatt som ska betalas för kalenderår 2013 respektive på beskattningsår som går ut efter d. 31 aug. 2013.5 §5 § Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och tredje styckena.I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:1 januari–31 december,1 maj–30 april,1 juli–30 juni, eller1 september–31 augusti.Detta gäller vid tillämpning av 26 kap. 33 b § (när en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden beskattningsår ska lämnas), 28 kap. 3 § andra stycket (när en preliminär inkomstdeklaration ska lämnas), 32 kap. 2 § (när en inkomstdeklaration ska lämnas), 49 kap. 10 och 15 §§ (tillgängliga avstämningsuppgifter), 55 kap. 2 § första stycket (debitering av preliminär skatt), 56 kap. 10 § (besked om slutlig skatt), 62 kap. 4 § första stycket och 5 § (betalning av preliminär skatt), 65 kap. 5, 6, 9, 17 och 18 §§ (beräkning av ränta), 66 kap. 13 och 26 §§ (omprövning av beslut om debitering av preliminär skatt), samt 67 kap. 15 § (överklagande av beslut om debitering av preliminär skatt). Lag (2015:633). Lagen 2013:1068 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. Lagen ska när det gäller mervärdesskattedeklarationer tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar d. 1 jan. 2013. Bestämmelserna om anstånd i 36 kap. 5 § andra och tredje styckena och 6 § samt 63 kap. 3 § andra stycket ska tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar d. 1 jan. 2013.Europeiska ekonomiska intressegrupperingar6 §6 § Det som sägs om svenska handelsbolag gäller även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG). Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och konsortier för europeisk forskningsinfrastrukturRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:1390. 7 §7 § Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier). Lag 2014:1390. Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelserRubriken införd g. Lag 2016:1061. 7 a §7 a § Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Lag 2016:1061. Granskningsledare8 §8 § Med granskningsledare avses den som har utsetts av Skatteverket att vara granskningsledare. Äldre rätt: Den som av chefen för LSt:ns skatteavdelning förordnats till granskningsledare ej behörig granskningsledare i annat län R 1984 2:98.Handling9 §9 § Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniska hjälpmedel.Hemortskommun10 §10 § Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då aktuellt beslut fattades.För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av det år då aktuellt beslut fattades, men som inte var folkbokförd i landet den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under året före det år då aktuellt beslut fattades.Juridisk person11 §11 § Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Äldre rätt: Utmätning hos dödsbodelägare för den avlidnes skatt H 1969: 418 – Fråga i vad mån tilläggspensionsavgift och arbetsgivaravgift ingick i kvarstående skatt R 1971: 47 – Med delägares lott i boet förstås här de tillgångar som delägaren mottagit vid skiftet H 1975: 353 – Ang. utmätning hos omyndig dödsbodelägare för dödsboets skatt H 1977: 154.Felaktigt debiterad mervärdesskatt12 §12 § Det som sägs om mervärdesskatt gäller även belopp som har betecknats som mervärdesskatt och som enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska betalas till staten, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt samma lag. Det som sägs om skattskyldig enligt mervärdesskattelagen gäller även den som är skyldig att betala sådant belopp.Överskjutande ingående mervärdesskatt13 §13 § Med överskjutande ingående mervärdesskatt avses den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.Näringsverksamhet14 §14 § Med näringsverksamhet avses verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett svenskt handelsbolag, för någon delägare i bolaget.Punktskatt15 §15 § Med punktskatt avses skatt enligtlagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,lagen (1994:1563) om tobaksskatt,lagen (1994:1564) om alkoholskatt,lagen (1994:1776) om skatt på energi,lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,lagen (1999:673) om skatt på avfall,lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, ochlagen (2018:1139) om skatt på spel. Lag (2018:1146). Lagen 2017:403, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. F (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde. Överskjutande punktskatt16 §16 § Med överskjutande punktskatt avses det belopp med vilket avdragen överstiger skattens bruttobelopp.Särskilda avgifter17 §17 § Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift och kontrollavgift. Lag (2018:2034). Verksamhetslokal18 §18 § Med verksamhetslokal avses utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av en annan juridisk person än ett dödsbo.Med verksamhetslokal avses även markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i verksamheten.AVDELNING II. FÖRETRÄDARE4 kap.Uppgifter som har lämnats för någon annans räkningHuvudregeln1 §1 § Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behörig företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds. F (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. Äldre rätt: Omyndig, som själv avgivit deklaration, ådömd ansvar för grov oaktsamhet H 1954: 500 – H 1973: 27 anm. vid 2 § skattebrottslagen (1971:69) under BrB 9: – Deklaration, som för rörelseidkare undertecknats av hans prokurist, ansågs ej avgiven i behörig ordning R 1943: 33; jfr H 1952: 314; R 2009: 63 anm. vid 49:7.Presumtionsregeln2 §2 § Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen. Äldre rätt: R 2009: 63 anm. vid 49:7.5 kap.Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädareOmbud för en generalrepresentation1 §1 § Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige fullgöra deklarationsskyldigheten och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter.Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet.Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi2 §2 § Om en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag eller ett partrederi, får Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår ska vara representant. Representanten ska redovisa och betala skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten samt i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådana skatter och avgifter.Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.Beslutet innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter.Huvudman för en mervärdesskattegrupp3 §3 § Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen. Lag (2013:369). Lagen 2013:369, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare4 §4 § Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska den skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. redovisa och betala skatt enligt den lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör sådan skatt.Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.Mottagare som ingått socialavgiftsavtalRubriken införd g. Lag 2012:835. 5 §5 § Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med mottagaren av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska avtalet gälla om det har ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos mottagaren av ersättningen.Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter. Lag (2012:835). Lagen 2012:835 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013 och tillämpas på sådan ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2012.2. En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § och som före ikraftträdandet har ingått ett socialavgiftsavtal, ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket senast d. 1 febr. 2013.6 kap.OmbudInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om ombud för en utländsk beskattningsbar person (2 och 3 §§), ochdeklarationsombud (4–8 §§).I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo. Lag (2013:369). Ombud för en utländsk beskattningsbar personRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:369. 2 §2 § En utländsk beskattningsbar person som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet. Lag (2013:369). 3 §3 § En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, ochrådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Lag (2017:189). DeklarationsombudDefinition4 §4 § Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.Ett deklarationsombuds behörighet5 §5 § Ett deklarationsombud fårlämna deklaration, men bara elektroniskt,ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, ochbegära anstånd med att lämna deklaration.Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk beskattningsbar person som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda denne i frågor som gäller mervärdesskatt. Lag (2013:369). Vem kan godkännas som deklarationsombud?6 §6 § Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om han eller hon kan antas vara lämplig för uppdraget.Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet ska Skatteverket särskilt beakta om ombudetkan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,har dömts för brott i näringsverksamhet eller för annan ekonomisk brottslighet,har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det allmänna, ellersaknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att han eller hon kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.Om den deklarationsskyldige begär det, ska godkännandet begränsas till en viss tid.7 §7 § Den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte godkännas som deklarationsombud. Detsamma gäller den somär försatt i konkurs,har näringsförbud, ellerhar ålagts förbud enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.Återkallelse av godkännande som deklarationsombud8 §8 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om ombudet eller den deklarationsskyldige har begärt det,uppdraget har upphört att gälla, ellerdet har visat sig att ombudet inte uppfyller kraven enligt 6 och 7 §§.AVDELNING III. REGISTRERING7 kap.RegistreringVem ska registreras?1 §1 § Skatteverket ska registreraden som är skyldig att göra skatteavdrag,den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–13 §§ samma lag,den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)) om skatt på annonser och reklam,den som är skattskyldig enligta) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,i) 8 § 1 eller 2 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, ellerl) lagen (2018:1139) om skatt på spel,den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, ochden som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (lagen (1998:676)) om statlig ålderspensionsavgift.Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap.., ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2017:387), ändrad g. Lag (2017:405), ändrad g. Lag (2017:1229), ändrad g. Lag (2018:703), ändrad g. Lag (2018:1150), ändrad g. Lag (2018:1892). Lagen 2016:1077, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Lagen 2014:1474, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Lagen tillämpas första gången på byggarbetsplatser där byggverksamheten påbörjas efter d. 31 dec. 2015. Lag 2015:769. 3. På byggarbetsplatser där byggverksamheten har påbörjats före ikraftträdandet ska lagen dock tillämpas så snart det kan antas att byggverksamheten kommer att avslutas efter d. 30 juni 2016.4. I fråga om kontrollavgiftens storlek ska bestämmelsen i 50 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter d. 31 dec. 2015. Lag 2015:769. Lagen 2012:682 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2018:1892 återges här.Ang. 1 st. p. 7 se EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).Ang. 1 st. p. 3 (mervärdesskatt), se C-527/11 Ablessio.Anmälan för registrering2 §2 § Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller övertas.Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verksamhet.En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks. Lag (2012:835). 2 a §2 a § Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas.Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas. Lag (2014:1474). 3 §3 § Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister, ska anmälan innehålla uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten.4 §4 § Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade.Föreläggande5 §5 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 2–4 §§ att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns.Avregistrering6 §6 § Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.Om den som inte längre bedriver näringsverksamhet begär att få bli avregistrerad, får Skatteverket besluta att registreringen ska bestå till dess att avvecklingen av verksamheten har slutförts.AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT8 kap.Preliminärskattesystemets grunder1 §1 § Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år.2 §2 § Den preliminära skatten ska betalas enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag (A-skatt).Bestämmelser om beslut om preliminär skatt finns i 55 kap. 3 §3 § F-skatt ska betalas av den som är godkänd för F-skatt.Av 10 kap. framgår att skatteavdrag i vissa fall ska göras även för den som är godkänd för F-skatt.4 §4 § Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 §5 § Särskild A-skatt ska betalas av den skattskyldige om Skatteverket har beslutat det.Skatteverket får besluta om särskild A-skatt för den som inte är godkänd för F-skatt, om det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten än om bara skatteavdrag görs.9 kap.Godkännande för F-skattFörutsättningarna för godkännande1 §1 § Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.Första stycket gäller dock inte omdet finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas,ansökan bara grundar sig på en delägares intäkter från ett svenskt handelsbolag, ellerden sökande eller någon som ska prövas enligt 2 § a) inom de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 3 § eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt,b) inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt denna lag eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig,c) inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration eller sådana särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 6 §, eller har lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning,d) har näringsförbud, ellere) är försatt i konkurs.Om det finns särskilda skäl, får beslut om godkännande för F-skatt fattas trots vad som föreskrivs i andra stycket 3. Äldre rätt: Verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket ansågs som näringsverksamhet R 2001: 25 – Prövning av fråga om utfärdande resp. återkallelse av F-skattsedel sedan aktuellt inkomstår gått till ända R 2004: 40 I och II – R 2005: 42 anm. vid 66:3.2 §2 § Prövningen enligt 1 § andra stycket 3 skaom den sökande är ett fåmansföretag även avse företagsledare i företaget och andra fåmansföretag som han eller hon är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i, ochom den sökande är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i fåmansföretag även avse företaget.Prövningen av fåmansföretaget ska bara avse missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren.Det som sägs i första och andra styckena om fåmansföretag gäller även fåmanshandelsbolag.F-skatt med villkor3 §3 § Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet.Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt som inte har förenats med ett villkor enligt första stycket ska bytas ut mot ett godkännande med ett sådant villkor. Äldre rätt: Fråga om lagligheten av föreskrivet villkor R 1998: 2.Återkallelse av godkännande för F-skatt4 §4 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det, ellerförutsättningarna för godkännande för F-skatt inte är uppfyllda enligt 1 § andra stycket.Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt första stycket 2. Äldre rätt: R 2004: 25 anm. vid 43:1 – R 2004: 40 I och II anm. vid 1 §.10 kap.Skatteavdrag för preliminär skattInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (4–13 §§),anmälningsskyldighet för utbetalare (14 §),huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (15 §),undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning (16-18 §§–18 §§),skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (19 §),återbetalning av skatteavdrag (20 §),föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag (21 §), ochåtagande att göra skatteavdrag (22 §). Lag (2016:64). Skyldighet att göra skatteavdrag2 §2 § Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel.Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker.Se skattebrottslagen (1971:69) 6 § inf. vid BrB 9:. Äldre rätt: Fastighetsägare, som i byggmästares ställe utbetalat arbetstagares avlöning, ansvarig för därå belöpande preliminär skatt R 1952: 8 – Fråga om i visst fall borgensmän på entreprenadkontrakt haft ställning som arbetsgivare R 1960: 34 – Konkursbo skall verkställa skatteavdrag vid utdelning till konkursborgenär på grund av lönefordran hos konkursgäldenären R 1958: 58 – Fråga om behörighet för allmän domstol att upptaga talan ang. oriktigt avdrag vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst H 1960: 180 – Ang. bokförlags skyldighet att göra avdrag på ersättning för översättningsarbete R 1970: 1 – Fråga om skyldighet för restaurangföretag att verkställa skatteavdrag för tamburvaktmästare R 1976: 30 – R 1977: 57 anm. vid 10:3 – R 1977: 130 (aktiebolag hade genom kontrakt med företag ställt huvudaktieägarens tjänster till företagets förfogande) – R 1978 1:17 (företag hade för visst arbete anlitat s.k. mellanman som tillhandahållit personal) – Fråga om skyldighet för tidningsföretag att göra skatteavdrag för tidningstransportör med egen bil R 1982 1:38 – Ang. skatteavdrag när arbetstagares inkomst av bisyssla var högre än inkomsten från heltidsanställningen R 1979 1:74 – Ang. ersättning från ingenjörsbyrå till ett såsom underkonsult anlitat bolag som helt ägdes av dess ende anställde R 1984 1:101 – Fråga om skyldighet för domstolsverket att göra skatteavdrag för person som fått arvoden för ett stort antal personundersökningar R 1985 1:16 – Skatteavdrag ansågs gjort först då lönen betalades ut R 2002: 96 – Se även R 1986: 142 anm. vid 59:2.Skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete – huvudregeln3 §3 § Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.Som ersättning för arbete räknas i denna lag ävenpension,livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,engångsbelopp på grund av personskada,sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord,ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, till den del ersättningen överstigera) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10–15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, ellerb) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, ochannan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten. Lag (2018:1164). Lagen 2018:522, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. För sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband medtjänst före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 10 kap. 3 § i den äldre lydelsen. Äldre rätt: Ang. traktamentsersättning R 1977: 57 – Fråga om avdragsskyldighet för arbetsgivare när sjukpenning vissa månader var högre än månadslönen R 1981 1:39.Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbeteBegränsade belopp4 §4 § Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete omersättningen understiger 100 kronor,det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor ocha) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, samtd) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, ellerersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt prisbasbelopp. Lag (2013:967). Vissa ersättningar och betalningsmottagare5 §5 § Skatteavdrag ska inte göras frånersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i den juridiska personen,sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret, ellerersättning för arbete som betalas ut till staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund.6 §6 § Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska bara göras om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige.7 §7 § Om ersättning för arbete omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet, ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.8 §8 § Om ersättning för arbete är skattepliktig enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmelserna i 13 kap.Bestämmelserna i detta kapitel gäller dock, med undantag för 6 §, omSkatteverket enligt 5 a § tredje stycket lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har meddelat ett beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229), ochutbetalaren känner till beslutet.Beslut om befrielse från skatteavdrag9 §9 § Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och någon överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras i Sverige, ellerskatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren.10 §10 §Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från ersättning för arbete till en mottagare som är obegränsat skattskyldig i Sverige men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, ellerär bosatt i en sådan stat som avses i 1 men utför arbete i Sverige.Första stycket gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten ska tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten ska tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte ska göras.Mottagare som är godkänd för F-skatt11 §11 § Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §, gäller första stycket bara om godkännandet åberopas skriftligen. Äldre rätt: Rättsverkningar av F-skattsedel R 2007: 61 I och II.12 §12 § Den som betalar ut ersättning för arbete får godta en uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren.Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.13 §13 § Även om mottagaren är godkänd för F-skatt, ska skatteavdrag göras från pension, sjukpenning och annan ersättning som avses i 3 § andra stycket samt från ersättning från semesterkassa.Anmälningsskyldighet för utbetalare14 §14 § Om skatteavdrag inte ska göras enligt 11 eller 12 § och det är uppenbart att den som utför arbetet är att anse som anställd hos utbetalaren, ska utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Anmälan ska göras senast den dag då arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod då utbetalningen gjordes.I 59 kap. 7–9 §§ finns bestämmelser om ansvar för den som inte gör anmälan enligt första stycket. Äldre rätt: Anmälningsskyldighet enl. tidigare motsv. till denna §? R 2003: 91.Skatteavdrag ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning – huvudregeln15 §15 § Skatteavdrag ska göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap.Skatteavdrag ska också göras från sådan annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 kap. 1 § andra stycket eller 19 kap. 1 § andra stycket, om avkastningen betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning som avses i första stycket. Äldre rätt: Skatteavdrag skulle göras vid inlösen av s.k. nollkupongobligation, ej vid försäljning under löptiden R 1997: 44.Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning16 §16 § Skatteavdrag ska inte göras från ränta eller utdelningtill fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige, ellersom ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift om enligt 23 kap. 5 §.17 §17 §Skatteavdrag ska inte göras från ränta på ett konto, om räntan understiger 100 kronor,på ett förfogarkonto som avses i 17 kap. 6 § andra stycket, om räntan understiger 1 000 kronor,på ett konto för klientmedel, ellersom betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om utbetalaren inte vet hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 17 kap. 5 § andra stycket.Skatteavdrag ska inte heller göras från räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för intjänad ränta som ännu inte ska betalas ut.18 §18 §Skatteavdrag ska inte göras från utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), ellerpå andelar i en svensk ekonomisk förening.Skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag19 §19 § Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp. Det gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen ska lämna uppgift om skatteavdragets belopp till mottagaren till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 a §.Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift om skatteavdragets belopp, om avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället och beslutet inte medför väsentlig olägenhet för den skattskyldige. Lag (2017:387). Återbetalning av skatteavdrag20 §20 § Om den för vars räkning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett avdrag har gjorts med för högt belopp och beloppet ännu inte har betalats in till Skatteverket, ska den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.Återbetalning som grundas på ett beslut om preliminär A-skatt i samband med konkurs eller utmätning ska göras till konkursboet respektive Kronofogdemyndigheten.Föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag21 §21 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet att göra skatteavdrag eller att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdragets belopp att fullgöra sin skyldighet.Åtagande att göra skatteavdragRubriken införd g. Lag 2016:64. 22 §22 § En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag enligt 15 §, omvärdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,värdepapperscentralen kommer att betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), ochdetta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget.Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler. Lag (2016:64). Lagen 2016:64, med ikraftträdande 1 mars s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 10 kap. 22 § och 23 kap. 8 § tillämpas första gången på åtaganden som lämnas efter d. 29 febr. 2016.11 kap.Beräkning av skatteavdrag för preliminär skattInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om definitioner (2 och 3 §§),underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete (4–15 §§),skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person (16–23 §§),skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person (24 §),skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (25 och 26 §§), ochskyldighet att följa och visa upp beslut (27 §).Definitioner2 §2 § Med regelbunden ersättning avses sådan ersättning för arbete som gäller en bestämd tidsperiod och som betalas ut till en fysisk person vid regelbundet återkommande tillfällen.3 §3 § Med huvudinkomst avses sådan regelbunden ersättning till en fysisk person som utgör dennes huvudsakliga ersättning för arbete.Detsamma gäller ersättning som inte är regelbunden men som betalas ut tillsammans med huvudinkomsten.Underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete4 §4 § I underlaget för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete ska det ingåkontant ersättning som en utbetalare ska göra skatteavdrag från enligt 10 kap.,värdet av förmåner som ges ut av utbetalaren och som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen (1999:1229), samtersättning eller förmån som enligt 5–7 §§ anses utgiven av utbetalaren, om skatteavdrag enligt 10 kap. skulle ha gjorts från motsvarande ersättning eller förmån som ges ut direkt av utbetalaren. Äldre rätt: Ang. skatteavdrag för kostförmån för hotellanställda R 1994: 49 – Riksskatteverkets efter bemyndigande fastställda schablonvärde av bilförmån kunde inte frångås R 1983 1:85 I och II – Fråga om jämkning av bilförmån pga. omfattande tjänstekörning R 1996: 30; vid användning av servicebil 2000: 43 anm. vid IL 61:19; betr. värdet av måltid med s.k. snabbmat 2002: 10 anm. under IL 61:3.Förmån av personaloption Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1218. 5 §5 § En förmån som utgörs av en personaloption ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218). Rabatt, bonus eller annan liknande förmån6 §6 § Rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande ska anses utgiven av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige7 §7 § En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige omersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, ochdet inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218) När ska förmåner och ersättningar beaktas?8 §8 § En sådan förmån som avses i 5 § ska räknas med i underlaget för beräkning av skatteavdrag när den som ska anses som utgivare av förmånen har fått kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.Förmåner och ersättningar som avses i 6 och 7 §§ ska räknas med i underlaget när den som ska anses som utgivare har fått kännedom om dem.Värdering av förmåner9 §9 § Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i 61 kap. 2–17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat följer av 10 eller 11 §.10 §10 § Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980).Om Skatteverket har bestämt värdet av en bostadsförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag.11 §11 § Om Skatteverket har bestämt värdet av en bilförmån eller kostförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980), ska detta värde användas i underlaget för beräkning av skatteavdrag.Hemresor12 §12 § Om en utbetalare begär det, får Skatteverket besluta att underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer.Första stycket gäller bara till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229).Inställelseresor13 §13 § Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa.Förmån av hushållsarbete14 §14 § Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. Lag (2019:452). Lagen 2015:768, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2015.4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter d. 31 dec. 2015.6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.Avdrag för utgifter i arbetet15 §15 § Avdrag för utgifter i arbetet får göras omden som tar emot ersättning för arbete är en fysisk person som får dra av utgifterna vid beskattningen, ochutgifterna kan beräknas uppgå till minst 10 procent av mottagarens ersättning från utbetalaren under beskattningsåret.Utgifterna ska beräknas enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980). Om Skatteverket har bestämt hur utgifterna ska beräknas enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket socialavgiftslagen, ska denna beräkning användas.Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person16 §16 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras i enlighet med beslut om preliminär A-skatt. Ett beslut om att skatteavdrag ska göras enligt skattetabell ska dock inte tillämpas i de fall som avses i 20 §.Under januari får skatteavdrag göras enligt den skattetabell som senast har tillämpats under det föregående beskattningsåret.Allmän eller särskild skattetabell17 §17 § Skatteavdrag ska, om inte annat föreskrivs i 18 eller 19 §, göras enligt en allmän skattetabell i fråga om sådan ersättning som är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.18 §18 § Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjukpenning m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24 §, 30 § första stycket eller 31 § eller 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).Första stycket gäller inte om ersättningen är omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1271). Lagen 2018:1271, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som är vårdbidrag, om beslutet om ersättning enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken ska gälla.19 §19 § Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp enligt 12 kap. 6 §.Skatteavdrag med 30 procent20 §20 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningeninte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning m.m. som avses i 18 §,gäller arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration, ellerär sådan som avses i 10 kap. 13 § och mottagaren är godkänd för F-skatt.Obligatorisk förhöjning av skatteavdrag21 §21 § Ett förhöjt skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person om utbetalaren inte har inhämtat uppgift från Skatteverket om vilket skatteavdrag som ska göras,den som ska ta emot ersättningen inte har visat upp ett beslut om preliminär A-skatt trots att utbetalaren har begärt detta, ochersättningen är mottagarens huvudinkomst.Ett förhöjt skatteavdrag ska göras enligt den skattetabell som närmast motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort där utbetalaren har sitt kontor eller där ersättningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 procent av avdraget enligt tabellen.Frivillig förhöjning av skatteavdrag22 §22 § Om den som tar emot ersättning för arbete begär det, ska utbetalaren göra ett förhöjt skatteavdrag från huvudinkomsten. Utbetalaren ska göra avdrag med det begärda beloppet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter begäran.Utbetalaren får inte göra skatteavdrag enligt första stycket om Skatteverket har omprövat ett beslut om preliminär A-skatt på begäran av ett konkursbo eller Kronofogdemyndigheten enligt 66 kap. 15 §.Skatteavdrag från förskott23 §23 § Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut i form av förskott ska beräknas till så stor del av skatteavdraget på hela ersättningen som det utbetalda beloppet utgör av hela ersättningen.Om hela ersättningen inte är känd när förskottet betalas ut, ska skatteavdraget beräknas som om förskottet utgör hela ersättningen för den aktuella tidsperioden.När resterande belopp betalas ut, ska skatteavdrag göras med återstående del av det sammanlagda avdraget för hela ersättningen.Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person24 §24 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget om inte annat följer av ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning25 §25 § Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § ska göras med 30 procent om inte annat följer av 26 § eller ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §.26 §26 § Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 15 § på utländska värdepapper ska göras med så stort belopp att det tillsammans med den skatt som dras av i utlandet uppgår till 30 procent av räntan, utdelningen eller avkastningen.Skyldighet att följa och visa upp beslut 27 §27 § En utbetalare ska följa ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § senast två veckor efter det att utbetalaren fick del av det. Detsamma gäller ett beslut om omprövning av beslut om preliminär A-skatt.Om ett beslut om särskild beräkningsgrund meddelas efter den 18 januari beskattningsåret, ska den som beslutet gäller genast visa upp det för den som ska göra skatteavdraget. Skyldigheten att visa upp ett sådant beslut gäller oberoende av när det meddelas om beslutet gäller en juridisk person.12 kap.Skattetabeller1 §1 § Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår enligt bestämmelserna i detta kapitel.Allmänna skattetabeller2 §2 § De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid.3 §3 § De allmänna skattetabellerna ska grundas på attinkomsten är oförändrad under kalenderåret,mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift äna) kommunal inkomstskatt,b) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,c) begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),d) avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,e) avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, ochf) public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag vid beskattningen, ochmottagaren kommer att medges skattereduktion föra) allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 4–9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), ellerb) sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen.Tabellerna ska också ange skatteavdraget förden som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, ochden som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen.Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född 1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen. Lag (2018:1896). Lagen 2017:1218, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Bestämmelserna i 12 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2017.3. Bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.4. Bestämmelserna i 26 kap. 23 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på punktskatt där skattskyldighet har inträtt efter d. 31 dec. 2017. För punktskatt där skattskyldighet har inträtt före ikraftträdandet gäller bestämmelserna i den äldre lydelsen.5. Bestämmelserna i 37 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för punktskatt som avser förhållanden efter ikraftträdandet.6. Bestämmelserna i de nya 22 kap. 26 § och 31 kap. 33 b § tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.7. Bestämmelserna i de nya 37 kap. 7 a och 9 a §§ och 39 kap. 3 a § tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för punktskatt som avser förhållanden efter ikraftträdandet.Särskilda skattetabeller4 §4 § De särskilda skattetabellerna för sjukpenning m.m. ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller 3 § första stycket.5 §5 § De särskilda skattetabellerna för sjömän ska grundas på att den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller 3 §.6 §6 § De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika årsinkomster ange det skatteavdrag som ska göras från ett visst engångsbelopp uttryckt i procent. Tabellerna ska grundas på en för Sverige genomsnittlig sammanlagd skatte- och avgiftssats.AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE FÖR TONNAGEBESKATTNING13 kap.Redovisning och betalning av särskild inkomstskattBeslut om särskild inkomstskatteredovisning1 §1 § Skatteverket beslutar huruvida skatt för en fysisk person ska tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (beslut om särskild inkomstskatteredovisning). I ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket ange om utbetalaren av den skattepliktiga ersättningen ska göra skatteavdrag enligt 3 §, ochmottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.2 §2 § Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning, ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren.Skatteavdrag för särskild inkomstskatt3 §3 § Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt omSkatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, ochutbetalaren känner till beslutet.Skatteavdrag ska dock inte göras om utbetalaren är hemmahörande i utlandet. Äldre rätt: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för kostnadsersättningar till utomlands bosatta och om förenligheten med EU-rätten R 2010: 122.4 §4 § Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska göra skatteavdrag för sådan skatt.5 §5 § I fråga om skatteavdrag för särskild inkomstskatt gäller bestämmelserna ombefrielse från skatteavdrag i 10 kap. 10 § första stycket 2 och andra stycket, skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag i 10 kap. 19 §, ochvärdering av förmåner vid beräkning av underlag för skatteavdrag i 11 kap. 9–11 §§.Första stycket 1 gäller inte skatteavdrag som avses i 4 §.I vilka fall ska den skattskyldige redovisa och betala skatten?6 §6 § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och betala skatten.7 §7 § Den som är skattskyldig arrangör enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska redovisa och betala skatten.13 a kap.Godkännande för tonnagebeskattning Kapitlet infört g. Lag 2016:888 (prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6). Lagen 2016:888, med ikraftträdande 20 okt. s.å., innehåller även:2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2016.3. För beskattningsår som börjar före d. 1 april 2017 ska en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning, i stället för vad som föreskrivs i 13 a kap. 4 §, ha kommit in till Skatteverket senast d. 31 okt. 2016.4. För beskattningsår som börjar före d. 1 april 2017 gäller, i stället för vad som föreskrivs i 13 a kap. 9 § första stycket, ett godkännande för tonnagebeskattning från och med detta beskattningsår om beslutet om godkännande meddelas senast d. 31 mars 2017.InnehållBeträffande rubriken, se1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser omförutsättningar för godkännande (2 och 3 §§),ansökan om godkännande (4–8 §§),från när ett godkännande gäller (9 §),återkallelse av godkännande (10–17 §§), ochspärrtid (18 §).Förutsättningar för godkännandeBeträffande rubriken, se2 §2 §Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskattning.3 §3 §Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 39 b kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska godkännas för tonnagebeskattning bara om alla de företag i koncernen som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet är godkända för tonnagebeskattning eller ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning.Ansökan om godkännandeBeträffande rubriken, seNär ska en ansökan lämnas?Beträffande rubriken, se4 §4 §En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser.5 §5 §Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget kom att ingå i koncernen.6 §6 §Om ett företag som ingår i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet, ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten.7 §7 §Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom en fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då fusionen eller fissionen blev genomförd.Vad ska en ansökan innehålla?Beträffande rubriken, se8 §8 §En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda.Från när gäller ett godkännande?Beträffande rubriken, se9 §9 §Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet meddelades.Ett godkännande för tonnagebeskattning efter ansökan enligt 7 § gäller dock från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlåtande företagets sista beskattningsår eller, om företagen har olika beskattningsår, från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlåtande företagets sista beskattningsår.Återkallelse av godkännandeBeträffande rubriken, seFörutsättningar för återkallelseBeträffande rubriken, se10 §10 §Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, omdet godkända företaget begär det,förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda,det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 29–33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, ellerdet godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse för tonnagebeskattningen.Första stycket 2 gäller inte omen kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan,det beslutas att företaget ska gå i likvidation,företaget försätts i konkurs,företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning, ellerföretaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling. Lag (2018:733). 11 §11 §Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från att återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning enligt 10 § första stycket 2–4.När ska en begäran om återkallelse lämnas eller anses ha lämnats?Beträffande rubriken, se12 §12 §En begäran om återkallelse enligt 10 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra år före ingången av det sista beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske.13 §13 §Om en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan, utan att den som är godkänd för tonnagebeskattning av verksamheten begär att godkännandet ska återkallas, ska återkallelse anses ha begärts under det beskattningsår då verksamheten har avvecklats.Från när gäller en återkallelse?Beträffande rubriken, se14 §14 §En återkallelse enligt 10 § första stycket 1 gäller tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske.15 §15 §Om flera företag i en koncern har godkänts för tonnagebeskattning, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning ska ske för det företag i koncernen som senast godkändes för tonnagebeskattning.16 §16 §Om ett överlåtande företag i en fusion eller fission har godkänts för tonnagebeskattning senare än det övertagande företaget, gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret efter det överlåtande företagets första beskattningsår med tonnagebeskattning.17 §17 §En återkallelse enligt 10 § första stycket 2–4 avser godkännande fördet beskattningsår då beslut om återkallelse meddelades, ochtidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats, dock tidigast det beskattningsår som har gått ut under det sjätte kalenderåret före det kalenderår då beslut om återkallelse meddelades.SpärrtidBeträffande rubriken, se18 §18 §Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat får inte godkännas för tonnagebeskattning igen förrän minst tio beskattningsår har gått från utgången av det senaste beskattningsår då tonnagebeskattning har skett.AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER14 kap.Syftet med kontrolluppgifter1 §1 § Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning förbestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligta) inkomstskattelagen (1999:1229),b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,c) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 den lagen,e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,g) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, ochh) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),registrering av skatteavdrag, bestämmande av skattereduktion, beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,beskattning enligta) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ochb) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ochbeskattning utomlands. Lag (2011:1289). 15 kap.Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänstInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3–7 §§),undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift (8 §),kontrolluppgiftens innehåll (9 och 10 §§), ochvärdering av ersättningar och förmåner (11 §).Skyldighet att lämna kontrolluppgift2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållandena hos mottagaren och inte heller är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen (2000:980). Som utgiven ersättning räknas även behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229) , ochbelopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som utbetalt. I 22 kap. 10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring. Lag (2012:835). Se Inkomstskattelag (1999:1229) 10: och 11:. Bih.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?För vem ska kontrolluppgift lämnas?3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.Den som ska lämna kontrolluppgift – huvudregeln4 §4 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har gett ut ersättning eller förmån.Förmån av personaloption Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1218. 5 §5 § Om förmånen utgörs av en personaloption, ska kontrolluppgift lämnas av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats. Lag (2017:1218). Rabatt, bonus eller annan liknande förmån6 §6 § Om förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande, ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige7 §7 § Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige omersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, ochdet inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och mottagaren. Lag (2017:1218). Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift8 §8 § Kontrolluppgift ska inte lämnas omsådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut, under förutsättning atta) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet, ochb) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 1 000 kronor, sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning atta) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde som understiger 100 kronor, ochb) skatteavdrag inte har gjorts,sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 5–7 §§ i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration, ellersådan ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, om det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen. Lag (2017:387), ändrad g. Lag (2018:524). Kontrolluppgiftens innehåll9 §9 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut, antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum, om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980), om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ocharbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats.Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår. Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontrolluppgiften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt. Lag (2017:387). 10 §10 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Lag (2017:387), ändrad g. Lag (2018:524). Värdering av ersättningar och förmåner11 §11 § Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får bestämmelserna i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen tillämpas bara om Skatteverket har beslutat det enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980). Värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är en semesterbostad eller en bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen. Om Skatteverket har bestämt värdet enligt 2 kap. 10 c § socialavgiftslagen, ska detta värde användas. 16 kap.Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhetErsättningar och förmåner1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i 3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration. Lag (2017:387). 2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och, i de fall som avses i 3 § 2, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättning eller förmån. Lag (2017:387). 3 §3 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ochbetalning föra) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, ellerb) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Lag (2017:387). Skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto4 §4 § Kontrolluppgift ska lämnas ominsättning enligta) 21 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) på skogskonto eller skogsskadekonto, ochb) 32 kap. inkomstskattelagen på upphovsmannakonto, uttag och utbetalning enligta) 21 kap. 36 § inkomstskattelagen från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto, ochb) 32 kap. 8 § inkomstskattelagen från ett upphovsmannakonto, samtöverlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel, om dessa förhållanden är kända, enligta) 21 kap. 40 och 41 §§ inkomstskattelagen på skogskonto eller skogsskadekonto, ochb) 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen på upphovsmannakonto. 5 §5 § Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet.6 §6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:insatt belopp, uttaget eller utbetalt belopp, ochöverlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.17 kap.Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätterSkyldighet att lämna kontrolluppgift1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster. Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Äldre rätt: Kontrolluppgift vid inlösen av nollkupongobligation R 1997: 44.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta eller annan avkastning.Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon. Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift4 §4 § Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte lämnasför ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person,för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto, ochför tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.Första stycket 4 gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289). Kontrolluppgiftens innehåll5 §5 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta och annan avkastning.Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.När två eller flera personer innehar ett konto6 §6 § Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska ränta eller annan avkastning fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller i annan avkastning eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar. Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över kontot.18 kap.Kontrolluppgift om ränteutgifterSkyldighet att lämna kontrolluppgift1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tagit emot ränta.Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon. Enskild som bara har tagit emot dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift. Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift4 §4 § Kontrolluppgift om ränteutgifter behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan för en person understiger 100 kronor under året.Kontrolluppgiftens innehåll5 §5 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift bara lämnas om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari året efter beskattningsåret. När två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld6 §6 § Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar. Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som kan anses som företrädare för dem.19 kap.Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätterSkyldighet att lämna kontrolluppgift1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränta och utdelning på delägarrätter. Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Se Inkomstskattelag (1999:1229) 48: 2. Bih.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta, utdelning eller annan avkastning.Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift4 §4 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning påtillgångar på pensionssparkonto, ochtillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.Första stycket 2 gäller inte ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289). Kontrolluppgiftens innehåll5 §5 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta, utdelning och annan avkastning. När fler än fem personer innehar en depå eller ett konto6 §6 § Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över depån eller kontot.20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretagRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:585. Skyldighet att lämna kontrolluppgift1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar ien värdepappersfond,ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,en specialfond, elleren utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2013:585). Lagen 2013:585, med ikraftträdande 22 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande andelar i specialfonder gäller för värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder och som enligt p. 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter d. 21 juli 2013.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.3 §3 § Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas avsådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, ochfondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585). 4 §4 § Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade. Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall detta medverkar vid avyttringen. Lag (2013:585). Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift5 §5 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring avtillgångar på pensionssparkonto, ochtillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo. Lag (2011:1289). Kontrolluppgiftens innehåll6 §6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:kapitalvinst eller kapitalförlust,slag av fond,fondens identifikationsuppgifter,om fonden är marknadsnoterad, ochom det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Lag (2011:1289). 21 kap. Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:585. Skyldighet att lämna kontrolluppgift1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas omavyttring av andra delägarrätter än sådana som avses i 20 kap. 1 § och av fordringsrätter, om inte kontrolluppgift ska lämnas enligt 2, slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, samtutfärdande av optioner.För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas avvärdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2–7,värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,kreditmarknadsföretag,garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, ochden som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289). Äldre rätt: R 2001: 67 (ang. advokatbyrå) anm. vid RB 36:5.Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift4 §4 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring avtillgångar på pensionssparkonto, ochtillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.Första stycket 2 gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289). Kontrolluppgiftens innehåll5 §5 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,antalet delägarrätter eller fordringsrätter,delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort,den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), samtom det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den paragrafen. Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen. Lag (2011:1289). 6 §6 § Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.När delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer7 §7 § Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det vid avyttringen har upprättats en rapport enligt 9 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som anges i rapporten. Lag (2017:699). 22 kap.Kontrolluppgift om vissa andra förhållandenInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift omöverlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),samfällighet (5 och 6 §§),räntebidrag (7 §),pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),avskattning av pensionsförsäkring (10 §),tjänstepensionsavtal (11 §),underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),elcertifikat (14 §),utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),investeraravdrag (23 och 24 §§),skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), ochutnyttjande av vissa personaloptioner (26 §). Lag (2019:129). Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2018:625 återges här.Överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget. I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:lägenhetens beteckning,tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,ersättningen vid överlåtelsen,om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv,överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, andelen vid detta förvärv,kapitaltillskott som har lämnats efter år 1973 och som överlåtaren enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samtom överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, överlåtarens andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.3 §3 § Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en medlems eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, om det till andelen är knutet en sådan bostad.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana svenska ekonomiska föreningar och svenska aktiebolag som avses i första stycket.I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:bostadens beteckning,tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,ersättningen vid överlåtelsen, samtom överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv.4 §4 § Upphävd g. Lag (2017:387). Samfällighet5 §5 § Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning till delägare i sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten. Jfr Inkomstskattelag (1999:1229) 21: 29. Bih.6 §6 § Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ska kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster till den del dessa överstiger 600 kronor. Räntebidrag7 §7 § Kontrolluppgift ska lämnas om statliga räntebidrag för bostadsändamål.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet.Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton8 §8 § Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensionssparinstitut.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar som avdrag får göras för enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). 9 §9 § Kontrolluppgift ska lämnas omsådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ochförsäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.Avskattning av pensionsförsäkring10 §10 § Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade.Tjänstepensionsavtal11 §11 § Kontrolluppgift som avses i 9 och 10 §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.Underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar12 §12 § Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6–10 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt 3 a–3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om huruvidaförsäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, elleravtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. Lag (2011:1289). Skattereduktion för förmån av hushållsarbete13 §13 § Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om underlaget för skattereduktionen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbetsgivardeklaration.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen. Lag (2017:387). Elcertifikat14 §14 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset. Lag (2015:599). Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar15 §15 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.Schablonintäkt för investeringssparkontoRubriken införd g. Lag 2011:1289. 16 §16 §Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229). Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som för eller har fört investeringssparkontot.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten. Lag (2011:1289). Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretagRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:585. 17 §17 § Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §. Lag (2013:585). 18 §18 §Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon. Lag (2011:1289). 19 §19 § Kontrolluppgift ska lämnas avsådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, ochfondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2013:585). 20 §20 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto. Lag (2011:1289). 21 §21 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1289). 22 §22 § Upphävd g, Lag (2015:768). InvesteraravdragRubriken införd g. Lag 2013:772. 23 §23 §Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för investeraravdrag. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan utgöra underlag för investeraravdrag. Lag (2013:772). Lagen 2013:772, med ikraftträdande 1 dec. s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 kap. 23 och 24 §§, 23 kap. 2 § samt 31 kap. 19 a och 19 b §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013.24 §24 §Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag. Lag (2013:772). Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar elRubriken införd g. Lag 2014:1471. 25 §25 §Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas omhur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, ochanslutningspunktens identifikationsuppgifter.Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen. Lag (2014:1471). Lagen 2014:1471, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 kap. 25 §, 23 kap. 2 och 3 §§ samt 31 kap. 33 och 33 a §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.Utnyttjande av vissa personaloptionerRubriken införd g. Lag 2017:1218. 26 §26 § Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbetsgivardeklaration.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnyttjats för förvärv av andel. Lag (2017:1219). Lagen 2017:1219 med ikraftträdande 1 jan. 2019 innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.27 §27 § Upphävd g. Lag (2019:129). 22 a kap.Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet Kapitlet infört g. Lag 2015:69 (prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13). Lagen 2015:69, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 1 samt 7 och 8 §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.3. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2016.4. Övriga bestämmelser i lagen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2014.5. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 skaa) informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast d. 15 juli 2015, ochb) kontrolluppgift som lämnas enl. 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast d. 31 juli 2015.6. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 och som gäller sådana konton som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enl. lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter d. 30 juni 2015 men före d. 1 okt. 2015 ska docka) informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast 30 dagar efter att kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto, ochb) kontrolluppgift som lämnas enl. 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast 60 dagar efter att kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto.7. För uppgifter som avser kalenderåret 2015 och som gäller sådana konton som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enl. lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter d. 30 sept. 2015 ska informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast d. 15 juli 2016 och kontrolluppgift som lämnas enl. 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enl. 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast d. 31 juli 2016. Om det rapporteringspliktiga kontot har öppnats efter d. 30 juni 2014 och före d. 1 jan. 2015 ska informationsuppgift respektive kontrolluppgift även lämnas för uppgifter som avser kalenderåret 2014.8. För vart och ett av kalenderåren 2015 och 2016 ska ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet i kontrolluppgift lämna uppgift om namn på varje sådant icke FATCA-deltagande finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § samma lag till vilken det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har gjort betalningar, samt det sammanlagda belopp dessa betalningar uppgår till för vart och ett av åren.9. Om ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut som avses i p. 8 identifieras som en sådan enhet efter d. 31 dec. 2015 ska sådan kontrolluppgift som enl. p. 8 ska lämnas för uppgifter avseende kalenderåret 2015 lämnas senast d. 30 april 2016.InnehållRubriken införd g. Lag 2015:69. 1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet). Bestämmelserna ges i följande ordning:skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§), ochkontrolluppgiftens innehåll (5–8 §§). Lag (2015:69). Skyldighet att lämna kontrolluppgiftRubriken införd g. Lag 2015:69. 2 §2 § Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69). För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?Rubriken införd g. Lag 2015:69. 3 §3 §Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet vars innehav av ett konto inte medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:69). 4 §4 §Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lag (2015:69). Kontrolluppgiftens innehållRubriken införd g. Lag 2015:69. Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga kontonRubriken införd g. Lag 2015:69. 5 §5 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton:att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,kontots identifikationsuppgifter, kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats och dess saldo eller värde omedelbart före kontots avslutande, ochnär det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som ära) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv ickefinansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, ochb) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, avses med saldo eller värde i första stycket 3 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034). Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkontonRubriken införd g. Lag 2015:69. 6 §6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet:sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, ochsammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året. Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034). Lagen 2017:189, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § andra stycket och 22 b kap. 6 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2016.3. Övriga bestämmelser i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2017.Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskontonRubriken införd g. Lag 2015:69. 7 §7 § I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året. Lag (2018:2034). Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskontonRubriken införd g. Lag 2015:69. 8 §8 § I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för. Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel sammanräknade bruttobelopp av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen. Lag (2018:2034). Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet – F (2015:70) i samma ämne – Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet – F (2015:72) i samma ämne.22 b kap.Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Kapitlet infört g. Lag 2015:918. Lagen 2015:918 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 56 kap. 9 § och i övrigt d. 1 jan. 2016. [Enl. F 2015:925 har 56 kap. 9 § trätt i kraft 1 jan. 2016.]2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avsera) kalenderåret 2015, när det gäller– 24 kap. 2 a § och 34 kap. 3 § andra stycket, när det gäller uppgifter enligt 22 a kap., och– 34 kap. 10 §, när det gäller uppgifter som avses i 34 kap. 9 a och 9 b §§, ochb) kalenderåret 2016 i övrigt.3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs när 56 kap. 9 § i den nya lydelsen träder i kraft.Lagen 2015:925 innehåller även:Äldre föreskrifter gäller fortfarande avseende beskattningsåret 2016 och tidigare beskattningsår för återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av d. 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, ändrat genom rådets beslut 2004/587/EG.InnehållRubriken införd g. Lag 2015:918. 1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och med anledning av det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014. Bestämmelserna ges i följande ordning:skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§),kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton, (5–8 §§), ochkontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton (9 §). Lag (2015:918). Skyldighet att lämna kontrolluppgiftRubriken införd g. Lag 2015:918. 2 §2 §Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Kontrolluppgift ska också lämnas om ett sådant odokumenterat konto som avses i 2 kap. 22 § den lagen. Lag (2015:918). För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?Rubriken införd g. Lag 2015:918. 3 §3 §Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet som innehar ett konto om en eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna. Lag (2015:918). 4 §4 §Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lag (2015:918). Kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga kontonRubriken införd g. Lag 2015:918. Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga kontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 5 §5 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton:att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrolluppgiften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som avses i 4–8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, kontots identifikationsuppgifter, ochkontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslutats under året, att kontot har avslutats.När det gäller konton som innehas av enheter ska kontrolluppgiften även innehålla uppgift om vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften lämnas för som ärfysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv ickefinansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, ocha) på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 7 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, ellerb) om den informationen finns tillgänglig, på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i 6 kap. samma lag, ochkontohavare för det rapporteringspliktiga kontot samt om kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet.Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde i första stycket 4 kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034). Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är depåkontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 6 §6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringspliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året, ochsammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller avseende kontot under året. Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen. Lag (2018:2034). Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är inlåningskontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 7 §7 § I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året. Lag (2018:2034). Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är depåkonton eller inlåningskontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 8 §8 § I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel det sammanräknade bruttobeloppet av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller inlösen. Lag (2018:2034). Kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade kontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 9 §9 § I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgifter lämnas om kontots identifikationsuppgifter och kontots saldo eller värde vid utgången av året. Om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde kontantvärdet eller återköpsvärdet. Lag (2018:2034). Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton – F (2015:921) i samma ämne – Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton – F (2015:922) i samma ämne.23 kap.Kontrolluppgift om utländska förhållandenBetalningar till och från utlandet1 §1 § Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görstill utlandet från en obegränsat skattskyldig,från utlandet till en obegränsat skattskyldig, ellerinom landet mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig.Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den som har förmedlat betalningen.I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska följande uppgifter lämnas:betalningens belopp i använd valuta,betalningsdatum,valutakod,vilket land som betalningen har gjorts till,vad betalningen avser, ochbetalningsmottagaren.I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska följande uppgifter lämnas:betalningens belopp i använd valuta,betalningsdatum,valutakod, ochvilket land som betalningen kommer från.Begränsat skattskyldiga 2 §2 §Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2019:129). Lagen 2019:129, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåret 2019.3. I en sådan kontrolluppgift enligt den upphävda 22 kap. 27 § som avser kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast om medlemsavgifter som har betalats före d. 1 april 2019.Lagen 2018:627, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018. Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2018:203 återges här.3 §3 §Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begränsat skattskyldiga. Lag (2017:387). 3 a §3 a §Kontrolluppgifter enligt 22 a kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:69). 3 b §3 b §Kontrolluppgifter enligt 22 b kap. ska även lämnas för sådana enheter som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som är begränsat skattskyldiga. Lag (2015:918). Utländska försäkringar4 §4 § Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 22 kap. 12 § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgiftRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1289. 5 §5 § Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2013:585). 6 §6 § Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utanför Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring enligt 15 och 22 kap. samt 2 §.Detta gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring.Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med åtagandet.7 §7 § Upphävd g. Lag (2015:768). 8 §8 § En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19–22 kap. samt 2 §, omvärdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,3. värdepapperscentralena) kommer att tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning,b) kommer att betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen, ellerc) kommer att vidta någon åtgärd som medför skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. och 22 kap. 17–21 §§, och4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget. Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler. Lag (2016:64). 24 kap.Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter När ska kontrolluppgifter lämnas?Huvudregeln1 §1 § Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår och ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår.Kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och tjänstepensionsavtal2 §2 § Kontrolluppgift enligt 22 kap. 9–11 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar från den dag då den omständighet som utlöste kontrolluppgiftsskyldigheten inträffade.Kontrolluppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kontonRubriken införd g. Lag 2015:918. 2 a §2 a §Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska ha kommit in till Skatteverket senast den 15 maj närmast följande kalenderår. Lag (2015:918). Kontrolluppgifter om skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto3 §3 § Kontrolluppgift enligt 16 kap. 4 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 juni närmast följande kalenderår.Uppgifter som ska finnas i alla kontrolluppgifter4 §4 § En kontrolluppgift ska innehållanödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för,uppgift om skatteavdrag och innehållen utländsk källskatt, samtuppgift om huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag. Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska dock bara innehålla uppgifter enligt första stycket 1. Lag (2015:918). 25 kap.Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet1 §1 § Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller inte uppgifter som saknar betydelse förbestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1,bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),registrering av skatteavdrag,bestämmande av skattereduktion, beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,beskattning enligta) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ochb) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ochSveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information. 26 kap.Skattedeklaration Innehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om vem som ska lämna en skattedeklaration (2 §),vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (3–9 §§),redovisningsperioder (10–17 §§),vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (18–25 §§),när en skattedeklaration ska lämnas (26–37 §§),att viss verksamhet ska redovisas för sig (39 §), ochändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare (40 och 41 §§). Lag (2017:387). Vem ska lämna en skattedeklaration?2 §2 § En skattedeklaration ska lämnas avden som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6, den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen, den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3 kap. 15 §, den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt enligt 13 kap. 6 och 7 §§, den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen, ochden som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Lag (2017:387). Vilken sorts skattedeklaration ska lämnas?Arbetsgivardeklaration3 §3 § Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder. Det gäller även ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att det varken finns skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift att redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden. Det gäller även om bara en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 4 § ska lämnas för redovisningsperioden. Lag (2017:387). Förenklad arbetsgivardeklaration 4 §4 § En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna arbetsgivardeklaration för den ersättningen genom att lämna en förenklad arbetsgivardeklaration, om ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver.En förenklad arbetsgivardeklaration ska bara lämnas för redovisningsperioder då ersättning har betalats ut. En deklaration ska lämnas för varje betalningsmottagare. Mervärdesskattedeklaration5 §5 § Den som är skyldig att lämna en skattedeklaration enligt 2 § 2, 3 eller 4 ska, om inte annat följer av 7 § andra stycket, fullgöra skyldigheten genom att lämna en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioder.Den som är registrerad ska lämna en mervärdesskattedeklaration för varje redovisningsperiod. Punktskattedeklaration6 §6 § Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder om inte annat följer av 8 §.Den som är registrerad ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod.Särskilda skattedeklarationer7 §7 § Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då debiteringen har gjorts. Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv. Den som vid omsättning av nya transportmedel begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje omsättning. Lag (2015:892). 8 §8 § Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligtlagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på vissa kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket. Lag (2018:1146). Lagen 2018:1146, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.9 §9 § Den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 6 ska lämna en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig ersättning.RedovisningsperioderKalendermånad är huvudregeln10 §10 § En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs.Kalenderkvartal och beskattningsår för mervärdesskatt11 §11 § Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och import, beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara ett kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor, ska redovisningsperioden vara ett beskattningsår. 12 §12 § För den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 3 är redovisningsperioden ett kalenderkvartal.Kortare redovisningsperiod än kalenderkvartal eller beskattningsår13 §13 § Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal eller en kalendermånad eller ett kalenderkvartal i stället för ett beskattningsår omden deklarationsskyldige begär det, ellerdet finns särskilda skäl. Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det. Från vilken tidpunkt gäller en ändring mellan kalenderkvartal och kalendermånad?14 §14 § Ett beslut enligt 13 § första stycket 2 om att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal gäller från ingången av det kalenderkvartal som har gått ut närmast före dagen för beslutet. Om beslutet meddelas efter den tidpunkt då deklaration enligt 26 § ska lämnas för kalenderkvartalet eller om deklaration har lämnats för kalenderkvartalet då beslutet meddelas, ska beslutet dock gälla från ingången av det kalenderkvartal då det meddelades.Om det finns särskilda skäl, gäller första stycket även beslut enligt 13 § första stycket 1.15 §15 § Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal eller omvänt i andra fall än de som avses i 14 §, ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.Från vilken tidpunkt gäller en ändring från eller till beskattningsår?16 §16 § Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras från eller till ett beskattningsår, ska den nya redovisningsperioden gälla från ingången respektive efter utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.Beskattningsår som redovisningsperiod för punktskatt17 §17 § För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatten ska vara ett beskattningsår. Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som redovisningsperiod eller från utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om en ändring av redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § eller verket beslutade om en sådan ändring. Beslutet upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats.Vad ska de olika skattedeklarationerna innehålla?Samtliga skattedeklarationer18 §18 § En skattedeklaration ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter,uppgift om den redovisningsperiod som redovisning lämnas för, ochde ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten och avgifterna.Arbetsgivardeklaration19 §19 § En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift omsammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,det sammanlagda beloppet av sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229) och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,den sammanlagda ersättning som utgörs av ränta, utdelning och annan avkastning och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för, ochdet sammanlagda beloppet av bidrag som avses i 1 § första stycket 6 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (2017:387). 19 a §19 a § En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift omden ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för,den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för enligt 13 kap. 3 och 4 §§,skatteavdragets belopp,den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för,ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, ochavdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980).Arbetsgivardeklarationen ska dock inte innehålla uppgift enligt första stycket 1–4 om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2018:2034). Lagen 2017:387 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019 i fråga om 7 kap. 1 §, 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1, 4 och 13 §§, 23 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 2, 3 och 38 §§, 31 kap. 6 §, 37 kap. 2 § samt 67 kap. 1 och 26 §§, och i övrigt d. 1 juli 2018.2. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare enligt 39 kap. 11 och 11 a §§ i restaurang-, tvätteri- eller byggverksamhet eller i näringsverksamhet som avser hårvård och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda samt för den som ska lämna uppgifter enligt 34 kap. 6 och 7 §§, tillämpas lagen från och med d. 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas lagen från och med d. 1 jan. 2019. Lag 2018:244. 3. Skatteverkets föreläggande enligt 37 kap. 2 § får inte heller under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 bara avse komplettering av arbetsställenummer enligt 26 kap. 19 b § första stycket 4.4. Bestämmelserna i 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 13 § samt 23 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.5. Bestämmelserna i 26 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden jan. 2019. Bestämmelserna i 26 kap. 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018. Bestämmelserna i 26 kap. 19 § i den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 tillämpas för sådana övriga uppgiftsskyldiga som avses i punkten 2.6. Bestämmelsen i 31 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018. Bestämmelsen i 31 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.7. Bestämmelserna i 34 kap. 6, 7, 10 och 11 §§ samt 37 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 30 juni 2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i den nya lydelsen ska dock i fråga om uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 31 dec. 2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 tillämpas i fråga om uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig. Bestämmelsen i 37 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 31 dec. 2018.8. Bestämmelserna i 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 § och 66 kap. 27 § i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.9. De nya bestämmelserna i 26 kap. 19 a–19 e, 40 och 41 §§ tillämpas första gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.10. De nya bestämmelserna i 34 kap. 3 a § tillämpas första gången på uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.11. De upphävda bestämmelserna i 22 kap. 4 § gäller fortfarande för ersättning eller förmån för bostad som har betalats ut före d. 1 jan. 2019.12. Den upphävda bestämmelsen i 26 kap. 38 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före d. 1 jan. 2019.13. Den upphävda bestämmelsen i 67 kap. 26 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats enligt den upphävda 26 kap. 38 §.14. Bestämmelserna i 7 kap. 1 § första stycket 10 i den äldre lydelsen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag 2018:1147. Förutv. 19 a § nu 19 f §.19 b §19 b § En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av denne enligt 11 kap. 5–7 §§,antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen har ägt rum,om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats,det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklarationsskyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen,uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen har utnyttjats för förvärv av andel, om personaloptionen har förvärvats i den deklarationsskyldiges tjänst, ochden ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarationsskyldige.Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivardeklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivardeklarationen. Lag (2017:387) ändrad g. Lag (2017:1226). 19 c §19 c § Om den deklarationsskyldige har gett ut ersättning för utgifter vid tjänsteresor och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det trots vad som föreskrivs i 19 b § första stycket 1 tillräckligt att det i arbetsgivardeklarationen anges att sådan ersättning har getts ut.Ersättning som avser utgift för logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil ska dock inte anges i arbetsgivardeklarationen. Lag (2017:387), ändrad g. Lag (2018:524). 19 d §19 d § Även om det inte finns någon skyldighet enligt 19 a–19 c §§ att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration får sådana uppgifter ändå lämnas, om uppgifter om mottagaren annars ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 §§.Det gäller dock inte uppgifter om sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2017:387) ändrad g. Lag (2017:1226). 19 e §19 e § Om en betalningsmottagare har ingått ett sådant socialavgiftsavtal som avses i 5 kap. 5 §, ska arbetsgivardeklarationen i stället för det som föreskrivs i 19–19 c §§ innehålla följande uppgifter:den ersättning som arbetsgivaravgifter ska betalas för,avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), ochperiodens arbetsgivaravgifter. Lag (2017:387). 19 f §19 f §Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021 ska utbetalaren lämnauppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses ikommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, ellerkommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, ochde övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om särskild beräkning får göras. Lag (2017:387). Tidigare beteckning 19 a §.Förenklad arbetsgivardeklaration 20 §20 § En förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift omden ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala arbetsgivaravgifter för,verkställt skatteavdrag,periodens arbetsgivaravgifter, ochavdrag för sådan preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i 17 § första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.Mervärdesskattedeklaration21 §21 § En mervärdesskattedeklaration ska innehålla uppgift omutgående skatt,ingående skatt, ochomsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder.En mervärdesskattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska innehålla uppgifter för hela gruppen. Punktskattedeklaration22 §22 § En punktskattedeklaration ska innehålla uppgift om skattens bruttobelopp,yrkade avdrag, ochskattens nettobelopp.23 §23 § Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Om skattskyldighet för energiskatt på elektrisk kraft inträder enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 a lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock skatten redovisas för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte om redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår. Lag (2017:1218). Särskilda skattedeklarationer24 §24 § En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska innehålla uppgift omdet förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av förvärvet eller händelsen,det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ellerden omsättning som medför rätt till återbetalning och det belopp som ska betalas tillbaka. Lag (2015:892). 25 §25 § En sådan särskild skattedeklaration som avses i 9 § ska innehålla uppgift omden skattepliktiga ersättningen, ochskatten på ersättningen.När ska en skattedeklaration lämnas?Mindre företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration26 §26 § Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte annat följer av 27–35 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden
Punktskattedeklaration för redovisningsperioden
Mervärdesskat tedeklaration för redovisnings perioden
ska ha kommit in till Skatteverket senast den
januari 
december 
oktober–december 
12 februari 
februari 
januari 
 
12 mars 
mars 
februari 
 
12 april 
april 
mars 
januari–mars 
12 maj 
maj 
april 
 
12 juni 
juni 
maj 
 
12 juli 
juli 
juni 
april–juni 
17 augusti 
augusti 
juli 
 
12 september 
september 
augusti 
 
12 oktober 
oktober 
september 
juli–september 
12 november 
november 
oktober 
 
12 december 
december 
november 
 
17 januari 
27 §27 § Om Skatteverket har beslutat enligt 13 § att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad, ska mervärdesskattedeklaration lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i 26 §.28 §28 § Om den deklarationsskyldige begär det, ska Skatteverket besluta att mervärdesskattedeklaration som enligt 27 § ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i 26 § i stället ska lämnas enligt uppställningen i 30 §. Beslutet ska, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder. 29 §29 § Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av att redovisningsperioden har ändrats från beskattningsår till ett kalenderkvartal eller en kalendermånad, eller från ett kalenderkvartal till en kalendermånad, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast vid den deklarationstidpunkt som kommer närmast efter den dag då den deklarationsskyldige underättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.Om mervärdesskattedeklarationen ska lämnas för mer än en ny redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en period och redovisas i en skattedeklaration.Större företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration30 §30 § Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte Skatteverket har beslutat något annat enligt 31 §, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration, mervärdesskattedeklaration och punktskattedeklaration för redovisningsperioden
ska ha kommit in till Skatteverket senast den
januari 
26 februari 
februari 
26 mars 
mars 
26 april 
april 
26 maj 
maj 
26 juni 
juni 
26 juli 
juli 
26 augusti 
augusti 
26 september 
september 
26 oktober 
oktober 
26 november 
november 
27 december 
december 
26 januari 
Tidigare deklarationstidpunkt för arbetsgivardeklaration31 §31 § Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17. Lag (2013:369). Enbart arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration32 §32 § Den som inte ska lämna mervärdesskattedeklaration, ska lämna arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration för redovisningsperioden
ska ha kommit in till Skatteverket senast den
januari 
12 februari 
februari 
12 mars 
mars 
12 april 
april 
12 maj 
maj 
12 juni 
juni 
12 juli 
juli 
17 augusti 
augusti 
12 september 
september 
12 oktober 
oktober 
12 november 
november 
12 december 
december 
17 januari 
Särskild deklarationstidpunkt33 §33 § Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad ska, om inte annat följer av 33 a eller 33 b §, redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för december då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 27. Första stycket gäller inte den som enligt 11, 12 eller 13 § har kalenderkvartal som redovisningsperiod för mervärdesskatt.Första stycket gäller inte heller sådan period som avses i 29 § andra stycket. Lag (2013:1068). 33 a §33 a § Fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.Första stycket gäller inte den som under redovisningsperioden har genomförtomsättningar, förvärv eller överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder, elleromsättningar eller förvärv av tjänster som förvärvaren är skattskyldig för i Sverige eller ett annat EU-land i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Lag (2013:1068). 33 b §33 b § Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt följande uppställning:
Om beskattningsåret går ut den
ska deklarationen ha kommit in senast den
31 december 
12 juli 
30 april 
12 november 
30 juni 
27 december 
31 augusti 
12 mars 
Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i månaden efter den månad som följer av första stycket. I januari och augusti ska deklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december den 12.Första och andra styckena gäller inte den som under redovisningsperioden genomfört sådana omsättningar, förvärv eller överföringar som avses i 33 a § andra stycket. Lag (2013:1068). 33 c §33 c § Skatteverket ska besluta att mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in senast vid den tidpunkt som anges i 33 § i stället för vid den tidpunkt som anges i 33 a eller 33 b §, omden deklarationsskyldige begär det, ellerdet finns särskilda skäl. Ett beslut enligt första stycket ska gälla minst två på varandra följande redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2013:1068). 33 d §33 d § Om deklarationstidpunkten för mervärdesskatt för den som har beskattningsår som redovisningsperiod ändras från eller till vad som gäller enligt 33 a eller 33 b §, ska den nya deklarationstidpunkten gälla från ingången av beskattningsåret före det beskattningsår dåden deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen, ellerSkatteverket beslutade om ändringen.Skatteverket får dock besluta att den nya deklarationstidpunkten ska gälla från en senare tidpunkt. Lag (2013:1068). 33 e §33 e §Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på grund av ett beslut enligt 33 c § eller enligt 9 d kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska lämna deklarationen senast den 12 i månaden efter beslutet, i januari eller augusti senast den 17. Lag (2017:1199). Kommuner och landsting34 §34 § Kommuner och landsting ska lämna arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration enligt uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer som ska lämnas i januari och augusti ska dock ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.Särskilda skattedeklarationer35 §35 § Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 36 eller 37 §, lämnas enligt följande uppställning:
Deklaration som avses i
ska ha kommit in till Skatteverket senast
7 § första stycket 
den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång  
7 § andra stycket 
35 dagar efter förvärvet 
7 § tredje stycket 
den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades  
8 § 1 
fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet 
8 § 2 
vid den händelse som medför skattskyldighet  
8 § 3 
25 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet 
9 § 
den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldige till del, med undantag för januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17 
Lag (2015:892). 36 §36 § Upphävd g. Lag (2018:1890). 37 §37 § Deklaration som avses i 8 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet, om den som ska lämna deklaration är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi och som inte har ställt säkerhet för skattens betalning, 9 § första stycket 8 eller 16 c § lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 8 eller 15 c § lagen om alkoholskatt, eller 4 kap. 1 § 9 eller 4 kap. 10 § lagen om skatt på energi. Lag (2012:682). 38 §38 § Upphävd g. Lag (2017:387). Viss verksamhet ska redovisas för sig39 §39 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en viss verksamhet ska redovisas för sig.Viss verksamhet ska redovisas för sigBeträffande rubriken, seÄndring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagareRubriken införd g. Lag 2017:387. 40 §40 § Om en uppgift avseende en viss betalningsmottagare som har lämnats i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration är felaktig, ska den deklarationsskyldige snarast ändra uppgiften. Om en uppgift saknas, ska den deklarationsskyldige snarast genom tillägg lämna de uppgifter som behövs.Ändring eller tillägg av uppgifter ska dock inte göras efter utgången av det sjätte året efter det kalenderår som uppgiften hänför sig till. Lag (2017:387). 41 §41 § Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare ska göras skriftligen. Lag (2017:387). 27 kap.SkalbolagsdeklarationSyftet med skalbolagsdeklaration1 §1 § Skalbolagsdeklaration ska lämnas för undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) och till ledning för beslut om säkerhet för slutlig skatt.Skyldighet att lämna skalbolagsdeklaration2 §2 § En skalbolagsdeklaration ska lämnas av ett avyttrat företag som är ett skalbolag och som tillämpar undantagen från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det avyttrade företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska skalbolagsdeklaration i stället lämnas av den delägare som har avyttrat andelen. Handelsbolaget eller den juridiska personen ska lämna delägaren de uppgifter som behövs för deklarationen. Vad ska en skalbolagsdeklaration innehålla?3 §3 § En skalbolagsdeklaration ska innehållanödvändiga identifikationsuppgifter för den som har avyttrat andelen och för den som har förvärvat andelen,uppgift om det avyttrade företagets överskott eller underskott enligt ett sådant särskilt bokslut som avses i 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som har tagits upp i bokslutet, ochde övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om säkerhet för slutlig skatt. När ska en skalbolagsdeklaration lämnas?4 §4 § En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts. Lag (2011:1512). Lagen 2011:1512 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2012 och tillämpas på avyttringar som skett under beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012.28 kap.Preliminär inkomstdeklaration Syftet med preliminär inkomstdeklaration1 §1 § Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för bestämmande av preliminär skatt.Skyldighet att lämna preliminär inkomstdeklarationPreliminär inkomstdeklaration vid ansökan om godkännande för F-skatt2 §2 § Den som ansöker om godkännande för F-skatt ska lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.Preliminär inkomstdeklaration inför beskattningsåret3 §3 § Om den slutliga skatten för beskattningsåret beräknas överstiga motsvarande skatt för det föregående beskattningsåret, ska den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt lämna en preliminär inkomstdeklaration, omskillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden, ellerräkenskapsåret har lagts om enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) utan Skatteverkets tillstånd. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång. Preliminär inkomstdeklaration under beskattningsåret4 §4 § Om det kan antas att den slutliga skatten för beskattningsåret kommer att överstiga den debiterade preliminära skatten, ska den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt lämna en preliminär inkomstdeklaration, omskillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden, ellerräkenskapsåret har lagts om enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) utan Skatteverkets tillstånd. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar från det att deklarationsskyldigheten uppkom. När mindre än en månad återstår av beskattningsåret behöver deklaration dock inte lämnas. Preliminär inkomstdeklaration i andra fall5 §5 § En preliminär inkomstdeklaration får även lämnas i andra fall än som avses i 2–4 §§.Vad ska en preliminär inkomstdeklaration innehålla?6 §6 § En preliminär inkomstdeklaration ska innehålla uppgifter om beräknade inkomster och utgifter samt övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bestämma den preliminära skatten.29 kap.Syftet med inkomstdeklaration1 §1 § Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning förbestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligta) inkomstskattelagen (1999:1229),b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 den lagen,e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, ochi) lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),bestämmande av skattereduktion, samtberäkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1896). 30 kap.Vem ska lämna en inkomstdeklaration?Fysiska personer1 §1 § En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret, sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret, intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret, han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, elleruppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas. Lag (2012:835). Ang. p. 1 se SFB 2:6–8 – Ang. p. 5 se Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, inf. efter lagen 1999:1229. Bih. samt Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader inf. efter lagen 2000:980. Bih. Äldre rätt: Även skattskyldig i konkurs är deklarationsskyldig R 1981 1:7.Dödsbon2 §2 § Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om deklarationsskyldighet ska för dödsåret tillämpas på dödsboet.3 §3 § För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, omde skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta, utdelning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, elleruppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas. Lag (2011:1289). Andra juridiska personer än dödsbon4 §4 § En inkomstdeklaration ska lämnas avaktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen, sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen, andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, ochandra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas. Lag (2013:967). Skattefri inkomst5 §5 § Vid bedömning av deklarationsskyldighet som är beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Första stycket gäller inte i fråga om inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige, ochinkomst som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter. Lag (2012:835). 31 kap.Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?Innehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),uppgift om tillkommande belopp (20 §),uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),uppgift om tillskott och uttag (30 §),uppgift om betalning till utlandet (31 §),uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),uppgifter om skattereduktion (33–33 b §§), ochuppgifter om prissättningsbesked (34 §). Lag (2019:129). Samtliga inkomstdeklarationer2 §2 § En inkomstdeklaration ska innehållanödvändiga identifikationsuppgifter, uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag, uppgifter om de allmänna avdrag som den deklarationsskyldige har rätt till,de uppgifter som behövs för beräkning av skatt eller avgift enligta) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,b) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,e) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,f) 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),g) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), ochh) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, samtde uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att få allmänna avdrag enligt 62 kap. 5–8 §§ eller grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen. Äldre rätt: Jfr R 2003: 4 anm. vid 49:4.3 §3 § Den som är deklarationsskyldig ska också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Äldre rätt: Av aktiebolag, sedan ett yrkat avdrag underkänts, upprättat nytt bokslut med ytterligare nedskrivningar godtogs inte som grund för taxeringen R 1982 1:3.Fysiska personer och dödsbonUnderrättelse4 §4 § Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om de kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och övriga uppgifter som har kommit in till verket som underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst samt övriga uppgifter som verket känner till. Lag (2017:387). Godkänna eller lämna uppgifter5 §5 § Om en uppgift som den deklarationsskyldige har fått underrättelse om enligt 4 § är korrekt, ska den deklarationsskyldige godkänna uppgiften. Om en uppgift är felaktig eller saknas, ska den deklarationsskyldige genom ändring eller tillägg lämna de uppgifter som behövs.Inkomstslaget tjänstUppgift om kostnadsersättning6 §6 § Uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 8 § 4 eller 10 § behöver bara lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader. Lag (2017:387). Inkomstslaget näringsverksamhetUndantag7 §7 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet, behöver uppgifterna enligt 2 och 3 §§ om näringsverksamheten bara lämnas av en av makarna. Uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna tillämpa bestämmelserna om fördelning av inkomsten mellan makar i 60 kap. 6–11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska dock lämnas av båda makarna. 8 §8 § Uppgifter om näringsverksamhet enligt 33 kap. 6 § behöver inte lämnas av delägarna.Uppgifter om årsbokslut och årsredovisning9 §9 § Den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration för inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvidaårsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för inkomstdeklarationen, har upprättats med hjälp av en uppdragstagare, ellerårsredovisningen, som ligger till grund för inkomstdeklarationen, har reviderats av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.Uppgift om utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst10 §10 § Om lagervärdet ska höjas enligt 17 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), ska företaget lämna uppgift om beslut om eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst.Uppgifter som dotterföretag ska lämna11 §11 § Ett dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna nödvändiga identifikationsuppgifter för moderföretaget,nödvändiga identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföretag om moderföretaget i sin tur är ett dotterföretag, samtuppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och innehavets röstvärde.Ägaruppgifterna ska avse förhållandena vid utgången av det senast avslutade beskattningsåret.Uppgifter om näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar12 §12 § Den som har fått utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad ska lämna uppgift om utdelningen om andelen har innehafts kortare tid än ett år när utdelningen rätteligen skulle ha tagits upp i räkenskaperna. Den som har avyttrat en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som är marknadsnoterad ska lämna uppgift om avyttringen om andelen eller delägarrätten har innehafts kortare tid än ett år.Uppgifter om ersättningsfond13 §13 § Den som har eller som under beskattningsåret har haft en ersättningsfond ska lämna uppgifter omfondens ändamål,fondens storlek,fondens ianspråktagande, ochåterfört avdrag för avsättning till fonden.Fysiska personer ska även i fråga om en sådan ersättningsfond för byggnad eller markanläggning som avses i 31 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna uppgift om hur stor del av fonden som har återförts enligt 26 kap. 2 och 4–7 §§ den lagen.Uppgift om skalbolag14 §14 § Den som har förvärvat tillgångar enligt 25 a kap. 18 § eller 49 a kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om detta.Uppgifter om utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster15 §15 § Den som någon gång under beskattningsåret har haft andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster i sådan omfattning eller på ett sådant sätt som anges i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnanödvändiga identifikationsuppgifter för den juridiska personen,uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets utgång, ochuppgift om förändringar av andelsinnehavet eller av röstvärdet för andelarna som har inträffat under året.Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska även lämna sådana resultat- och balansräkningar som avses i 39 a kap. 11 § inkomstskattelagen.Uppgift för tonnagebeskattningRubriken införd g. Lag 2016:888. 15 a §15 a § Den som är godkänd för tonnagebeskattning och som bedriver både sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och annan verksamhet ska lämna uppgift om principerna för fördelning av tillgångar och förpliktelser samt intäkter och kostnader mellan verksamheterna. Lag (2016:888). Inkomstslaget kapitalUppgifter om långivare16 §16 § Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 18 kap., lämna nödvändiga identifikationsuppgifter för långivaren.Uppskovsbelopp17 §17 § Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska lämna uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden.Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för företaget lämnas.Om ersättningsbostaden förvärvas efter det år då ursprungsbostaden avyttrades, ska uppgifterna lämnas i inkomstdeklarationen för det år då ersättningsbostaden förvärvades. Lag (2018:1385). 18 §18 § En ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska, om ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna uppgifter av det slag som avses i 17 § första och andra styckena samt övriga uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.19 §19 § Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon annan genom arv, testamente eller bodelning, ska dödsboet eller överlåtaren lämnanödvändiga identifikationsuppgifter för den nya ägaren,de uppgifter som har lämnats enligt 17 §, ochuppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden.Första stycket gäller bara om äganderätten har övergåttgenom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, ellervid bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död.InvesteraravdragRubriken införd g. Lag 2013:772. 19 a §19 a § Den som gör investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnauppgift om underlaget för investeraravdrag, ochnödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till. Lag (2013:772). 19 b §19 b §Den som återför investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnauppgift om hur stor del av investeraravdraget som återförs, ochnödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till. Om investeraravdrag återförs enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska uppgift lämnas även om detta. Lag (2013:772). Tillkommande belopp20 §20 § Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan beräknas på grund av att vinsten är beroende av någon händelse i framtiden, ska den skattskyldige lämna uppgift om detta. Det gäller dock inte om uppgiften ska lämnas enligt 33 kap. 6 § andra stycket.Vissa andelsavyttringar m.m.21 §21 § Den som enligt 49 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) begär uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om uppskovet.Den som har fått uppskov ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning. 22 §22 § Den som innehar en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunnabesluta om kapitalbelopp enligt 48 a kap. 8 a § inkomstskattelagen,besluta om tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinsta) vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § inkomstskattelagen, ochb) vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b § inkomstskattelagen, samtbesluta om de tjänstebelopp som har fördelats enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § inkomstskattelagen.Uppgifter om utdelning och kapitalvinst på andelarna ska också lämnas.23 §23 § Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom sådant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva och om andelen är en lagertillgång hos förvärvaren, ska denne lämnauppgift om antalet andelar som har förvärvats,uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, ochnödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.Förvärvaren ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning. 24 §24 § Om äganderätten till andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva, ska förvärvaren lämnauppgift om antalet andelar som har förvärvats,uppgift om tjänstebeloppet för varje andel, ochnödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.Förvärvaren ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om tjänstebeloppet ska tas upp till beskattning. Beräkning av egenavgifter25 §25 § Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter ska betalas på en viss ersättning, ska den som får ersättningen lämna uppgift om detta. Lag (2012:835). 26 §26 § Upphävd g. Lag (2012:760). FåmansföretagUppgifter som fåmansföretag ska lämna27 §27 § Ett fåmansföretag ska lämnanödvändiga identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till dem, samtuppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röstvärde.Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte lämnas för en närstående som inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit någon annan rättshandling med företaget.Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). 28 §28 § Ett fåmansföretag ska också lämnaen sådan förteckning över penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), ochen förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som avses i 24 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).Uppgifter som företagsledare och delägare ska lämna29 §29 § En företagsledare och en delägare i fåmansföretag som avses i 27 § ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna tillämpa bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).Skyldigheten gäller för fem beskattningsår efter det att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag. Tillskott och uttag30 §30 § En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska lämna uppgift om tillskott till och uttag från bolaget. Det gäller dock inte en medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering.Betalning till utlandet31 §31 § Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag och enskilda näringsidkare ska lämna uppgift om utgift som har tillgodoräknats mottagare i utlandet om den avserannan ränta än dröjsmålsränta, ellerbetalning föra) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, ellerb) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uppgiften behöver bara lämnas om utgiften ska dras av vid beskattningen.Uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna32 §32 § En ekonomisk förening ska lämna uppgift om huruvida den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket eller 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lag (2018:733). SkattereduktionRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1218. 33 §33 § Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. 11–19 och 27–33 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas. Lag (2015:768). 33 a §33 a § Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och som är ett företag ska även lämnauppgift om annat stöd som har beviljats företaget under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses ikommissionens förordning (EU) nr 1407/2013av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, ellerkommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, ochde övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion. Lag (2014:1471). 33 b §33 b § Den som begär att utländsk ersättning ska medräknas i underlaget för skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 b § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen. Lag (2017:1218). 33 c §33 c § Upphävd g. Lag (2019:129). Prissättningsbesked34 §34 § Den som har fått ett prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska lämna uppgift om huruvida beskedet har tillämpats, ochde antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i beskedet har uppfyllts.32 kap.När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?Fysiska personer och dödsbon1 §1 § Fysiska personer och dödsbon ska lämna inkomstdeklaration senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret.Andra juridiska personer än dödsbon2 §2 § Andra juridiska personer än dödsbon ska lämna inkomstdeklaration för ett beskattningsår enligt följande uppställning:
Om beskattningsåret går ut den
ska deklaration ha kommit in senast den
31 december 
1 juli 
30 april 
1 november 
30 juni 
15 december 
31 augusti 
1 mars 
Den som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt får lämna deklaration en månad senare än vad som följer av första stycket. Var ska en inkomstdeklaration lämnas?3 §3 § En inkomstdeklaration ska lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket. Äldre rätt: R 1976: 65.33 kap.Särskilda uppgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om syftet med särskilda uppgifter (2 §),uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (3–5 §§),uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer (6 §),uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat (9 a §),när särskilda uppgifter ska lämnas (10 och 11 §§), ochredares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §). Lag (2016:888). Syftet med särskilda uppgifter2 §2 § Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning förbedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229), beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i, kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands, beslut om avräkning av utländsk skatt, ochbeslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat. Lag (2016:888). Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfundUndantag från skattskyldighet för inkomst3 §3 § Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter omintäkter och kostnader under räkenskapsåret,tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samtövriga omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skattskyldighet.Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller dock inte pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 4 §4 § Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter enligt 3 § om uppgifterna inte behövs för kontroll av undantag från skattskyldigheten.Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas. Utländska arrangörer som motsvarar ideella föreningar5 §5 § Arrangörer som har inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 8 § första stycket 7 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., ska lämna särskilda uppgifter om de omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skatteplikt.Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer6 §6 § Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter omnäringsverksamheten enligt 31 kap. 2 och 3 §§,varje delägares andel av bolagets eller den juridiska personens inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet, varje delägares andel eller lott i bolaget eller den juridiska personen, skalbolag enligt 31 kap. 14 §, ochprissättningsbesked enligt 31 kap. 34 §.Om ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med fast driftställe i Sverige har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden, ska bolaget eller den juridiska personen lämna uppgift om detta. Äldre rätt: Ang. skattskyldighet vid försäljning av andelar i handelsbolag R 1950: 16.Ersättningsbostad i utlandet7 §7 § Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som äger en ersättningsbostad i utlandet med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda uppgifter om sådana förhållanden som avses i 31 kap. 18 §.Redare8 §8 § Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter omstorleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverksamhet,vilka entreprenörer som redaren ska anlita för sin verksamhet, ochövriga förhållanden som Skatteverket behöver känna till för att kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i. Nedsättning av utländsk skatt9 §9 § Den som har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och därefter har fått nedsättning av den utländska skatten, ska lämna särskilda uppgifter om nedsättningen.Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallatRubriken införd g. Lag 2016:888. 9 a §9 a § Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 ska lämna de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om beskattning för de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser. Lag (2016:888). När ska särskilda uppgifter lämnas?10 §10 § Särskilda uppgifter enligt 3 och 6 §§ ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 2 §.11 §11 § Särskilda uppgifter enligt 5 och 7–9 a §§ ska lämnas enligt följande uppställning:
Särskilda uppgifter enligt
ska ha kommit in till Skatteverket senast
5 § 
den 12 i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum 
7 § 
den 2 maj året efter beskattningsåret 
8 § 
den 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser 
9 § 
tre månader efter den dag då den som beslutet om nedsättning av utländsk skatt gäller fick del av det 
9 a § 
tre månader efter den dag då den som beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning gäller fick del av det  
Lag (2016:888). Redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden12 §12 § Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som avses i 8 §, ska redaren inom två veckor från den dag då förhållandena ändrades underrätta Skatteverket om detta.33 a kap.Land-för-land-rapporter Kapitlet infört g. Lag 2017:185. Lagen 2017:185, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 33 a kap. tillämpas första gången på räkenskapsår som har påbörjats efter d. 31 dec. 2015. Har ett sådant räkenskapsår avslutats före d. 1 april 2017, får underrättelse enligt 33 a kap. 12 § första stycket lämnas senast d. 30 april 2017.3. Bestämmelserna i 39 kap. tillämpas första gången på beskattningsår som har påbörjats efter d. 31 mars 2017.InnehållRubriken införd g. Lag 2017:185. 1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter, och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881. Kapitlet gäller även vid utbyte enligt andra avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.Bestämmelserna ges i följande ordning: definitioner och förklaringar (2–3 §§),skyldighet att lämna land-för-land-rapport och underrättelse (4–9 §§),land-för-land-rapportens innehåll (10 §), ochtidsgränser samt hur Skatteverket får använda uppgifterna (11–13 §§). Lag (2017:185). Definitioner och förklaringarRubriken införd g. Lag 2017:185. 2 §2 §I detta kapitel används följande ord med den angivna betydelsen: Koncern: företag som är förenade genom ägande eller kontroll på ett sådant sätt att det antingen finns en skyldighet att upprätta koncernredovisning enligt tillämpliga årsredovisningsregler eller skulle finnas det om andelar i något av företagen vore föremål för handel på en reglerad marknad. Multinationell koncern: en koncern i vilken det ingår minst två företag som hör hemma i olika stater eller jurisdiktioner eller minst ett företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion och som är skattskyldigt i en annan stat eller jurisdiktion på grund av verksamhet som bedrivs från fast driftställe där. Enhet: ett företag som omfattas av en multinationell koncerns koncernredovisning eller som skulle göra det om andelar i företaget vore föremål för handel på en reglerad marknad,ett företag som inte omfattas av den multinationella koncernens koncernredovisning enbart på grund av sin ringa storlek eller väsentlighet, ellerett fast driftställe till sådana företag som avses ovan förutsatt att företaget, på grund av rapporteringskrav eller intern uppföljning, upprättar särskilda räkenskaper för det fasta driftstället. Svensk enhet: en enhet som är obegränsat skattskyldig i Sverige eller är bildad enligt svensk lag,ett svenskt handelsbolag, elleren utländsk enhets fasta driftställe i Sverige om detta är en enhet. Rapporteringsskyldig enhet: en enhet som är skyldig att lämna en land-för-land-rapport för en multinationell koncerns räkning där enheten är hemmahörande. Moderföretag: en enhet som direkt eller indirekt äger en så stor andel i en eller flera andra enheter i en multinationell koncern att den är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt redovisningsprinciper som är allmänt tillämpade inom den stat eller jurisdiktion där den hör hemma eller skulle vara skyldig att göra det om dess andelar vore föremål för handel på en reglerad marknad, förutsatt att det inte i den multinationella koncernen finns någon annan enhet som direkt eller indirekt äger en sådan andel i den förstnämnda enheten. Ställföreträdande moderföretag: en enhet i en multinationell koncern som har blivit utsedd av den multinationella koncernen att i stället för moderföretaget lämna land-för-land-rapporten i Sverige eller i den andra stat eller jurisdiktion där enheten hör hemma för den multinationella koncernens räkning när minst ett av villkoren i 5 § första stycket 1–3 är uppfyllt. Räkenskapsår: den årliga redovisningsperiod för vilken moderföretaget i en multinationell koncern upprättar sin redovisning. Rapporterat räkenskapsår: det räkenskapsår som redovisas i en land-för-land-rapport. Koncernredovisning: en multinationell koncerns räkenskaper där tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden hos moderföretaget och enheterna redovisas som en enda ekonomisk enhet. Systembrist: att en stat eller jurisdiktion som har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter harupphävt det automatiska utbytet av upplysningar på andra grunder än enligt villkoren i avtalet, ellerpå annat sätt fortlöpande låtit bli att automatiskt tillhandahålla Sverige land-för-land-rapporter som jurisdiktionen har tillgång till i fråga om multinationella koncerner som har enheter i Sverige. Lag (2017:185). 3 §3 §Med företag avses i detta kapitel inte en fysisk person. Lag (2017:185). Skyldighet att lämna land-för-land-rapportRubriken införd g. Lag 2017:185. 4 §4 §Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, om inte koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185). 5 §5 §En svensk enhet som inte är moderföretag i en multinationell koncern ska, om koncernen inte är undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rapport, om moderföretaget inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma,den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma inte har något gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av sådana rapporter vid den tidpunkt som avses i 11 §, ellerSkatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma.Om det i den multinationella koncernen finns flera svenska enheter som enligt första stycket är skyldiga att lämna land-för-land-rapport, får koncernen utse en av dem att lämna rapporten för ett visst räkenskapsår för övriga svenska enheters räkning. Koncernen får även utse en svensk enhet till ställföreträdande moderföretag.En enhet som enligt något av villkoren i första stycket är skyldig att lämna land-för-land-rapport, ska från moderföretaget begära de uppgifter som den behöver för att kunna lämna en fullständig rapport. En enhet som inte kan få tillgång till alla de uppgifter som den behöver från moderföretaget för att lämna en fullständig rapport, får inte utses att lämna rapporten för andra enheters räkning. Om den rapport som en enhet lämnar inte är fullständig, ska enheten inte anses ha lämnat rapporten för alla berörda enheters räkning. Lag (2017:185). Undantag från skyldigheten att lämna land-för-land-rapportRubriken införd g. Lag 2017:185. 6 §6 §En multinationell koncern är undantagen från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport om den enligt sin koncernredovisning har sammanlagda intäkter på mindre än 7 miljarder kronor för det räkenskapsår som omedelbart föregår det räkenskapsår som rapporten skulle omfatta.En enhet som avses i 5 § är undantagen från skyldigheten att lämna en land-för-land-rapport om moderföretaget är undantaget från sådan rapporteringsskyldighet i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma till följd av att de sammanlagda intäkter som avses i första stycket understiger 750 miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta. Lag (2017:185). 7 §7 §En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport, om ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport enligt lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma och i rätt tid lämnar en fullständig sådan rapport,den stat eller jurisdiktion som avses i 1a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter vid den tidpunkt som anges i 11 §,b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, ochc) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, ochen underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första stycket. Lag (2017:185). Skyldighet att lämna underrättelseRubriken införd g. Lag 2017:185. 8 §8 §Varje svensk enhet i en multinationell koncern ska underrätta Skatteverket om den är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §.Första stycket gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185). 9 §9 §En svensk enhet i en multinationell koncern som varken är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag och inte heller i övrigt är rapporteringsskyldig enligt 5 §, ska underrätta Skatteverket om vilken enhet i koncernen som är den rapporteringsskyldiga enheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den rapporteringsskyldiga enhetens identitet och i vilken stat eller jurisdiktion den hör hemma.En enhet som lämnar en ofullständig land-för-land-rapport i enlighet med 10 § andra stycket, ska underrätta Skatteverket om att moderföretaget har vägrat att lämna alla nödvändiga uppgifter till enheten.Första och andra styckena gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §. Lag (2017:185). Land-för-land-rapportens innehållRubriken införd g. Lag 2017:185. 10 §10 §En land-för-land-rapport ska innehålla följande uppgifter om den multinationella koncernen. Sammanlagd information, som delas upp på varje stat eller jurisdiktion i vilken den multinationella koncernen har bedrivit verksamhet under det rapporterade räkenskapsåret, om storleken påa) intäkter,b) vinst eller förlust före inkomstskatt,c) betald inkomstskatt,d) årets ackumulerade inkomstskatt,e) aktiekapital,f) ackumulerade vinstmedel,g) antal anställda, ochh) materiella tillgångar utom kontanter och liknande.För varje enhet som ingår i koncernen:namn, eller annan uppgift som klargör dess identitet, och den stat eller jurisdiktion i vilken enheten hör hemma,den stat eller jurisdiktion där enheten är bildad eller registrerad, om detta är en annan än den där enheten hör hemma, ochdess viktigaste verksamhet eller verksamheter.Vilken valuta som används i rapporten.En enhet som är skyldig att lämna land-för-land-rapport enligt 5 § men inte har fått tillgång till alla de uppgifter den behöver från moderföretaget för att kunna lämna en fullständig land-för-land-rapport, ska lämna en land-för-land-rapport som innehåller alla de uppgifter som den har tillgång till och som anges i första stycket. Lag (2017:185). När ska rapporter och underrättelser lämnas?Rubriken införd g. Lag 2017:185. 11 §11 §En land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret. Lag (2017:185). 12 §12 §Underrättelser enligt 8 § och 9 § första stycket ska ha kommit in till Skatteverket före det rapporterade räkenskapsårets utgång.Underrättelser enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret, men inte senare än när den land-för-land-rapport som avses i 10 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket. Lag (2017:185). Användning av uppgifternaRubriken införd g. Lag 2017:185. 13 §13 §I 7 § lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet anges hur uppgifter i sådana rapporter som Skatteverket tar emot får användas. Lag (2017:185). Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet – F (2017:186) i samma ämne.34 kap.InformationsuppgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om syftet med informationsuppgifter (2 §),uppgifter till den deklarationsskyldige (3–5 §§), ochuppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (6–11 §§). Lag (2017:387). Syftet med informationsuppgifter2 §2 § Informationsuppgifter lämnas för att någon annan ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet.Uppgifter till den deklarationsskyldigeUppgifter till den som kontrolluppgiften lämnas för3 §3 § Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap. ska senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften.Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 22 a och 22 b kap. ska senast den 15 maj året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften. Lag (2015:918). Uppgifter till betalningsmottagareRubriken införd g. Lag 2017:387. 3 a §3 a §Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a–19 c §§ ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Den som gör en ändring eller ett tillägg av uppgifter om en viss betalningsmottagare enligt 26 kap. 40 § ska senast den dag då uppgifterna lämnas till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas till Skatteverket.Första och andra styckena gäller även den som väljer att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d §. Lag (2017:387). Uppgifter till företagsledare och delägare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag4 §4 § Onoterade företag som omfattas av 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt fåmanshandelsbolag ska till företagsledare och delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget.Uppgifter till delägare i vissa svenska handelsbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personerRubriken införd g. Lag 2018:1207. 4 a §4 a § Andra svenska handelsbolag än fåmanshandelsbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från bolaget eller den juridiska personen. Lag (2018:1207). Lagen 2018:1207, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Bestämmelsen i 58 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter d. 31 dec. 2018. Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före d. 1 jan. 2019, ska dock vid tillämpningen av 58 kap. 2 § första stycket procenttalet 22 användas i stället för 20,6.3. Den nya bestämmelsen i 34 kap. 4 a § tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2018.Uppgifter till medhjälpande make i enskild näringsverksamhetRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:387. 5 §5 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make, ska den företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för beräkningen av överskottet eller underskottet i verksamheten.Se Inkomstskattelag (1999:1229) 60: 5. Bih.Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklarationBeträffande rubriken, seFörmåner och ersättningar6 §6 § Den som har utnyttjat eller överlåtit en personaloption ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Lag (2017:387) ändrad g. Lag (2017:1226). Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2017:1226 återges här.7 §7 § Den som har utnyttjat en sådan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 15 kap. 6 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.Första stycket gäller även den som har tagit emot sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 7 §. Lag (2017:387). Betalningar till och från utlandet8 §8 § Den som har gjort en sådan betalning till eller från utlandet som avses i 23 kap. 1 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.InvesteringssparkontoRubriken införd g. Lag 2011:1289. 8 a §8 a § Den som för eller har fört ett investeringssparkonto ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. 3 § med anledning av en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Lag (2011:1289). Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i värdepappersfonder och specialfonderRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:585. 9 §9 § Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en specialfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller specialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto. Lag (2013:585). InvesteringssparkontoBeträffande rubriken, se Uppgifter med anledning av FATCA-avtaletRubriken införd g. Lag 2015:69. 9 a §9 a § Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6–10 §§ lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att denne ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 21 §lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det. Lag (2016:64). 9 b §9 b § Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 a kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften. Lag (2015:69). Uppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kontonRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:387. 9 c §9 c § Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6–10 §§ lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och som har antagits som kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att den ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 20 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om skatteregistreringsnummer (TIN), födelsedatum eller födelseort, ska det finansiella institutet lämna värdepapperscentralen uppgift om det. Lag (2016:64). 9 d §9 d § Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som avses i 22 b kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften. Lag (2015:918). När ska uppgifterna lämnas?Beträffande rubriken, se10 §10 § Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom.Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller. Uppgifter som avses i 9 a–9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj året efter det år som uppgiften gäller. Lag (2017:387). Anmälan om uteblivna informationsuppgifter11 §11 § Om den som är skyldig att lämna uppgifter enligt 6–9 d §§ inte gör det, ska den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2017:387). 35 kap.Periodiska sammanställningarInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om vad som ska lämnas i en periodisk sammanställning (2 §),för vilken period en periodisk sammanställning ska lämnas (3 §),beslut (4–8 §§), ochnär en periodisk sammanställning ska lämnas (9 §).Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?2 §2 § Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 eller 2 § ska lämna en periodisk sammanställning överomsättning, förvärv och överföring av varor som transporteras mellan EU-länder, ochomsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskattEUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112)..Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200). Ang. 1 st. p. 2 se EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).För vilken period ska en periodisk sammanställning lämnas?3 §3 § En periodisk sammanställning ska lämnas för varjekalendermånad för uppgifter om varor som avses i 2 § första stycket 1, ellerkalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 2 § första stycket 2.Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 2 §, ska sammanställningen lämnas för varje kalendermånad.Den som övergår från att lämna en sammanställning för varje kalenderkvartal till att lämna den för varje kalendermånad ska tillämpa den nya perioden till och med det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes.Beslut4 §4 § Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 1, omden som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, ochdet sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt 2 § första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen.5 §5 § Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 2 eller 4 §, omden som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, ellerdet finns särskilda skäl. 6 §6 § Ett beslut enligt 4 § gäller från ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades. Ett beslut enligt 5 § gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades. 7 §7 § Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 4 § om de förutsättningar som anges i 4 § 2 inte längre är uppfyllda.Ett sådant beslut gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades. 8 §8 § Om ett beslut har fattats enligt 5 eller 7 §, ska en sammanställning göras för varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.När ska en periodisk sammanställning lämnas?9 §9 § En periodisk sammanställning ska ha kommit in till Skatteverket senastden 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser, om den lämnas elektroniskt, ellerden 20 i månaden efter den period som den avser i andra fall.Sammanställningar som ska göras enligt 8 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad då beslutet fattades.36 kap.Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifterAnsökan om anstånd1 §1 § Anstånd kan beviljas efter ansökan från den som ska lämna deklaration eller särskilda uppgifter.Anstånd enligt 3 eller 6 § kan dock beviljas efter ansökan från den som i näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp. Lag (2013:1068). Inkomstdeklaration och särskilda uppgifterFysiska personer och dödsbon2 §2 § Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att lämnainkomstdeklaration, ochsärskilda uppgifter enligt 33 kap. 7 §.Anstånd längre än till och med den 31 maj får beviljas bara om det finns synnerliga skäl.3 §3 § Anstånd med att lämna inkomstdeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras. Anstånd får beviljas längst till och med den 15 juni. Juridiska personer4 §4 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna inkomstdeklaration, ochsärskilda uppgifter enligt 33 kap. 3 eller 6 §.Skattedeklaration5 §5 § Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklarationsskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration om inte annat följer av andra eller tredje stycket.För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 a § får anstånd längre än till och med den 12 juni beviljas bara om det finns synnerliga skäl. För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 b § får anstånd beviljas bara om det finns synnerliga skäl. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas. Lag (2013:1068). 6 §6 § Anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som ska lämna mervärdesskattedeklaration i enlighet med 26 kap. 33 a § och som anlitar deklarationshjälp, om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.Anstånd enligt första stycket får beviljas längst till och med den 26 juni. Lag (2013:1068). 37 kap.Föreläggande Innehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),medverka personligen (3 §), ochlämna uppgift (4–11 §§). Lag (2012:847). Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet2 §2 § Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. att fullgöra skyldigheten.Ett sådant föreläggande får inte bara avse komplettering av arbetsställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 5 eller 26 kap. 19 b § första stycket 4. Lag (2017:387). Föreläggande att medverka personligen3 §3 § Skatteverket får förelägga den som har lämnat deklaration genom ett deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo att personligen eller genom behörig ställföreträdare bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter.Föreläggande att lämna uppgiftLämna deklaration4 §4 § Skatteverket får förelägga den som inte är skyldig att lämna deklaration att göra det.Kommande utbetalningar av ersättning för arbete5 §5 § Skatteverket får förelägga den som ger ut ersättning för arbete att lämna uppgift om den ersättning som kan antas komma att betalas ut under mottagarens beskattningsår.Kontroll av egen uppgifts- eller dokumentationsskyldighet6 §6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera skyldigheten.Skatteverket får även förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov. 7 §7 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera dokumentationsskyldigheten enligt 39 kap. 3 §.7 a §7 a §Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 §1 b–d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt. Lag (2018:701). Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet eller av uppgifter vid återbetalning av eller kompensation för punktskattRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1218. 8 §8 § Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som avses i 16 och 17 kap. att lämna kontrolluppgift omsådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven näringsidkare och som inte har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration, ellerränta från en namngiven låntagare. Lag (2017:387). 9 §9 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggshar fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap., ellerkan fullgöra sådan uppgiftsskyldighet. 9 a §9 a § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2. Lag (2018:701). 10 §10 § Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i 9 och 9 a §§ föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2017:1218). Utbyte av upplysningar med en annan stat eller utländsk jurisdiktionRubriken införd g. Lag 2012:847. 11 §11 § Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.Skatteverket får förelägga den som de begärda upplysningarna avser, att lämna uppgift som verket behöver, ellerden som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver om en rättshandling med någon annan. Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i andra stycket 2 föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2012:847). 38 kap.FormkravFastställda formulär1 §1 § Fastställda formulär ska användas för att lämna kontrolluppgifter,åtagandea) enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,b) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring, ochc) enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,deklarationer, land-för-land-rapporter,särskilda uppgifter, ochperiodiska sammanställningar. Lag (2017:185) Uppgifter som ska undertecknas2 §2 § Följande uppgifter ska undertecknas: uppgifter i deklaration, ochsärskilda uppgifter som ska lämnas ava) stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap. 3 §, ochb) ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 7 §.Vem ska underteckna uppgifterna?3 §3 § Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare. Uppgifterna får undertecknas av ett ombud i följande fall:Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration. Lag (2013:369). Äldre rätt: R 2009: 63 anm. vid 49:7. F (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m. AVDELNING VII. DOKUMENTATION39 kap.Dokumentationsskyldighet Innehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om definitioner (2 och 2 a §§),generell dokumentationsskyldighet (3 §),dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt (3 a §),dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4–10 §§),dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11–12 §§),dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld (14 §),dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15–16 f §§), ochföreläggande (17 §). Lag (2017:1218). Definitioner2 §2 § I denna lag avses med kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort, torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa, distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe, restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök, fordonsserviceverksamhet: näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet: näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak, partihandel: vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet: näringsverksamhet som avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inteåtgärder som normalt utförs av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar, ochsådan medicinskt betingad fotvård som avses i 3 kap. 5 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten, byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och ny-byggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs. Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksamhet. Lag (2018:243). Äldre rätt: Ang. s.k. osanna fakturor HFD 2012: 69.2 a §2 a §Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpningen av 15–16 a §§ företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står under i huvudsak gemensam ledning.Med koncern avses vid tillämpningen av 16 b § företag i intressegemenskap om moderföretaget inte är en fysisk person. Lag (2017:185). Generell dokumentationsskyldighet3 §3 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen. Bokföringslag (1999:1078). Bih.Ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskattRubriken införd g. Lag 2017:1218. 3 a §3 a §Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för kontroll av uppgifterna i ansökan. Lag (2017:1218). KassaregisterVem ska använda kassaregister?4 §4 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister.5 §5 § Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den sombara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, ellertillhandahåller automatspel enligt spellagen (2018:1138).Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår. Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver verksamhet i Sverige utan fast driftställe i landet. Lag (2018:1146). Lagen 2013:1081 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2014. Bestämmelsen i 39 kap. 5 § andra stycket tillämpas dock för tid fr.o.m. d. 1 jan. 2012.Kassaregister krävdes för caféverksamhet som bedrevs endast del av året HFD 2013: 16, anm. även vid 9 §.6 §6 § Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ ska självständiga verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig.Registrering i kassaregister7 §7 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret.Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden.Tillhandahållandet av en genom kupong förskottsbetald lunch utlöste ej registreringsskyldighet HFD 2014: 68.Krav som ett kassaregister ska uppfylla8 §8 § Ett kassaregister ska på ett tillförlitligt sätt visaalla registreringar som har gjorts, samtprogrammeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078).Kassaregistret ska vara certifierat. Undantag för näringsidkare utan fast driftställe i SverigeRubriken införd g. Lag 2017:194. 8 a §8 a § En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige får, i stället för ett kassaregister som uppfyller kraven enligt svenska bestämmelser, använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav. Lag (2017:194). Beslut om undantag i enskilda fall9 §9 § Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister ombehovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, elleren viss skyldighet är oskälig.Ett beslut om undantag får förenas med villkor. Lag (2013:384). Äldre rätt: Fråga om undantag från skyldighet att ha ett certifierat kassaregister HFD 2011: 68.Undantag medgavs ej för caféverksamhet som bedrevs endast del av året HFD 2013: 16, anm. även vid 5 §.Bemyndiganden10 §10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter omkrav på kassaregister,teknisk kontroll av kassaregister,användning av kassaregister, ochundantag från skyldigheter som gäller kassaregister.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om certifiering av kassaregister. PersonalliggarePersonalliggare i verksamhetslokalerRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:243. 11 §11 § Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare.Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte förenskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma, ellerfåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.I personalliggaren ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren dokumenteras. I personalliggaren ska även nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras för de personer som är verksamma i en sådan verksamhet eller i en annan verksamhet som näringsidkaren bedriver i samma verksamhetslokal. Om en personalliggare ska föras, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som avses i andra stycket löpande dokumenteras i personalliggaren. Lag (2018:243). Äldre rätt: Uppgiftsskyldigheten omfattar ej enskild näringsidkares eget arbete R 2008: 53 – Serveringsutrymme vid mässa ansågs utgöra sådan verksamhetslokal där personalliggare ska föras R 2009: 18. HFD 2016: 70 anm. vid 12 §.Personalliggare på byggarbetsplatserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:243. 11 a §11 a § Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren. Lag (2014:1474). 11 b §11 b §En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inteför en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp, ellerför en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Lag (2014:1474). 11 c §11 c § Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en näringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, om byggherren och näringsidkaren skriftligen har avtalat att byggherrens samtliga skyldigheter enligt 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet av uppdraget. Lag (2014:1474). Personalliggarens tillgänglighetRubriken införd g. Lag 2014:1474. 12 §12 § Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen.Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen. Lag (2014:1474). Kontrollavgift togs ut när den personalliggare som fanns i verksamhetslokalen saknade uppgifter om förfluten tid HFD 2016: 70.Torg- och marknadshandel13 §13 § Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare.Omsättning av investeringsguld14 §14 § En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen.Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.Bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket, 8 och 14–16 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra styckena. Lag (2017:657). InternprissättningSyftet med internprissättningsdokumentationRubriken införd g. Lag 2017:185. 15 §15 § Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att det ska gå att bedöma om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett företag och dess fasta driftställe avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter, medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning ska medges för utländsk skatt, ellermedför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället. Lag (2017:185). Vem är skyldig att ha internprissättningsdokumentation?Rubriken införd g. Lag 2017:185. 16 §16 §Dokumentationsskyldig för internprissättning ären obegränsat skattskyldig juridisk person som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt om företagen är i intressegemenskap,ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt omföretagen är i intressegemenskap, ochhandelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget och det begränsat skattskyldiga företaget,en obegränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe utomlands,ett svenskt handelsbolag med fast driftställe utomlands om handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget, ochen utländsk juridisk person som är skattskyldig för inkomst från fast driftställe i Sverige. Lag (2017:185). Undantag från dokumentationsskyldighetRubriken införd g. Lag 2017:185. 16 a §16 a §Ett företag är inte dokumentationsskyldigt enligt 16 § om det året före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 anställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor. Lag (2017:185). Dokumentationens innehållRubriken införd g. Lag 2017:185. 16 b §16 b §En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en koncerngemensam del och en företagsspecifik del. Den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen och dess verksamhet.Den företagsspecifika delen ska innehålla information om företaget och de transaktioner som avses i 16 § 1 och 2 eller, i de fall som avses i 16 § 3–5, om de transaktioner som är hänförliga till det fasta driftstället och som anses ha skett mellan det fasta driftstället och övriga delar av företaget. Lag (2017:185). 16 c §16 c §Transaktioner som är oväsentliga behöver inte dokumenteras i den företagsspecifika delen.Om det sammanlagda värdet av transaktionerna med det begränsat skattskyldiga företaget i fall som avses i 16 § 1 och 2 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret, räknas transaktionerna alltid som oväsentliga. Detsamma gäller om det sammanlagda värdet av de transaktioner som ska anses hänförliga till det fasta driftstället i fall som avses i 16 § 3–5 understiger 5 000 000 kronor under räkenskapsåret. Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av immateriella tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksamheten. Lag (2017:185). När ska internprissättningsdokumentationen upprättas?Rubriken införd g. Lag 2017:185. 16 d §16 d §Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen ska vara upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen eller, i fall som avses i 16 § 2 och 4, särskilda uppgifter ska lämnas. Den koncerngemensamma delen ska vara upprättad senast vid den tidpunkt då moderföretaget ska lämna sin inkomstdeklaration. Lag (2017:185). På vilka språk får dokumentationen upprättas?Rubriken införd g. Lag 2017:185. 16 e §16 e §Internprissättningsdokumentationen ska upprättas på svenska, danska, norska eller engelska. Lag (2017:185). Skatteverkets tillgång till dokumentationenRubriken införd g. Lag 2017:185. 16 f §16 f § Internprissättningsdokumentationen ska på begäran överlämnas till Skatteverket. Lag (2017:185). Föreläggande17 §17 § Skatteverket får föreläggaden som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4, 7 och 8 §§,den som bedriver sådan verksamhet som avses i 11 § att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samtbyggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 11 a, 11 b och 12 §§. Lag (2018:243). AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL40 kap.Skatteverkets skyldighet att utreda och kommuniceraSkatteverkets utredningsskyldighet1 §1 § Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. F (2017:154) med instr. för Skatteverket – Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet – F (2001:588) i samma ämne – F (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet. Äldre rätt: Fråga om utredningsskyldighet R 2005: 7.Skatteverkets kommunikationsskyldighet2 §2 § Ett ärende får inte avgöras till nackdel för den som ärendet gäller utan att denne har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte få tillfälle att yttra sig. Äldre rätt: Kommunikationsskyldigheten fullgjord? R 1995: 27.3 §3 § Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan än den som ärendet gäller, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.Första stycket gäller inte omavgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, elleravgörandet inte kan skjutas upp. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).4 §4 § Om det kan antas att den som ett ärende om slutlig skatt gäller inte är deklarationsskyldig, får beslut om slutlig skatt fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att han eller hon har underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.41 kap.RevisionInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om syftet med en revision (2 och 2 a §§),vem som får revideras (3 §),beslut om revision (4 och 5 §§),samverkan (6 §),revisorns befogenheter (7 §),den reviderades skyldigheter (8–11 §§),föreläggande (12 §), ochrevisionens avslutande (13 och 14 §§). Lag (2012:847). Syftet med en revision2 §2 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrolleraatt uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. har fullgjorts, att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. som kan antas uppkomma, skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §, elleratt den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §. 14 §. Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revideras. Lag (2017:1218). Äldre rätt: Taxeringsrevision kunde ej ske hos fondkommissionär i syfte att få ut handlingar ang. dennes samtliga kunder R 1986: 69.Revision hos bank för att få ut uppgifter om klientmedelskonton ansågs oproportionerlig HFD 2012: 12.2 a §2 a § Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.Skatteverket får besluta om revision för att inhämta uppgifter som verket behöver från den som de begärda upplysningarna avser. Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta sådana uppgifter från någon annan än den som de begärda upplysningarna avser. Lag (2012:847). Vem får revideras?3 §3 § Revision får göras hosden som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),någon annan juridisk person än ett dödsbo,den som har anmält sig för registrering,den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, ochden som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Lag (2018:1890). Beslut om revision4 §4 § Ett beslut om revision ska innehålla uppgift om syftet med revisionen,uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll, ochförordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken person eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra stycket eller 2 a § tredje stycket, ochdet finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshandlingen. Lag (2017:189). 5 §5 § Innan en revision verkställs ska den som ska revideras underrättas om beslutet om revision.Underrättelsen får ske i samband med att revisionen verkställs omkontroll som avses i 7 § 2–6 behöver genomföras och kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg, revisionen ska genomföras i samband med ett kontrollbesök enligt 42 kap. 8 § och är begränsad till handlingar som rör personalen, ellerdet följer av bestämmelserna om underrättelse om beslut om bevissäkring i 45 kap. 16 § andra stycket. Samverkan6 §6 § En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne.Kravet på samverkan gäller inte om tvångsåtgärden bevissäkring har beslutats på grund av att det finns en påtaglig risk för sabotage enligt 45 kap. 2 §. Revisorns befogenheter7 §7 § Vid en revision får revisorngranska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten, inventera kassan,granska lager, maskiner och inventarier,besiktiga verksamhetslokaler,ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten, ochprova teknisk utrustning som används i verksamheten.Den reviderades skyldigheter8 §8 § Den reviderade ska lämna tillträde till verksamhetslokalerna förgranskning av handlingar enligt 7 § 1 om granskningen inte utan svårighet kan genomföras på någon annan plats, ochsådana åtgärder som avses i 7 § 2–6.I andra fall än som avses i första stycket 1 får en revision genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade medger det. Revisionen ska genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade begär det och revisionen kan genomföras där utan betydande svårighet.I de fall en revision genomförs i verksamhetslokalerna ska den reviderade, om det är möjligt, ställa en ändamålsenlig arbetsplats till revisorns förfogande. 9 §9 § Den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Om handlingar ska granskas på någon annan plats än i verksamhetslokalerna, ska den reviderade på begäran och mot kvitto överlämna handlingarna till revisorn. 10 §10 § Den reviderade ska på begäran ge revisorn tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska upptagning som kan uppfattas bara med sådana hjälpmedel.Första stycket gäller inte omden reviderade tillhandahåller en kopia av upptagningen, ochkopian utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som revisorn har tillgång till.I det fall som avses i andra stycket ska den reviderade ge revisorn möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade.Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.11 §11 § Den reviderade ska, utöver vad som följer av 8–10 §§, ge revisorn den hjälp som behövs vid revisionen.Föreläggande12 §12 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 8–11 §§ att fullgöra dem.Revisionens avslutande13 §13 § En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt.Skatteverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar som rör den reviderade. 14 §14 § Skatteverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats.Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska Skatteverketöverlämna handlingarna till konkursförvaltaren, ochunderrätta den reviderade om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren.42 kap.Tillsyn över kassaregister och kontrollbesökInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om definitioner (2 §),tillsyn över kassaregister (3–5 §§),kontrollbesök (6–9 §§), ochgenomförandet av tillsyn och kontrollbesök (10 och 11 §§).Definitioner2 §2 § Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande registreringen i ett kassaregister i pappersform.Med journalminne avses dokumentation av den löpande registreringen i ett kassaregister i elektronisk form.Tillsyn över kassaregister3 §3 § Skatteverket utövar tillsyn över att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att kassaregister som används i en verksamhet uppfyller föreskrivna krav.4 §4 § Skatteverket har för tillsynen rätt att få tillträde till verksamhetslokaler där den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister bedriver verksamhet.Polismyndigheten ska på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (2014:681). 5 §5 § Om Skatteverket begär det, ska den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för tillsynen.Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket att fullgöra dem. KontrollbesökKassaregister6 §6 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister fullgör sina eventuella skyldigheter. Verket får vid ett sådant besök göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Kontrollbesöket får bara genomföras i verksamhetslokaler som allmänheten har tillträde till. Kundräkning får även göras på en allmän plats i anslutning till en sådan lokal.7 §7 § Om Skatteverket begär det, ska den som verket har gjort kontrollbesök hos tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret.Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket att fullgöra dem. Personalliggare8 §8 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras fullgör sina eventuella skyldigheter.Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Lag (2014:1474). 8 a §8 a §Skatteverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Verket får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för vilken näringsidkares räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren. Lag (2014:1474). Torg- och marknadshandel9 §9 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att identifiera en person som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel. Verket får vid ett sådant besök kontrollera godkännande för F-skatt och ställa frågor om verksamheten.Kontrollbesöket får bara genomföras där torg- och marknadshandel bedrivs.Gemensamma bestämmelser10 §10 § Den som enligt ett beslut om tillsyn eller kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte underrättas om beslutet före tillsynen eller kontrollbesöket. Underrättelse om beslutet ska dock lämnas så snart det kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse.11 §11 § Tillsyn och kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.42 a kap.Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäranKapitlet infört g. Lag 2015:903. 1 §1 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa paragrafer.Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2015:903). AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING43 kap.Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredningRätten till ersättning1 §1 § Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt har, efter ansökan, rätt till ersättning om den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis, ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen, ellerdet finns synnerliga skäl för ersättning. Rätt till ersättning finns dock inte i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,ett skatteavtal eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden, ellerdet avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2012:847). Äldre rätt: Ej oskäligt R 1992: 49 – Oskäligt? Även fråga om överklagande utgjorde mål om skatt R 1993: 24 – R 1993: 86 – Denna lag tillämplig i mål enl. lagen 1994:466 R 1996: 97 – Klagande i arvsskattemål ägde rätt till ersättning, även i överklagat mål ang. enbart kostnadsersättningen H 1998: 598 – Kostnader för ombud m.m. ”som skäligen behövts”? R 1999: 32 – R 2000: 66 (I) anm. vid 49:4 – R 2001: 25 anm. vid IL 13:1 – Skälig ersättning för ombudskostnader och konsultation? R 2002: 56 – Mål om enbart ersättning ansågs ej som mål om skatt i lagens mening R 2002: 95 (plenimål) – R 2003: 34 (p. 2) – Mål om återkallelse av F-skattsedel ansett som mål om skatt R 2004: 25.Detta kap. ej tillämpligt i mål enl. lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete HFD 2017: 46 I.Begränsningar i rätten till ersättning2 §2 § Ersättning får inte beviljas för kostnader som avser skyldigheten attlämna deklaration,lämna föreskrivna uppgifter, ellergenom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldighet samt för kontroll av uppgiftsskyldighet. 3 §3 § Ersättning får inte beviljas för den sökandes eget arbete eller egen tidsspillan eller i övrigt för kostnader för sådant som den sökande själv har utfört med anledning av ärendet eller målet. 4 §4 § Ersättning får inte beviljas för kostnader som har ersatts eller kan komma att ersättas enligt någon annan författning eller enligt avtal.5 §5 § Ersättningen får minskas omden sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls bara delvis, såvida inte övriga yrkanden bara är av ringa betydelse, ellerden sökande har varit försumlig eller orsakat att ärendet eller målet blivit mer omfattande än nödvändigt. Ansökan om ersättning6 §6 § En ansökan om ersättning för kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten innan ärendet eller målet avgörs. Äldre rätt: Vid flera omprövningar enl. 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande viss skattefråga ansågs varje omprövning utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning R 2001: 19.7 §7 § En ansökan om ersättning för kostnader som har kommit in för sent får prövas om förseningen beror på något ursäktligt misstag.AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER44 kap.VitesföreläggandeNär får ett föreläggande förenas med vite?1 §1 § Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 §, 42 kap. 5 § andra stycket eller 42 kap. 7 § andra stycket får förenas med vite. Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc. 2 §2 § Även i andra fall än som avses i 1 § får ett föreläggande förenas med vite om det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs.Se anm. vid 1 §. Äldre rätt: Ang. utdömande av vite då bolag försatts i konkurs R 1967: 30 – När särskilda skäl föreligger kan redan första anmaningen att avge självdeklaration förenas med vite R 1989: 68 – Vite ej utdömt när föreläggande att lämna självdeklaration delgivits bolag efter det att bolaget försatts i konkurs och redovisningshandlingarna omhändertagits av konkursförvaltaren R 1990: 57 – Att anmaning att lämna självdeklaration ej delgivits utgjorde inte hinder mot vitesföreläggande R 1996: 94.Förbud mot att förena ett föreläggande med vite3 §3 § Ett föreläggande får inte förenas med vite omdet finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller kontrollavgift, ochföreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även ställföreträdare för den juridiska personen. Lag (2018:2034). Äldre rätt: Föreläggande att inkomma med uppgifter kunde ej förenas med vite då det fanns skäl anta att utelämnandet av uppgifter skulle medföra skattetillägg R 2007: 23.Behörig förvaltningsrätt4 §4 § Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs. Lag (1985:206) om viten under FörvProc. Äldre rätt: Frågor om utdömande av vite R 1968: 37, 38 – Utdömt vite föll bort när den dömde dött innan beslutet om utdömande vunnit laga kraft R 1984 1:7.45 kap.BevissäkringInnehåll 1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om definitioner (2 §),revision i den reviderades verksamhetslokaler (3 §),eftersökande och omhändertagande av handlingar (4–11 §§),försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (12 §),beslut om bevissäkring (13–16 §§), ochbehörig förvaltningsrätt (17 §).Definitioner2 §2 § Med bevissäkring avses följande tvångsåtgärder: revision i den reviderades verksamhetslokaler enligt 3 §,eftersökande och omhändertagande av handlingar enligt 4–11 §§, samtförsegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme enligt 12 §.Med risk för sabotage avses att det finns risk för att den som bevissäkringen gäller kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får kontrolleras.Revision i den reviderades verksamhetslokaler3 §3 § En revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler om den reviderade enligt 41 kap. 8 § första stycket är skyldig att lämna tillträde till lokalerna och den reviderade inte fullgör sina skyldigheter att medverka enligt 41 kap. 8–11 §§, ellerdet finns en påtaglig risk för sabotage. Äldre rätt: Tillräckliga skäl för revision m.m.? R 1995: 51.Eftersökande och omhändertagande av handlingar4 §4 § När en revision genomförs enligt 3 §, får handlingar som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning.Om revisionen genomförs enligt 3 § 1, gäller dock första stycket bara om handlingen inte har tillhandahållits inom rimlig tid eller om det finns en påtaglig risk för sabotage.5 §5 § Om den reviderade har medgett att revisionen genomförs i verksamhetslokalerna enligt 41 kap 8 §, får handlingar som påträffas eller tillhandahålls och som behövs för revisionen tas om hand för granskning.6 §6 § När en revision genomförs på någon annan plats än i verksamhetslokaler med stöd av 41 kap., får en handling som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning omden reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut handlingen, ellerdet finns en påtaglig risk för sabotage. Äldre rätt: Frågor bl.a. om tillämpning av art. 6 och 8 i Europakonventionen vid åtgärder enl. äldre motsv. till denna § R 1996: 97.7 §7 § En handling som behövs för en revision enligt 3 § eller 41 kap. får eftersökas i en lokal, på en förvaringsplats eller i ett annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler och tas om hand för granskning om det finns särskild anledning att anta att handlingen finns i utrymmet ochden reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut handlingen, ellerdet finns en påtaglig risk för sabotage. Äldre rätt: R 1995: 51 anm. vid 3 § – Ang. eftersökning i företagsledares bostad, som även utgjorde företagets adress R 1996: 97 anm. även vid 6 §.8 §8 § Om ett föreläggande att lämna ut en handling vid annan kontroll än revision inte har följts och det finns särskild anledning att anta att handlingen finns hos den som har förelagts, får handlingen eftersökas och tas om hand för granskning.9 §9 § Hos den som inte får revideras men som kan föreläggas att lämna uppgift enligt 37 kap. 10 § får handling som han eller hon kan föreläggas att lämna uppgift om eftersökas och tas om hand för granskning utan ett föregående föreläggande om det finns särskild anledning att anta att handlingen kommer att påträffas hos personen,en påtaglig risk för sabotage om personen föreläggs, ochett betydande intresse av att handlingen granskas.Granskningen ska ske på annan plats än hos den som bevissäkringen gäller.10 §10 § Om det finns särskilda skäl, behöver den som uppgifterna avser eller de handlingar som eftersöks inte anges i ett beslut om åtgärd enligt 9 §.11 §11 § Beslut om åtgärd enligt 9 § får inte meddelas för att samla in uppgifter för att förbereda kontroll av någon annan person än den som kontrolleras.Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme12 §12 § Lokal, förvaringsplats eller annat utrymme får förseglas för att skydda handlingar som skagranskas enligt 3 § eller tas om hand för granskning enligt 4 §,tas om hand för granskning enligt 5 § oma) handlingarna inte kan föras från platsen, ochb) risk för sabotage kan befaras, ellertas om hand för granskning enligt 6–9 §§ om handlingarna inte omedelbart kan föras från platsen.Beslut om bevissäkring13 §13 § Beslut om bevissäkring enligt 3 och 6–9 §§ fattas av förvaltningsrätten på ansökan av granskningsledaren.Beslut enligt 4, 5 och 12 §§ fattas av granskningsledaren.14 §14 § Granskningsledaren får besluta om bevissäkring enligt 3 och 6–8 §§ omdet finns en påtaglig risk för sabotage innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, samtåtgärden ska genomföras i en verksamhetslokal.Om granskningsledaren har beslutat om åtgärd enligt första stycket, ska han eller hon så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om bevissäkring hos förvaltningsrätten. Om granskningsledaren inte gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska omhändertagna handlingar lämnas tillbaka och övriga insamlade uppgifter förstöras.Om den som beslutet om bevissäkringen gäller har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren och den som bevissäkringen gäller underrättas om överlämnandet.15 §15 § Ett beslut om bevissäkring ska innehålla uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll samt om vad som gäller vid verkställighet.16 §16 § Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska omedelbart underrättas om beslutet.Underrättelse får dock ske i samband med att åtgärden verkställs om det finns en påtaglig risk för sabotage om den som beslutet gäller underrättas i förväg.I 69 kap. 5 § finns bestämmelser om verkställighet av beslut om bevissäkring utan att den som beslutet gäller har underrättats om beslutet. R 1995: 51 anm. vid 3 §.Behörig förvaltningsrätt17 §17 § Frågor om bevissäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som bevissäkringen gäller när ansökan görs.46 kap.BetalningssäkringInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om definition (2 §),avgifter som undantas från betalningssäkring (3 §),betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat (4 §),beslut om betalningssäkring (5–13 §§),tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd (14 och 15 §§),beslut om att ta egendom i förvar (16 §),ställande av säkerhet (17 §),när ställd säkerhet får tas i anspråk (18 §),behörig förvaltningsrätt (19 §), ochersättning för skada (20–22 §§).Definition2 §2 § Med betalningssäkring avses att Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att säkerställa betalning av skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Äldre rätt: Krav på kassettskatt mot företrädare för juridisk person kunde inte betalningssäkras, när den juridiska personen gått i konkurs innan skatten fastställts R 1985 2:16; jfr H 1982: 578 – Betalningssäkring kunde ske för fordran på skattetillägg R 2004: 68. Avgifter som undantas från betalningssäkring3 §3 § Betalningssäkring får inte användas för avgifter enligtbegravningslagen (1990:1144),lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, ochlagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2018:1896). Betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1545. 4 §4 § Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat eller av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, får betalningssäkring även användas för att säkerställa betalning av utländsk skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Lag (2011:1545). Beslut om betalningssäkring5 §5 § Beslut om betalningssäkring fattas av förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket. Äldre rätt: Skattefordringar för annat taxeringsår än de i framställningen angivna kunde ej komma under bedömande R 1981 1:81.Förutsättningar för betalningssäkring6 §6 § Betalningssäkring får beslutas om det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig drar sig undan skyldigheten, ochbetalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.Jfr Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 2 kap. 17 § 2 st. och 18 § och Skuldsaneringslag (2016:675) 42 §, båda efter KonkL. Äldre rätt: Fråga om förutsättningarna för betalningssäkring R 1980 1:75, 1984 2:26 (bl.a. vid tillämpning av 48 a § lagen om mervärdeskatt) – Fråga om påtaglig risk för betalningsundandragande förelåg R 2006: 50 – Ej betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import, då rätt förelåg till avdrag för ingående mervärdesskatt med motsvarande belopp R 2007: 79 – Jfr R 1981 1:81 anm. vid 5 §.7 §7 § Om betalningsskyldigheten inte är fastställd, får betalningssäkring beslutas bara om det är sannolikt att skyldigheten kommer att fastställas. En betalningssäkring får i sådana fall inte avse ett högre belopp än det belopp betalningsskyldigheten sannolikt kommer att fastställas till.8 §8 § Betalningssäkring får inte beslutas förrän den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut.När förutsättningar inte längre finns9 §9 § Ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om det inte längre finns förutsättningar för beslutet, ellerbeslutet av någon annan anledning inte bör kvarstå. Äldre rätt: R 1980 2:29 – R 1984 2:97 anm. vid 29 § förvaltningsprocesslagen.10 §10 § Förvaltningsrätten ska pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om Skatteverket eller den betalningsskyldige begär det eller om det annars finns skäl för det.Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära att ett beslut om betalningssäkring ska upphävas.11 §11 § Förvaltningsrättens befogenhet att pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis gäller även beslut som har överklagats.Ett överklagande av förvaltningsrättens beslut förfaller om förvaltningsrätten ändrar beslutet på det sätt som den betalningsskyldige begär. Om förvaltningsrätten ändrar beslutet på något annat sätt än den betalningsskyldige begär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet.Muntlig förhandling12 §12 § Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om betalningssäkring om den betalningsskyldige begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om en ansökan om betalningssäkring kommer att avslås eller ett beslut om betalningssäkring kommer att upphävas.Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.Underrättelse om beslut13 §13 § Den betalningsskyldige ska omedelbart underrättas om ett beslut om betalningssäkring.Underrättelse får dock ske i samband med att beslutet verkställs om det finns risk för att den betalningsskyldige undanskaffar egendom som kan betalningssäkras. Äldre rätt: R 1979 1:80.Tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd14 §14 § Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är fastställd upphör att gälla sex månader efter den dag då betalningssäkringen beslutades,om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten, ellerom betalningsskyldigheten gäller ett skattetillägg som avses i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och åklagaren inte har yrkat att skattetillägg ska tas ut.Om det finns särskilda skäl, får förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket förlänga tidsfristen med tre månader i taget. Har förundersökning om brott inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, får tidsfristen förlängas med sex månader i taget. Lag (2015:633). 15 §15 § Om ett beslut om betalningssäkring har upphört att gälla enligt 14 §, får betalningssäkring på samma grund beslutas först efter det att Skatteverket har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten.Beslut om att ta egendom i förvar16 §16 § Om det finns en risk för att lös egendom som kan betalningssäkras undanskaffas innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, får granskningsledaren besluta att ta egendomen i förvar.Om egendomen har tagits i förvar, ska Skatteverket så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om betalningssäkring hos förvaltningsrätten. Om Skatteverket inte gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska egendomen omedelbart lämnas tillbaka. Om betalningssäkring beslutas, ska egendomen bli kvar i förvar till dess att beslutet verkställs om inte förvaltningsrätten bestämmer något annat.Ställande av säkerhet17 §17 § Kronofogdemyndigheten får efter anvisning av Skatteverket ta emot säkerhet som den betalningsskyldige eller, där den betalningsskyldige kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa innan ett beslut om betalningssäkring har fattats.När ställd säkerhet får tas i anspråk18 §18 § Ställd säkerhet får tas i anspråk när den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut eller vid den senare tidpunkt som Kronofogdemyndigheten har medgett.Behörig förvaltningsrätt19 §19 § Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som betalningssäkringen gäller när ansökan görs. Äldre rätt: Fråga om behörig länsrätt när gäldenären ej var skattskyldig i Sverige enl. numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt R 1986: 103.Ersättning för skada20 §20 § Om betalningssäkring har beslutats för en betalningsskyldighet som inte är fastställd och som inte heller senare fastställs slutligt, ska staten ersätta den betalningsskyldige för ren förmögenhetsskada. Detsamma gäller om betalningsskyldigheten fastställs slutligt men till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats.Första stycket gäller inte kostnader som omfattas av bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.21 §21 § Ersättning för skada får vägras eller sättas ned om den betalningsskyldige inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt genom vållande har medverkat till skadan, ellerdet annars är oskäligt att ersättning lämnas.22 §22 § Frågor om ersättning för skada prövas på det sätt som gäller för skadeståndsanspråk mot staten.AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL47 kap.Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll Undantag av uppgifter från föreläggande1 §1 § Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken. Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. Lag (2012:847). Undantag av handlingar från granskningVilka handlingar får Skatteverket inte granska?2 §2 § Vid revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök får Skatteverket inte granskaen handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, elleren handling som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller kontrollbesöket.Skatteverket får inte heller granska en handling som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingens innehåll inte bör komma till någon annans kännedom och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. Äldre rätt: Fråga om undantag av handlingar innehållande skatterättsliga bedömningar R 1991: 75 – R 1998: 34 (handling som ingivits till länsrätten men som genom dess dom undantagits från taxeringsrevision skulle på begäran återlämnas till den reviderade) – Ang. tidningsföretags rätt till undantag betr. uppgifter ang. transaktioner med annonsör m.h.t. tystnadsplikt enl. TF 3:3 R 2000: 58 – Ang. advokatbyrås rätt till undantag R 2001: 67, anm. vid RB 36:5 – Handlingar med uppgifter om anställdas samtal på mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahållit ej undantagna R 2005: 40.Jfr HFD 2012: 12 anm. vid 41:2.Begäran om undantag3 §3 § En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål för revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök undantas från kontrollen.4 §4 § Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när begäran görs. Den handling som begäran avser ska ges in till förvaltningsrätten. Om Skatteverket redan har handlingen, ska verket omedelbart försegla handlingen och överlämna den till förvaltningsrätten. Äldre rätt: R 2000: 58 och 2001: 67, båda anm. vid 2 §.Gemensamma bestämmelser5 §5 § Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § ska undantas, får förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att uppgiften inte ska bli tillgänglig för Skatteverket.6 §6 § Om den som vill att en uppgift eller en handling ska undantas från kontroll begär det, ska förvaltningsrätten pröva om beslut om undantag kan fattas utan att rätten granskar handlingen.7 §7 § Om en uppgift eller en handling har undantagits från kontroll, får Skatteverket inte återge eller åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen.AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER48 kap.FörseningsavgiftHuvudregeln för förseningsavgift1 §1 § Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte har gjort det i rätt tid. Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga omen förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap. 7 § andra eller tredje stycket,särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, ellersärskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §. Lag (2015:892). Äldre rätt: Delägare i handelsbolag kunde ej påföras förseningsavgift på den grund att uppgifter om bolagets näringsverksamhet inte inkommit i rätt tid R 2003: 62.Förseningsavgift om uppgifterna är bristfälliga 2 §2 § Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha lämnat inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter, om uppgifterna i deklarationen eller de särskilda uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.UndantagenFysiska personer i utlandet3 §3 § Förseningsavgift får inte tas ut av en fysisk person som inte har lämnat en inkomstdeklaration i rätt tid om han eller hon är bosatt utomlands eller stadigvarande vistas utomlands den dag då deklaration ska lämnas, ochlämnar deklaration senast den 31 maj.Om uppgifterna inte är undertecknade4 §4 § Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som har lämnat inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har undertecknat uppgifterna enligt 38 kap. 2 §, ska Skatteverket förelägga den uppgiftsskyldige att göra det. Förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Avgiften ska i sådana fall bestämmas enligt 6 §.Inte mer än en förseningsavgift för skattedeklaration5 §5 § Om en deklarationsskyldig som vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera skattedeklarationer är försenad med mer än en deklaration, ska bara en förseningsavgift tas ut.Förseningsavgiftens storlek6 §6 § Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.
Om förseningsavgiften gäller
uppgår den till
aktiebolags eller ekonomisk förenings inkomstdeklaration 
6 250 kronor 
någon annans inkomstdeklaration 
1 250 kronor 
särskilda uppgifter 
1 250 kronor 
periodisk sammanställning 
1 250 kronor 
skattedeklaration 
625 kronor 
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande. Lag (2015:768). Flera förseningsavgifter7 §7 § Om den som utan föreläggande ska lämna en inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då skyldigheten enligt denna lag skulle ha fullgjorts, ska en andra förseningsavgift tas ut. Om skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje förseningsavgift tas ut.Vid tillämpningen av första stycket ska hänsyn inte tas till den senarelagda deklarationstidpunkt som gäller för andra juridiska personer än dödsbon som lämnar deklaration elektroniskt. Äldre rätt: Då flera tidsfrister försuttits, kunde flera förseningsavgifter påföras i samma beslut R 2007: 30.49 kap.Skattetillägg Innehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (9 §),när skattetillägg inte får tas ut (10–10 d §§),beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11, 13 och 14 §§),beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (17 §),beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (18 §),att underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),rätträkning (20 §), ochnär skattetillägg ska tas ut enligt mer än en procentsats (21 §). Lag (2016:888). Fråga om skattetillägg är förenligt med EU-rättens princip om ne bis in idem C-617/10 Åkerberg Fransson.Tillämpningsområdet för skattetillägg2 §2 § Skattetillägg ska tas ut på skatter som omfattas av denna lag, dock inte på skatt som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.3 §3 § Skattetillägg ska tas ut på följande avgifter:avgift enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, samtavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.Det som sägs om skatt i detta kapitel gäller även dessa avgifter.Skattetillägg vid oriktig uppgift4 §4 § Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligenunder förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, ellerhar lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.Skattetillägg enligt första stycket 2 får dock tas ut bara om uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. Äldre rätt: Rättsfall även ang. tidigare motsvarighet (116 a §) i 1956 års taxeringslag: Skattetillägg påfört: R 1975: 30 I och II; 1976: 11; 1977: 4, 19 (avdrag yrkat med vad som motsvarade en som traktamente betecknad ersättning utan att det angivits att denna avsett tjänstgöring på vanliga verksamhetsorten), 96 (av köpeskilling för överlåten rörelse hade endast angivits vad som influtit under beskattningsåret, ej det totala beloppet); 1978 1:15 (skattetillägg för huvuddelägare i fåmansbolag, då bolaget betalat högre lön till hans hustru än som svarat mot hennes arbetsinsats); 1978 1:35 (underlåtenhet att redovisa hemmavarande barns förmögenhet); 1980 1:60 (vid taxeringen fördelades byggnadskostnader mellan underhåll resp. ny-, till- eller ombyggnad på annat sätt än i deklarationen); 1983 1:24 (visst avdragsyrkande ansågs innebära lämnande av oriktig uppgift) – Skattetillägg för oriktig nedskrivning av anläggningstillgångar, m.m. R 2004: 11. Skattetillägg ej påfört: R 1975: 5, 84 (ej sådan oriktig uppgift som skall medföra skattetillägg), 6 (oriktig uppgift men på grund av förlustavdrag ingen beskattningsbar inkomst); 1976: 161 (ej tillräckligt stöd för antagande att oriktig uppgift lämnats); 1977: 101 (underlåtenhet att i samband med yrkande om förlustavdrag upplysa att deklarationerna för förluståren ingetts efter taxeringsårens utgång); 1981 1:25 (fråga om oriktig uppgift lämnats); 1983 1:19 (d:o); 1981 1:70 I (ej tillräcklig bevisning); 1991: 29 (bristfälliga räkenskaper ej tillräckligt bevis) – R 1999: 17 anm. vid 66:27 – Fråga om oriktig uppgift ang. avdrag för underskott då ackord erhållits R 1999: 59 – Ej förutsättning för skattetillägg då den skattskyldige efter utredning av skattemyndigheten lämnat klargörande besked R 2002: 20 – Då bilförmån påförts pga. presumtion om privatkörning men det ej visats att sådan körning förekommit, saknades förutsättning för skattetillägg R 2002: 31 – Att skattskyldig dömts för skattebedrägeri utgjorde ej hinder mot att i senare prövning låta påfört skattetillägg bestå (olika brott ansågs föreligga) R 2002: 79 – Ej grund för skattetillägg då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar (”närmast uteslutet att avdraget skulle godtas utan närmare utredning”) R 2003: 4; samma utgång när uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader saknades på därför avsedd blankett 2003: 22 – Underlåtenhet att fördela realisationsvinst vid försäljning av aktier i fåmansbolag innebar ej oriktig uppgift då deklarationen innehöll behövliga uppgifter för fördelningen R 2006: 18 – Ej skattetillägg då skattskyldig yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med ett tio gånger för högt belopp, motsvarande 2/3 av inkomsten R 2008: 51.Frågor om bestämmande av underlag för skattetillägg på grund av oriktig uppgift R 1982 1:85 I–V – Av KamR påfört skattetillägg undanröjt till den del påföringen skett utan yrkande R 1984 1:70 – Skattetillägg fastställt till stadgade 50 % fastän taxeringsintendenten i länsrätten yrkat 40 % R 1985 1:4 – När folkpensionärs extra avdrag återfördes till beskattning vid eftertaxering medräknades inte avdragsbeloppet i underlaget för skattetillägg R 1986: 24 – Vid beräkning av underlag för skattetillägg togs hänsyn till det avdrag för egenavgifter som kunde ha medgivits vid beslutad höjning av rörelseinkomst R 1987: 65 I och II; jfr 1984 1:20 – Skogsliggare ansågs inte vara ”normalt tillgängligt kontrollmaterial” R 1987: 96; inte heller upplysningar om danskt banktillgodohavande enl. 1972 års nordiska konvention om handräckning i skatteärenden 1988: 36 – Fråga om skattskyldig lämnat oriktig uppgift genom att yrka avdrag för bilresor mellan bostad och arbetsplats utan att upplysa om att det fanns en kortare väg än den använda R 1988: 34 – Se även R 1987: 119 anm. vid 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 1987: 171 (oriktig uppgift om avsättning till allmän investeringsfond) – Då inkomst upptagits i inkomstslaget kapital mot rätteligen tjänst, skulle skattetillägg beräknas på den sammantagna förändringen av skatteuttaget R 2004: 144.Att taxeringsintendenten åberopat 116 b § ansågs i visst fall ej utgöra hinder att pröva frågan om skattetillägg enl. 116 a § R 1988: 86 – Denna § i äldre lydelse ej tillämplig när den oriktiga uppgiften lämnats i besvärsprocess R 1976: 117 – Ang. äldre rätt betr. dubbla sanktioner, se H 2013: 502, HFD 2013: 71, 2014: 43 och 65 anm. vid art. 4 i 7:e tilläggsprotokollet i Europakonventionen (ang. tidigare praxis se bl.a. H 2000: 622, R 2000: 66 och R 2009: 94); se också ERD Lucky Dev mot Sverige (2014, om fullföljande av rättegång om skattetillägg efter frikännande brottmålsdom) – Skatteverkets beslut att skriva av ett omprövningsärende pga. återkallelse av en begäran om omprövning hindrade ej skattetillägg HFD 2011: 58 – HFD 2012: 69 I (s.k. osanna fakturor) anm. vid 66:27 – Underlåtenhet att upplysa om att underskott omfattades av koncernbidragsspärr ansågs ej som oriktig uppgift HFD 2014: 22 – HFD 2018: 79 anm. vid 66:27.Vederbörlig arbetsgivaruppgift ansågs inte föreligga när underskriven uppgiftsblankett saknade uppgift om utgivna lönebelopp R 1987: 156. ERD Janosevic mot Sverige (2002, förenlighet med art. 6 i Europakonventionen), ERD Estate of Nitschke mot Sverige (2007, fråga om skattetillägg när den skattskyldige avlidit under pågående förfarande).5 §5 § En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår atten lämnad uppgift är felaktig, elleren uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.En uppgift ska dock inte anses vara oriktig omuppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, elleruppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. Se äldre rättsfall anm. vid 4 §.Skattetillägg vid skönsbeskattning6 §6 § Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning. Äldre rätt: Ang. innebörden av ”sänts ut” i äldre motsvarighet till denna § R 1990: 83, 1991: 95.7 §7 § Ett beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den deklarationsskyldige inte har lämnat någon skattedeklaration eller inkomstdeklaration ska undanröjas omen skattedeklaration lämnas inom två månader från utgången av den månad då beslutet meddelades, elleren inkomstdeklaration lämnas inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet meddelades. Om den deklarationsskyldige gör sannolikt att han eller hon inte har fått kännedom om skattetillägget före utgången av den månad då beslutet meddelades, ska fristen i stället räknas från den dag då den deklarationsskyldige fick sådan kännedom. Skattedeklaration eller inkomstdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom den angivna tiden. Äldre rätt: Att skattetillägg undanröjts enl. tidigare motsv. till denna § hindrade inte att skattetillägg på nytt togs ut pga. skönstaxering sedan deklaration lämnats R 1989: 114 – När det vid tillämpning av äldre motsv. till denna § var oklart när den skattskyldige fått del av beslutet om skattetillägg ålåg utredningsskyldighet domstolen R 1990: 94 – Fråga om skattetillägg pga. oriktig uppgift i självdeklaration som inte var behörigen undertecknad R 2009: 63.Skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut8 §8 § Skattetillägg ska tas ut av den somhar skönsbeskattats på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats,inte heller har lämnat deklaration inom den tid som föreskrivs i 7 §, ochpå Skatteverkets initiativ påförs ytterligare skatt genom omprövning av skönsbeskattningsbeslutet.Ett beslut om skattetillägg ska inte undanröjas om en inkomstdeklaration lämnas senare. Om skattetillägg inte har tagits ut i samband med det första skönsbeskattningsbeslutet ska, vid tillämpningen av första stycket 2, det som sägs i 7 § om beslutet om skattetillägg och kännedom om skattetillägget i stället gälla skönsbeskattningsbeslutet och kännedom om skönsbeskattningen.Skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts9 §9 § Skattetillägg ska tas ut av den som inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag.När får skattetillägg inte tas ut?10 §10 § Skattetillägg får inte tas ut omden oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret, den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte har gjorts, ellerdet skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt. En rättelse anses inte vara på eget initiativ omSkatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen, ochrättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. Lag (2018:562). Lagen 2018:562, med ikraftträdande 1 aug. s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 49 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på rättelser som görs efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet.Lagen 2015:633, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Äldre bestämmelser i 49 kap. 10 § första stycket 1 och 49 kap. 12 och 15 §§ ska tillämpas i fråga om uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats före d. 1 jan. 2016. Äldre rätt: Rättsfall även ang. tidigare motsvarighet (116 f § och, före 1978 års ändr., 116 b §) i 1956 års taxeringslag: Uppenbar felräkning eller misskrivning? R 1975: 72 I–III, 94 (felaktiga ingående balansposter i bokslut); 1976: 9; 1989: 40 (avdrag för resor yrkat för 304 i stället för 204 dagar) – Fråga om oriktig uppgift rättats frivilligt R 1976: 144, 1977: 56, 90, 1979 1:59, 1980 1:79, 1982 1:83, 1987: 72 (frivillig rättelse av underlaget för fåmansbolags mervärdeskatt ansågs inte omfatta rättelse av ägarens uppgift till ledning för hans taxering) – Fråga om rättelse skett R 1985 1:48 – Jfr ang. p. 2 R 2002: 20 anm. vid 4 §.10 a §10 a § Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av.Skattetillägg får dock tas ut, om åklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt. Lag (2015:633). 10 b §10 b § Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633). 10 c §10 c § Skattetillägg får inte tas ut i samband med en återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4. Lag (2016:888). Förutv. 10 c § nu 10 d §.AvstämningsuppgifterRubriken har denna placering enl. Lag 2016:888. 10 d §10 d § Med avstämningsuppgifter avseskontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och underrättelser om lagfart som lämnas med stöd av författning, uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret, ochuppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kontroll av framtida inkomstdeklarationer. Lag (2017:387). Tidigare beteckning 10 c §.Beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgiftHuvudregeln11 §11 § Skattetillägg på sådan skatt som avses i 56 kap. 3 § 1–4 och 6 (skattetillägg på slutlig skatt) är 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som har lämnat uppgiften. Skattetillägg på annan skatt är 20 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som har lämnat uppgiften.12 §12 § Upphävd g. Lag (2015:633). Periodiseringsfel13 §13 § Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel beskattningsår eller fel redovisningsperiod, ärskattetillägget på slutlig skatt 10 procent,skattetillägget på annan skatta) 2 procent om redovisningsperioden för skatten är högst tre månader och den uppgiftsskyldige har hänfört eller kan antas ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra månader före eller fyra månader efter den period som beloppet borde ha hänförts till, ochb) 5 procent i andra fall. Äldre rätt: Periodisering eller inte? R 2003: 13.Underskott14 §14 § Om en oriktig uppgift skulle ha medfört ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma beskattningsår, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av det underskott som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som har lämnat uppgiften.Beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattningHuvudregeln15 §15 § Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och skattetillägget på annan skatt 20 procent. Skattetillägget ska beräknas påden skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgiftsskyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligta) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för beskattningen på något annat sätt än muntligen, ochb) de avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret, ochden skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den uppgiftsskyldige.I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig uppgift, ska skattetillägget beräknas enligt bestämmelserna i 11, 13 och 14 §§. Lag (2015:633). Äldre rätt: Rättsfall ang. tidigare motsvarighet (116 b och 116 c §§ samt, före 1978 års ändr., 116 a §) i 1956 års taxeringslag: R 1975: 4 (ej undertecknad deklaration) – R 1976: 136 – Ang. beräkning av skattetillägg, när intäkt av rörelse skönsmässigt höjts samtidigt som avdrag för ytterligare kostnader medgivits R 1976: 22; när inkomst av tjänst skönsmässigt höjts samtidigt som avdrag medgivits för pensionsförsäkringspremie 1979 1:19 – R 1979 1:84 (i samband med besvär över skönstaxering avgiven deklaration med oriktig uppgift) – R 1980 1:87 (fråga om avvikelse från deklaration skett med tillämpning av 21 § i 1956 års taxeringslag) – R 1987: 168 (till tidigare beskattningsår hänförligt förlustavdrag begränsat på skönsmässiga grunder) – Ej grund för skattetillägg när avvikelse från självdeklaration ej skett R 1991: 29.Underskott16 §16 § Om en skönsbeskattning har minskat ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma beskattningsår, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av denna minskning.Om en skönsbeskattning har beslutats på grund av att den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration inte har gjort det och beslutet innebär att ett för tidigare beskattningsår fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst utnyttjas, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av den del av underskottet som utnyttjas.Beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut17 §17 §Skattetillägg som tas ut vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut är 40 procent av den ytterligare skatt som har tagits ut genom omprövningsbeslutet.Beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts18 §18 § Skattetillägg som tas ut på grund av att skatteavdrag inte har gjorts är 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.Underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor19 §19 § När det underlag som skattetillägg ska beräknas på bestäms, ska hänsyn bara tas till förhållanden som rör den fråga som ligger till grund för skattetillägget. Äldre rätt: Vid beräkning av underlag för skattetillägg pga. underlåtenhet att redovisa ett antal värdepappersförsäljningar, några med realisationsvinst och andra med förlust, tilläts inte kvittning av förlusterna mot vinsterna R 2001: 20; däremot tilläts kvittning av ingående mot utgående mervärdesskatt (en och samma fråga) vid underlåten skatteredovisning R 2002: 46, liksom vid felaktig redovisning HFD 2016: 63.Rätträkning20 §20 § Innan ett skattetillägg beräknas, ska de ändringar göras av underlaget för inkomstskatt som föranleds av andra frågor än den som ligger till grund för skattetillägget. Det gäller dock inte ändringar som blir möjliga först på grund av rättelsen av den oriktiga uppgiften eller den skönsmässiga avvikelsen från lämnade uppgifter.Mer än en procentsats21 §21 § När skattetillägg på slutlig skatt ska tas ut enligt mer än en procentsats, ska de belopp som skattetilläggen ska beräknas på bestämmas enligt följande.Om skattetillägg ska beräknas på undandragen skatt, ska först skatten på summan av de undanhållna beloppen beräknas. Skatten ska därefter fördelas på respektive undanhållet belopp efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.Om skattetillägg ska beräknas på minskning av underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst, ska den sammanlagda minskningen fördelas på respektive undanhållet belopp efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.Om skattetillägg ska beräknas på både undandragen skatt och minskning av underskott, ska beräkningen göras på varje underlag för sig.49 a kap.ÅterkallelseavgiftKapitlet infört g. Lag 2016:888 (prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6); se vid rubriken till 13 a kap.När ska återkallelseavgift tas ut?Beträffande rubriken, se1 §1 §Återkallelseavgift ska tas ut av den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4.Beräkning av återkallelseavgiftBeträffande rubriken, se2 §2 §Återkallelseavgiften består av en grundavgift och en tilläggsavgift.GrundavgiftBeträffande rubriken, se3 §3 § Grundavgiften är skillnaden mellan den skatt som skulle ha bestämts för den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som grundavgiften avser och den skatt som bestäms för respektive beskattningsår till följd av återkallelsen, om denna skatt är lägre.En grundavgift ska tas ut för vart och ett av de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser enligt 13 a kap. 17 § 2.TilläggsavgiftBeträffande rubriken, se4 §4 § En tilläggsavgift ska tas ut med 20 procent av den skatt som skulle ha bestämts för den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som grundavgiften avser, multiplicerat med det resterande antal beskattningsår som tonnagebeskattning skulle ha skett om godkännandet för tonnagebeskattning inte hade återkallats.Vid beräkning enligt första stycket ska en begäran om återkallelse anses ha gjorts senast under det beskattningsår då godkännandet för tonnagebeskattning återkallades.49 b kap.Dokumentationsavgift Kapitlet infört g. Lag 2018:2034. Lagen 2018:2034, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Bestämmelserna i 22 a kap. 5–8 §§, 22 b kap. 5–9 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.3. Bestämmelserna i 26 kap. 19 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioder efter ikraftträdandet.4. Bestämmelserna i det nya 49 b kap. tillämpas första gången på uppgifter, handlingar och annan dokumentation soma) samlas in eller ska samlas in efter d. 31 dec. 2018, ellerb) finns tillgängliga hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet d. 1 jan. 2019 och ska bevaras.När ska dokumentationsavgift tas ut?Rubriken införd g. Lag 2018:2034. 1 §1 §Dokumentationsavgift ska tas ut av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som ska lämna kontrolluppgifter enligt 22 a eller 22 b kap. och som inte har samlat in och bevarat handlingar, uppgifter och annan dokumentation avseende ett finansiellt konto på det sätt som anges i 4–7 kap. och 8 kap. 8 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, 4–7 kap. och 8 kap. 9 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller 39 kap. 3 § denna lag, med avseende på kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. Lag (2018:2034). Beräkning av dokumentationsavgiftRubriken införd g. Lag 2018:2034. 2 §2 §Dokumentationsavgiften är 7 500 kronor för varje finansiellt konto som inte har dokumenterats i enlighet med bestämmelserna som anges i 1 § 1–3.Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, för samma finansiella konto, är skyldigt att lämna kontrolluppgift enligt både 22 a och 22 b kap. eller att inhämta uppgifter och dokumentation avseende kontot enligt både lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, ska bara en dokumentationsavgift tas ut. Lag (2018:2034). 50 kap.KontrollavgiftKassaregister och personalliggareNär ska kontrollavgift tas ut?1 §1 § Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda kassaregisterinte fullgör denna skyldighet, ellerinte har lämnat uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten enligt 7 kap. 3 och 4 §§.2 §2 § Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle. Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara 25 000 kronor. Lag (2015:768). 3 §3 § Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan förasinte fullgör sin skyldighet, inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen, ellerinte har lämnat uppgift enligt 7 kap. 2 a § om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas. Lag (2014:1474). 4 §4 § Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare. Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften enligt första stycket 1 i stället vara 25 000 kronor. Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor. Lag (2014:1474), ändrad g. Lag (2015:769). När får kontrollavgift inte tas ut?5 §5 § Kontrollavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett vitesföreläggande.6 §6 § Om en kontrollavgift har beslutats enligt 1 eller 3 §, ska den som beslutet gäller avhjälpa bristen inom skälig tid. Under denna tid får en ny kontrollavgift inte tas ut för samma brist.Torg- och marknadshandel samt omsättning av investeringsguld7 §7 § Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld.Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. Lag (2015:768). 51 kap.Befrielse från särskilda avgifter1 §1 § Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.Vid bedömningen ska det särskilt beaktas omden felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas haa) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande ,b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska förhållandena, ellerc) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter eller uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer, avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, elleren oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet. Lag (2017:387). Äldre rätt: Rättsfall även ang. tidigare motsvarighet (116 h § och, före 1978 års ändr., 116 d §) i 1956 års taxeringslag: Eftergift beviljad: R 1975: 53, 72 I (skattetillägg), 112 (förseningsavgift); 1976: 61 III (den skattskyldiges personliga förhållanden åberopade), 121, 135 (felaktigt avdrag av 72-åring för periodiskt understöd); 1978 1:26 (ålder och sjukdom); 1981 1:74; 1982 1:24 (vid deklaration av realisationsvinst hade 8 år tidigare gjord avskrivning utöver plan förbisetts), 1:25 (skattskyldig hade inte deklarerat realisationsvinst men hans make hade i stället gjort det), 1:30 (ålderspensionär med viss förvärvsinkomst); 1981 1:10, 1988: 8 (på beskattningsåret belöpande skuldränta som betalats 22 jan. taxeringsåret hade avdragits), 1989: 82 (periodisering av förskottsinbetalning), 1994: 15 (arvinge beaktade ej vid avyttring av ärvd fastighet att arvlåtaren beviljats uppskovsbelopp) – R 1999: 59 anm. vid 49:4, 2005: 7 (felaktigt avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång) – Skattetillägg (på ca 70 milj. kr) stod ej i rimlig proportion till bolagets försummelse R 2007: 65 – Vid misskrivning i deklaration delvis befrielse enl. tidigare motsv. till 2 st. p. 2 R 2008: 61 II. Eftergift ej beviljad: R 1975: 72 II och III, 75, 115 (oriktig elementär bokföringsåtgärd av bokföringspliktig); 1976: 61 I och II (med hänsyn till den skattskyldiges insikter och erfarenheter i ekonomiska frågor resp. till deklarationsblankettens tydlighet), 111 (underlåtenhet av 64-årig änka att upptaga änkepension), 134 (att deklarationsmedhjälpare ursäktligt misstolkat uppgift i deklarationsunderlaget ansågs ej i och för sig böra föranleda eftergift), 165 (trots att i deklarationen gjorts reservation för inkomstuppgifts riktighet); 1977: 4 (aktiebolag, som yrkat förlustavdrag, hade underlåtit uppge att aktierna bytt ägare under förluståret), 77 (ang. förseningsavgift); 1978 1:35 anm. vid 49:4; 1978 1:38 (förseningsavgift för aktiebolag); 1979 1:45 (bristande erfarenhet hos aktiebolags ställföreträdare och förbiseende av dess revisor); 1980 1:55 (underlåtenhet av erfaren rörelseidkare att ta upp restituerade belopp av skattepliktig natur); 1985 1:32 – R 1983 1:6 (realisationsvinst vid överlåtelse av bostadsrätt ej deklarerad; ny bostadsrätt samtidigt förvärvad för samma belopp som erhållits vid överlåtelsen), 1:51 (ägare av nyförvärvad villa hade dragit av under taxeringsåret erlagd ränta som belöpte på beskattningsåret), 1986: 157 (att skattetillägg enl. 116 c § och 116 b § i 1956 års taxeringslag baserats på delvis samma underlag ej skäl för nedsättning eller eftergift), 1987: 61 (utlänning som underlåtit upplysa om att han hade förmånen av ”fri skatt”) – Varken det förhållandet att skattetillägg skulle komma att uppgå till avsevärt belopp eller att vissa osäkra faktorer förelegat i samband med en fastighetsförsäljning ansågs medföra, att det skulle anses ”uppenbart oskäligt” att ta ut skattetillägg R 1995: 5 – R 2001: 32, 2002: 75 – R 2009: 94 anm. vid 49:4 – Ej befrielse när den skattskyldige för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst R 2010: 117 – Ej oskäligt att ta ut skattetillägg med högt belopp HFD 2014: 24.Fråga om eftergift R 1985 1:48, 1986: 135 – Hel befrielse då felaktig redovisning av mervärdesskatt berodde på ett enstaka räkenskapsfel R 2008: 1; samma vid enstaka fel i redovisningen avseende avdrag för ingående mervärdesskatt 2008: 73 – Vid för sent ingivna skattedeklarationer delvis befrielse enl. tidigare motsv. till 2 st. p. 2 R 2008: 61 I – Hel befrielse enl. tidigare motsv. till 2 st. p. 2 vid felaktig redovisning av mervärdesskatt R 2009: 73.Förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enl. bestämmelserna om kassaregister HFD 2016: 81 – Hänsyn togs ej till att skatten skulle ha blivit högre för den skattskyldiges bolag om den oriktiga uppgiften hade godtagits HFD 2017: 68.2 §2 § Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut en dokumentationsavgift med fullt belopp ska Skatteverket även beakta om bristen på dokumentation helt eller delvis har lett till ett ingripande på grund av att bestämmelserna i 5 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte har följts. Lag (2018:2034). 52 kap.Beslut om särskilda avgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om beslut om förseningsavgift (2 §),beslut om skattetillägg (3–8 a §§),beslut om återkallelseavgift (8 b §),beslut om dokumentationsavgift (8 c §),beslut om kontrollavgift (9 §),att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §), ochatt särskild avgift tillfaller staten (11 §). Lag (2018:2034). Beslut om förseningsavgift2 §2 § Ett beslut om förseningsavgift ska meddelas inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.Beslut om skattetilläggSkattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning3 §3 § Ett beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller skönsbeskattning ska meddelas senast under det andra året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Skattetillägg vid för sen eller utebliven deklaration4 §4 § Om den som är deklarationsskyldig lämnar deklaration efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, får ett beslut om skattetillägg meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket.Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration, får ett beslut om skattetillägg meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Skattetillägg vid efterbeskattning5 §5 § Om efterbeskattning beslutas, får ett beslut om skattetillägg meddelas samtidigt.Oriktig uppgift i ett omprövningsärende6 §6 § Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett omprövningsärende får meddelas samtidigt med beslutet i omprövningsärendet.Oriktig uppgift i ett mål om beskattning7 §7 § Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett mål om beskattning får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domstolens beslut fick laga kraft.Ang. äldre motsvarighet (före 1978 års ändr. 116 i § i 1956 års taxeringslag) till denna §: Fråga om skattetillägg fick ej tas upp i taxeringsmål, då part ej fört talan däremot, i annat fall än som anges i denna § R 1975: 113 – Jfr ang. äldre rätt (116 n § i 1956 års taxeringslag): R 1977: 20, 1983 1:72 och 1989: 8 – Ang. tidsfrist i äldre lag (116 k § i 1956 års taxeringslag): R 1979 1:60.Skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts8 §8 § Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts.Om ansvar ska beslutas enligt 59 kap. för den skatt som inte har dragits av, ska beslutet om skattetillägg meddelas samtidigt. I fall som avses i 49 kap. 10 a § andra stycket får dock beslut om enbart skattetillägg meddelas, om ansvar för skatt redan har beslutats. Lag (2015:633). Skattetillägg efter anmälan om brott eller inledd förundersökningRubriken införd g. Lag 2015:633. 8 a §8 a § Om skattetillägg får tas ut enligt 49 kap. 10 a § andra stycket, ska beslutet om skattetillägg meddelas inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott. Lag (2015:633). Beslut om återkallelseavgiftRubriken införd g. Lag 2016:888. 8 b §8 b §Ett beslut om återkallelseavgift ska meddelas inom två år från den dag då beslutet om återkallelse av godkännandet för tonnagebeskattning meddelades. Lag (2016:888). Beslut om dokumentationsavgiftRubriken införd g. Lag 2018:2034. 8 c §8 c §Ett beslut om dokumentationsavgift ska meddelas senast sex år efter det kalenderår då den kontrolluppgift enligt 22 a eller 22 b kap. som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt. Lag (2018:2034). Beslut om kontrollavgift9 §9 § Ett beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. 1 eller 3 § ska meddelas inom två år från den dag då beslutet om tillsyn eller kontrollbesök meddelades.Ett beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. 7 § ska meddelas inom två år från den dag då Skatteverket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts.Inget beslut för en person som har avlidit10 §10 § En särskild avgift får inte beslutas för en person som har avlidit.Särskild avgift tillfaller staten11 §11 § En särskild avgift ska tillfalla staten.AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER53 kap.Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt1 §1 § Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.Om mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje förvärv enligt 26 kap. 7 § andra stycket, ska beslut om skatten fattas för varje förvärv med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter. Om återbetalning för ingående skatt har begärts i en särskild skattedeklaration för varje omsättning enligt 26 kap. 7 § tredje stycket, ska beslut om skatten fattas för varje omsättning med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.Om punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 §, ska beslut om skatten fattas för varje händelse med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.För beslut om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp gäller 59 kap. 2–6 §§. Lag (2015:892). 2 §2 § Om en skattedeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten och avgifterna ha fattats i enlighet med deklarationen. Har beslut fattats i enlighet med en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration enligt vad som föreskrivs i första stycket och kommer en sådan deklaration därefter in för sent, ska beslut om skatten och avgifterna anses ha fattats i enlighet med denna deklaration, omen eller flera förenklade arbetsgivardeklarationer har lämnats, ochomprövning inte har begärts eller beslutats. 3 §3 § Om den som är registrerad inte behöver lämna någon arbetsgivardeklaration till följd av bestämmelserna i 26 kap. 3 § andra stycket, anses skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ha beslutats till noll kronor vid den tidpunkt då deklaration annars skulle ha lämnats.4 §4 § Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid eller på rätt sätt eller om skatten eller avgifterna inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt eller avgift anses ha beslutats till noll kronor. Redovisas skatten eller avgifterna senare, anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, om inte ett beslut om omprövning har meddelats dessförinnan.5 §5 § Som beslut om punktskatt anses ocksåbeslut om återbetalning av skatt enligta) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, ellerd) 14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, ochbeslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12 15 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi. Lag (2018:701). Lagen 2018:701, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om beslut som avser förhållanden före d. 1 jan. 2016.54 kap.Beslut om särskild inkomstskatt1 §1 § Om skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska redovisas av den skattskyldige, ska beslut om skatten fattas för varje skattepliktig ersättning för sig med ledning av innehållet i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 § och andra tillgängliga uppgifter. Vad som föreskrivs i 53 kap. 2 § första stycket och 4 § gäller även sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 §. 2 §2 § Skatteverket får inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning besluta att den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betala skatt i andra fall än som avses i 1 §.3 §3 § Om skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har gjorts med för högt belopp, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldige ska tillgodoräknas det överskjutande beloppet. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. 4 §4 § Om särskild inkomstskatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har betalats in för en skattskyldig med hemvist i en stat som Sverige har träffat skatteavtal med och om det följer av avtalet att Sverige ska medge avräkning för skatt som har betalats i den andra staten, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldige ska tillgodoräknas ett belopp motsvarande den skatt som har betalats i den andra staten. Den skattskyldige får dock inte tillgodoräknas ett högre belopp än inbetald särskild inkomstskatt på inkomsten i fråga.55 kap.Beslut om preliminär skattInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om beslut om debitering av preliminär skatt (2–5 §§),beslut om preliminär A-skatt (6–13 §§), ochändrade skatte- eller avgiftssatser (14 §).Beslut om debitering av preliminär skatt2 §2 § Skatteverket ska senast den 20 i den första månaden under beskattningsåret besluta om debitering av F-skatt och särskild A-skatt (beslut om debitering av preliminär skatt) för den som ska betala sådan skatt. Om skyldigheten att betala F-skatt eller särskild A-skatt uppkommer senare, ska beslut om debitering av preliminär skatt fattas så snart som möjligt.F-skatt och särskild A-skatt ska debiteras i en post. Skatt som inte uppgår till 2 400 kronor för beskattningsåret debiteras inte. Beräkning enligt schablon3 §3 § F-skatt och särskild A-skatt ska beräknas enligt schablon om inte annat följer av 4 §. Skatten ska beräknas till 110 procent av den slutliga skatt som bestämdes i det senaste beslutet om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 §. Om den slutliga skatten understeg den ursprungligen debiterade preliminära skatten, beräknas dock skatten till 105 procent av den slutliga skatten.För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska skatten i stället beräknas till belopp som motsvarar den senast beslutade slutliga skatten för bolaget eller den juridiska personen.Skatt som beräknas enligt schablon får inte tas ut med ett lägre belopp än den senast debiterade preliminära skatten.Beräkning enligt tillgängliga uppgifter4 §4 § F-skatt och särskild A-skatt ska beräknas med ledning av tillgängliga uppgifter om beräknade inkomster om något beslut om debitering av preliminär skatt inte har fattats för beskattningsåret ochden skattskyldige har lämnat en preliminär inkomstdeklaration, ellerdet inte finns någon slutlig skatt att lägga till grund för en schablonberäkning. Skatten får också i andra fall beräknas med ledning av tillgängliga uppgifter om beräknade inkomster om det leder till att den skattskyldiges preliminära skatt stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten och förbättringen inte är obetydlig. Hänsyn till andra belopp5 §5 § Vid beräkningen av F-skatt och särskild A-skatt ska om möjligt hänsyn tas till andra belopp som kan komma att dras ifrån eller läggas till den slutliga skatten enligt 56 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket 1–3.Beslut om preliminär A-skatt6 §6 § Skatteverket ska senast den 18 januari under beskattningsåret besluta om tillämplig skattetabell eller särskild beräkningsgrund (beslut om preliminär A-skatt) för en fysisk person som inte är godkänd för F-skatt, ellerär godkänd för F-skatt med villkoret att godkännandet bara får åberopas i hans eller hennes näringsverksamhet.Om den som tidigare inte har haft inkomst som skatteavdrag ska göras från får sådan inkomst, ska beslut om preliminär A-skatt fattas så snart som möjligt.7 §7 § För en juridisk person får beslut om preliminär A-skatt fattas om förutsättningarna enligt 9 och 10 §§ är uppfyllda.Tillämplig skattetabell8 §8 § Tillämplig skattetabell ska bestämmas med ledning avden skattesats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen i hemortskommunen,den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte ingår i avgiftssatsen enligt 3, ochden avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av ett trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.Särskild beräkningsgrund för skatteavdrag9 §9 § Skatteverket får besluta att skatteavdrag ska göras enligt en särskild beräkningsgrund omdet leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten, ochförbättringen inte är obetydlig. Ett beslut som avser ränta, utdelning eller annan avkastning får bara innebära att skatteavdrag inte ska göras från viss ränta, utdelning eller annan avkastning. Äldre rätt: R 1986: 99 – Jfr rättsfall avseende avdrag för nedsatt skatteförmåga enl. äldre 50 § 2 mom. kommunalskattelagen, införda i 1990 års lagedition under nämnda mom. och under p. 2 av anvisningarna till §:n. Jfr även R 1989: 35 (handikappads behov av bil för olika ändamål), 1989: 120 (förmögenhetsberäkning i visst fall av fastighetsinnehav).10 §10 § Ett beslut om särskild beräkningsgrund för ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med fast driftställe i Sverige får fattas bara om det finns särskilda skäl.11 §11 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, skaen juridisk persons kostnader för lön till delägare inte beaktas, ochhänsyn om möjligt tas till sådana belopp som kan komma att dras ifrån eller läggas till den slutliga skatten enligt 56 kap. 9 § andra stycket samt tredje stycket 1 och 2.12 §12 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, får bestämmelserna om justering av värdet av kostförmån, bilförmån och bostadsförmån i 61 kap. 18–20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas bara om det finns ett beslut om värdering enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980).13 §13 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, får avdrag för utgifter i arbetet beräknas på annat sätt än enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980) bara om det finns ett beslut enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket samma lag.Ändrade skatte- eller avgiftssatser14 §14 § Om en skatte- eller avgiftssats har ändrats så sent att ändringen inte kan beaktas när beslut om debitering av preliminär skatt eller beslut om preliminär A-skatt fattas, ska den tidigare skatte- eller avgiftssatsen tillämpas.56 kap.Beslut och besked om slutlig skattInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om beslut om slutlig skatt (2 §),underlag för skatt och avgift (3–5 §§),skatternas och avgifternas storlek (6 §),skattereduktion (7 §),hur vissa avgifter ska beräknas (8 §),beräkning av om skatt ska betalas eller tillgodoräknas (9 §), ochbesked om slutlig skatt (10 §).Beslut om slutlig skatt2 §2 § Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll. Lag (2017:387). Ang. tidsfrist i äldre lag: R 1972: 45 (att beslut fattats efter fristens utgång medförde ej att det saknade laga verkan).Underlag för skatt och avgift3 §3 § I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligtinkomstskattelagen (1999:1229),lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 den lagen,lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, ochlagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Lag (2011:1289). Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands4 §4 § Om en skattskyldig gör sannolikt att det efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats kommer att finnas förutsättningar för att tillämpa bestämmelserna om undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands i 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), ska Skatteverket inte ta upp inkomsten till beskattning.Avvikelse som avser mindre belopp5 §5 § Skatteverket får avstå från att besluta om avvikelse från en inkomstdeklaration om avvikelsen bara avser ett mindre belopp.Skatternas och avgifternas storlek6 §6 § I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket även bestämma storleken på följande skatter och avgifter:skatt och avgift på de underlag som avses i 3 §,skatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),avgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), ochpublic service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2018:1896). Skattereduktion7 §7 § I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket utöver de skattereduktioner som ska göras enligt inkomstskattelagen (1999:1229) även göra de skattereduktioner som enligt andra lagar gäller för beskattningsåret.Hur vissa avgifter ska beräknas8 §8 § När den slutliga skatten bestäms gäller att egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan och uppgifter om pensionsförhållanden som lämnas av Pensionsmyndigheten,begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats för huvudmännen inom Svenska kyrkan eller den kommun som avgiften ska betalas till, ochavgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av trossamfundet. Lag (2017:189). Lagen 2013:383 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016 och ska tillämpas första gången på beskattningsår 2017.Beräkning av om skatt ska betalas eller tillgodoräknas9 §9 § Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket beräkna om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt (slutskatteberäkning). Från den slutliga skatten ska avdrag göras fördebiterad F-skatt och särskild A-skatt,avdragen A-skatt,A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 59 kap. 3 § andra stycket,skatt som har förts över från en stat som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt,skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. som har betalats för den tid under beskattningsåret då den som beslutet gäller har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som har betalats, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, ochskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. som har betalats, om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen.Till den slutliga skatten ska följande belopp läggas:skatt som har betalats tillbaka enligt 64 kap. 5 § första stycket,skatt som har förts över till en annan stat enligt 64 kap. 7 och 8 §§,preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,skattetillägg som har beslutats med anledning av beslut om slutlig skatt, ochförseningsavgift som har beslutats för att en inkomstdeklaration inte har kommit in i rätt tid. Lag (2015:918). Besked om slutlig skatt10 §10 § Ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av beräkningen enligt 9 § ska skickas till fysiska personer och dödsbon senast den 15 december efter beskattningsårets utgång.Till andra juridiska personer än dödsbon ska sådana besked skickas senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.57 kap.Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter1 §1 § Om den som är skyldig att lämna deklaration inte har gjort det, ska skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning). Detsamma gäller om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen. Första stycket gäller även avgift. Äldre rätt: Skönstaxering av inkomst av prostitution R 1982 1:20 – Låg bruttovinst skäl till skönstaxering av företag? R 1995: 31 – Förutsättningar för skönstaxering på grundval av kontantberäkning R 2009: 27 I–IV – HFD 2012: 65 (skönsmässig eftertaxering) anm. vid 66:27.2 §2 § Skönsbeskattning på grund av att den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration inte har gjort det, får beslutas bara om ett föreläggande att lämna deklaration har sänts ut till den deklarationsskyldige och föreläggandet inte har följts.3 §3 § Om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt har bestämts till noll kronor på grund av att deklaration inte har lämnats eller skatt eller avgift inte har redovisats och om uppgifterna i ärendet inte talar för något annat får skönsbeskattning ske enligt schablon.Vid skönsbeskattning enligt schablon ska skatten eller avgiften bestämmas till det högsta av de belopp, beräknat per kalendermånad, som har bestämts för skatten eller avgiften vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna multiplicerat med antalet kalendermånader i den redovisningsperiod som skönsbeskattningen omfattar.Första och andra styckena gäller intebeslut om mervärdesskatt eller punktskatt, om bara överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt har bestämts för de tre närmast föregående redovisningsperioderna, ochskatt eller avgift som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration. 4 §4 §Om den som är skyldig att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 9 a § på grund av att ett godkännande för tonnagebeskattning har återkallats inte har gjort det, får skönsbeskattning beslutas. Lag (2016:888). 58 kap.Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag1 §1 § Om en skalbolagsdeklaration har lämnats enligt bestämmelserna i 27 kap. får Skatteverket besluta om att säkerhet ska ställas för slutlig skatt. Vid prövningen ska hänsyn tas till tidigare ställda säkerheter och bestämmelserna i 59 kap. 24 § om ansvar för skatt för den som har avyttrat ett skalbolag. Om Skatteverket inte beslutar om att säkerhet för slutlig skatt ska ställas, gäller bestämmelserna i 59 kap. 24 §.Säkerhetens storlek2 §2 § Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och 20,6 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen. I fråga om svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen.Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska säkerhetens storlek bestämmas till 40 procent av överskottet.Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en tidigare deklaration. Lag (2018:1207). Lagen 2012:760, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. Bestämmelserna i 58 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter utgången av 2012. Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före ikraftträdandet, ska dock vid beräkningen av säkerhetens storlek enligt 58 kap. 2 § första stycket procenttalet 26,3 användas i stället för 22. Äldre bestämmelser i 58 kap. 2 § gäller i fråga om avyttringar som har skett före ikraftträdandet.När ställd säkerhet får tas i anspråk3 §3 § Ställd säkerhet får tas i anspråk om den slutliga skatten inte betalas. Om flera säkerheter har ställts, ska skatten fördelas proportionellt mellan säkerheterna.Ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk4 §4 § Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska Skatteverket efter ansökan besluta om skälig ersättning för kostnaden att ställa säkerhet. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då den slutliga skatten betalades. Om en ansökan kommer in för sent och förseningen är ursäktlig, får ansökan ändå prövas.59 kap.Ansvar för skatter och avgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2–6 §§),ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts (7–9 §§),betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),företrädaransvar (12–21 §§),ansvar för redare (22 §),ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp (23 §),ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), ochindrivning och preskription (26 och 27 §§). Lag (2013:369). Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp2 §2 § Skatteverket får besluta att den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska betala det belopp som skulle ha dragits av. Äldre rätt: R 1978 1:17, 1979 1:74 och 1982 1:38, alla anm. vid 10:2 – Skyldigheten att erlägga restavgift gäller även preliminär A-skatt enl. KK 1969:5 R 1976: 54 – Åläggande av arbetsgivaransvarighet skall avse bestämd arbetstagare R 1977: 89 – Arbetsgivare ansågs med hänsyn till företett s.k. huvudarbetsgivarintyg ha haft skälig anledning att inte göra avdrag R 1986: 142 – Arbetstagare fri från betalningsskyldighet, när s.k. mellanman gjort skatteavdrag på hans lön R 1979 1:35 – Fråga om jämkning av arbetsgivares betalningsansvar för preliminär skatt enl. tidigare motsvarighet till denna § R 1980 1:90.3 §3 § Om mottagaren ska betala slutlig skatt, får utbetalarens ansvar inte avse större belopp än vad som kan behövas för att betala den slutliga skatten för det beskattningsår som ersättningen avser.Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska även omfatta mottagaren. Det gäller dock inte ombeslut om slutlig skatt för beskattningsåret har fattats eller tiden för att fatta ett sådant beslut har gått ut, ellermottagaren är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.4 §4 § Om den skatt som skulle ha dragits av inte kan beräknas tillförlitligt, får skatten uppskattas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.5 §5 § En utbetalare som har betalat skatt enligt 2 § har rätt att kräva mottagaren på beloppet.6 §6 § Ett beslut om ansvar för den som inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då avdraget skulle ha gjorts.Ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjortsFörutsättningar för ansvar7 §7 § Skatteverket får besluta att den som i sin näringsverksamhet har betalat ut ersättning för arbete och inte har fullgjort skyldigheten att göra en anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14 §, är skyldig att betala det belopp som kan behövas för att betala skatten och avgifterna på ersättningen.Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som har tagit emot ersättningen har preskriberats.Skatten och avgifterna på ersättningen8 §8 § Skatten och avgifterna på ersättningen för arbetet ska anses motsvara högst 60 procent av ersättningen.Om mottagaren i sin tur betalar ersättning till den som utför arbetet, avses med skatten och avgifterna på ersättningen i stället skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på den ersättningen.Andra stycket gäller inte om mottagaren är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som i sin tur betalar ersättning till en delägare.Regressrätt9 §9 § En utbetalare som har betalat skatt eller avgift enligt 7 § har rätt att kräva mottagaren på beloppet.Om arbetet har utförts av någon annan än mottagaren och skatteavdrag inte gjordes med rätt belopp när ersättningen betalades ut till den som utförde arbetet, får också denne krävas på beloppet till den del det avser skatteavdrag.Betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter10 §10 § Skatteverket får besluta att den som i sin näringsverksamhet har tagit emot ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter för ersättningen omutbetalaren har befriats från sin betalningsskyldighet för avgifterna enligt 60 kap. 1 §,mottagaren inte är godkänd för F-skatt, ochdet måste anses uppenbart för mottagaren att utbetalaren inte insåg att han eller hon var skyldig att betala arbetsgivaravgifter och saknade anledning att räkna med det.Ett beslut om ansvar ska meddelas samtidigt med beslutet om befrielse.Ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag11 §11 § Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatter och avgifter enligt denna lag.Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot handelsbolaget har preskriberats.Ett beslut om ansvar i fråga om skattetillägg får inte fattas, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som beslutet om ansvar skulle avse. Lag (2015:633). Äldre rätt: En tidigare komplementär ansågs betalningsansvarig för kommanditbolagets skattetillägg trots att hon hade avgått då tillägget beslutades HFD 2011: 88.FöreträdaransvarFörutsättningar för företrädaransvar12 §12 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp eller anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14 §, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha dragits av eller anmälan skulle ha gjorts. Äldre rätt: Ang. beviskravet för att skatteavdrag verkställts för en hos fåmansföretag anställd med bestämmande inflytande i företaget R 1987: 83 – H 1971: 296, 1972: 115, 205, 1973: 544, 1974: 297, 423, 1975: 480, 1977: 711 (talan ogillad); 1979: 229 (d:o), 555; 1985: 13 (talan ogillad, ej grov oaktsamhet); 1993: 81 (fråga om jämkning) – Betalningsskyldighet för prokurist H 1993: 740 – HovR:s prövning av betalningsskyldighet på yrkande av åklagare, som ej styrkt sin behörighet att företräda Riksskatteverket, ansågs som domvilla enl. RB 59:1 1 st. 4 H 1994: 170 anm. äv. vid Skattebrottslag (1971:69) 6 § – Interimistiskt beslut om betalningssäkring hos företrädare trots arbetsgivarens konkurs innan avgifterna fastställts R 1990: 63 – Fråga om jämkning av betalningsskyldighet H 1993: 81 – Tidigare motsvarighet till denna § (48 a § lagen, 1968:430, om mervärdeskatt) tillämplig på företrädare för utländsk juridisk person H 1998: 44 – Fråga om tillämpning av retroaktivitetsförbudet i RF 2:10 2 st. H 2000: 132 – Bolag, vars konkurs avslutats utan överskott under skatteprocess i länsrätt, tillerkändes partshabilitet i målet m.h.t. processens betydelse för tidigare styrelseledamöter R 2000: 41 – I mål om betalningsskyldighet enl. denna § fick staten ersättning för rättegångskostnader enl. de ordinära reglerna i 18 kap. RB (ej 18:16) H 2001: 288 – Skattebeslut som låg till grund för talan om företrädaransvar ej bindande i målet mot företrädaren H 2003: 207 – Fråga om betalningsansvar för ställföreträdare (tolkning av tidigare gällande bestämmelser) H 2004: 299 I, II – R 2006: 20 anm. vid 33 § förvaltningsprocesslagen – Fråga om betalningsansvar för företrädare för bolag R 2007: 48 – Skatteverkets skattebeslut rörande ett bolag har ej ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare R 2008: 75 – Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdesskatteskulder ansågs förenlig med EG-rätten; även fråga om förutsättningarna för betalningsskyldigheten R 2009: 72 – Företrädaransvar förelåg ej för skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion HFD 2015: 19.Företrädaransvar för styrelseledamot, tillika trafikansvarig HFD 2017: 12.Se anm. vid 3:11.13 §13 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.Om Skatteverket enligt 66 kap. 35 § har hänfört skatt eller avgift som avser flera redovisningsperioder till en period, avses med ursprunglig tidpunkt för betalning förfallodagen för skatt eller avgift som redovisas i den perioden.Se rättsfall anm. vid 12 §.Företrädaransvar gäller ej under ett rekonstruktionsförfarande för äldre skulder som förfallit till betalning först under förfarandet HFD 2015: 58 – Fråga om hur kravet på uppsåt eller grov oaktsamhet ska bedömas HFD 2018: 4.14 §14 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen har tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet. Detsamma gäller om de oriktiga uppgifterna har lett till att ingående mervärdesskatt eller punktskatt har betalats tillbaka med ett för högt belopp. Äldre rätt: R 2007: 48 och 2009: 72 anm. vid 12 §.15 §15 § Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. Äldre rätt: R 2007: 48 anm. vid 12 § – Befrielse medgavs ej HFD 2013: 75 I–III – En likvidators betalningsskyldighet sattes ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen i 2:5 HFD 2016: 60.Förfarandet16 §16 § Förvaltningsrätten beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket.Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av beslutet om den skatt eller avgift som ansvaret gäller.17 §17 § Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran mot den juridiska personen har preskriberats eller om det finns en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 19 §.Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar i fråga om skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straffföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som ansökan skulle avse. Lag (2015:633). 18 §18 § Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om företrädaransvar om företrädaren begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om betalningsskyldighet inte kommer att fastställas.Företrädaren ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.Överenskommelse om företrädaransvar19 §19 § Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överenskommelsen träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkallats och målet avskrivits.Skatteverket får inte träffa en överenskommelse i fråga om skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straffföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som överenskommelsen skulle avse. Lag (2015:633). 20 §20 § Om en överenskommelse fullföljs inom rätt tid, ska staten avstå från ytterligare anspråk mot företrädaren avseende de skulder som omfattas av överenskommelsen.En överenskommelse som inte fullföljs inom rätt tid upphör att gälla. Belopp som företrädaren har betalat in till Skatteverket på grund av överenskommelsen ska då tillgodoräknas företrädaren. Den juridiska personens skulder ska ökas med motsvarande belopp.Regressrätt21 §21 § En företrädare som har betalat skatt eller avgift på grund av företrädaransvar har rätt att kräva den juridiska personen på beloppet.Ansvar för redare22 §22 § Om den som betalar ut ersättning för arbete till sjömän har fast driftställe i Sverige bara på fartyg, svarar redaren för att utbetalaren fullgör sina förpliktelser som om redaren själv har haft förpliktelserna.En redare som har betalat skatt eller avgift enligt första stycket har rätt att kräva utbetalaren på beloppet.Ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegruppRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:369. 23 §23 § Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyldigheten att betala mervärdesskatt, är varje annan beskattningsbar person som ingår i gruppen tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen har bedrivit under den tid den beskattningsbara personen varit medlem i gruppen. Lag (2013:369). Ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag24 §24 § Om Skatteverket inte har beslutat om att säkerhet för slutlig skatt ska ställas enligt 58 kap. 1 §, är den som har avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten i företaget tillsammans med företaget skyldig att betala företagets slutliga skatt. Om den avyttrade andelen avser ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, är den som har avyttrat andelen tillsammans med den som förvärvat andelen skyldig att betala förvärvarens slutliga skatt.Betalningsansvar för den som har avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten får uppgå högst till det belopp som säkerhet skulle ha ställts för om sådan hade beslutats.Om säkerhet för slutlig skatt har ställts, ska den tas i anspråk innan Skatteverket beslutar om betalningsskyldighet för den som har avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten.25 §25 § Upphävd g. Lag (2011:1289). Indrivning och preskription26 §26 § En regressfordran får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatter och avgifter.27 §27 § Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller för en regressfordran.60 kap.Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt1 §1 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer helt eller delvis medge befrielse frånbetalningsskyldigheten enligt 59 kap. 2 § för den som inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp, ochskyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt.Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande befrielse medges från förseningsavgift, skattetillägg och ränta. Äldre rätt: R 1958: 34 (varuskatt; jfr äldre lydelse av 3 a § lagen om särskild varuskatt) – R 1962: 3 (ang. synnerliga skäl) – Ang. instansordning för avgörande av fråga om befrielse från skatt R 1969: 30 – Att framställning om befrielse avslagits hindrade ej prövning av ny sådan inom stadgad tid R 1978 1:9.AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER61 kap.SkattekontonVad ska registreras på ett skattekonto?1 §1 § På ett skattekonto ska Skatteverket registreraskatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoräknas,belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt enligt 56 kap. 9 §, samtinbetalningar och utbetalningar.Skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap. ska dock inte registreras. Ersättningar ska inte heller registreras. Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb. När ska registreringen på skattekontot göras?Huvudregeln2 §2 § Belopp som ska betalas ska registreras på förfallodagen. Belopp som ska tillgodoräknas ska registreras så snart det finns underlag.Anstånd3 §3 § Om anstånd med att betala skatt eller avgift har beviljats före skattens eller avgiftens förfallodag, ska anståndet registreras på förfallodagen.Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt4 §4 § Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt ska registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas, omskatten redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång, ellerskatten redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då redovisningen senast ska lämnas.Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas. Lag (2015:892). Årlig registrering av slutlig skatt m.m.5 §5 § Slutlig skatt och belopp som avses i 56 kap. 9 § ska registreras samtidigt. Beloppen ska registreraspå förfallodagen för slutlig skatt, om beräkningen enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas, ellerså snart det finns underlag, om beräkningen visar att skatt ska tillgodoräknas.6 §6 § Registreringen ska göras så snart det finns underlag även om slutlig skatt ska betalas, omdet finns ett överskott på skattekontot som täcker den skatt som ska betalas, ochkontohavaren intea) har F-skatt eller särskild A-skatt och inte heller har varit skyldig att lämna annan skattedeklaration än förenklad arbetsgivardeklaration under det innevarande beskattningsåret, ellerb) har en skatt eller avgift att betala med förfallodag före förfallodagen för den slutliga skatten.När ska skattekontot stämmas av?7 §7 § Skatteverket ska stämma av skattekontot varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats.62 kap.Betalning av skatter och avgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar (2 §),när skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration ska betalas (3 §),när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4–7 §§),när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 och 9 §§),betalning från kommuner och landsting (10 §),avräkning (11–14 §§),vilken skatt eller avgift som är betald (15 och 16 §§),ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (17 och 18 §§), samtinbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon (19 §).Inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar2 §2 § Skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar.Skatten eller avgiften är betald den dag betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Äldre rätt: Ang. rätt tid för fyllnadsinbetalning av preliminär skatt när den skett hos bank R 1992: 32 – Fråga vid skatteinbetalning via bankgiro till länsstyrelses skattepostgiro när betalarens rådighet över beloppet och därmed hans möjlighet att återkalla betalningen upphört H 1995: 25; jfr 1982: 366, 1988: 312, 1992: 782 och 1998: 23.När ska skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration betalas?3 §3 § Skatter och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska vara betalda senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket.För den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, är förfallodagen för skatteavdragen och arbetsgivaravgifterna i stället den 12, i januari den 17, i månaden efter redovisningsperioden.När ska F-skatt och särskild A-skatt betalas?Huvudregeln4 §4 § F-skatt och särskild A-skatt ska betalas med lika stora belopp varje månad. Betalning ska göras från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.Förfallodagarna ärden 17 i januari och augusti, ochden 12 i övriga månader.I augusti är förfallodagen dock den 12 för den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor.Kortare betalningsperiod för skatt som beslutas sent5 §5 § För F-skatt och särskild A-skatt som beslutas under perioden från och med den 21 i beskattningsårets första månad till och med den 20 i beskattningsårets sista månad gäller följande.Om beslutet fattassenast den 20 i en månad, ska den första betalningen göras senast på förfallodagen i månaden efter beslutet, ochefter den 20 i en månad, ska den första betalningen göras senast på förfallodagen i den andra månaden efter beslutet.Om F-skatt och särskild A-skatt beslutas efter den 20 i beskattningsårets sista månad, ska hela skatten betalas på den förfallodag som gäller enligt första stycket.Säsongsverksamhet6 §6 § Skatteverket får besluta att F-skatt och särskild A-skatt ska betalas bara under vissa kalendermånader om den som ska betala skatten begär det, ochnäringsverksamheten pågår bara under en del av beskattningsåret.Nystartad verksamhet7 §7 § Om den som startar en näringsverksamhet begär det, ska Skatteverket besluta att den första betalningen av F-skatt eller särskild A-skatt ska senareläggas med tre månader.Första stycket gäller inte ombeslutet om F-skatt eller särskild A-skatt fattas efter beskattningsårets utgång,näringsverksamheten har övertagits från någon annan,den som startar näringsverksamheten redan bedriver näringsverksamhet, ellersärskilda skäl talar emot det.När ska övriga skatter och avgifter betalas?8 §8 § Slutlig skatt beräknad enligt 56 kap. 9 § ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om slutlig skatt fattades.Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag beslut fattades:annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt samt avgifter som har bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol samt återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller kontrollavgift,särskild inkomstskatt som har beslutats enligt 54 kap. 2 §, samtskatt och avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap. Slutlig skatt enligt andra stycket 1 samt förseningsavgift och skattetillägg enligt andra stycket 2 behöver dock inte betalas före den förfallodag som anges i första stycket.Mervärdesskatt enligt andra stycket 1 samt skattetillägg enligt andra stycket 2 som har beslutats med anledning av beslut om mervärdesskatt behöver inte betalas före den förfallodag som anges i 3 §. Lag (2018:2034). 9 §9 § De förfallodagar som avses i 8 § äri januari den 17 och 26,i februari-juli den 12 och 26,i augusti den 12, 17 och 26,i september-november den 12 och 26, samti december den 12 och 27.Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en annan förfallodag ska gälla.Kommuner och landsting10 §10 § Betalning av skatt och avgift enligt denna lag från kommuner och landsting ska göras genom avräkning från fordran enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Detsamma gäller sådan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats enligt 17 b § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund. Lag (2012:387). AvräkningHuvudregeln11 §11 § Inbetalda och andra tillgodoräknade belopp ska i första hand räknas av från den del av betalarens sammanlagda skuld för skatter och avgifter (sammanlagd skatteskuld) som inte har lämnats för indrivning och i andra hand från den del av skulden som har lämnats för indrivning.Betalning av någon annans skatter eller avgifter12 §12 § Om betalaren är betalningsskyldig för någon annans skatter eller avgifter enligt 59 kap., ska inbetalda och andra tillgodoräknade belopp i första hand räknas av från den egna skulden.Inbetalda belopp ska dock räknas av från den skuld som avser någon annans skatter eller avgifter om betalaren i samband med inbetalningen begär det.13 §13 § Den som är betalningsskyldig för någon annans skatter eller avgifter enligt 5 kap. får bestämma om ett inbetalt belopp ska räknas av från den egna skulden eller från den skuld som avser någon annans skatter eller avgifter.Andra tillgodoräknade belopp än inbetalningar ska i första hand räknas av från skulden för den verksamhet som beloppet hör till.Överskjutande ingående mervärdesskatt som tillgodoräknas en grupphuvudman ska dock räknas av från grupphuvudmannens egen skuld eller andra gruppmedlemmars skulder i den ordning som grupphuvudmannen bestämmer.Avräkning efter ackord14 §14 § Om en skatt eller avgift som omfattas av ett villkor om avräkning i ett beslut om ackord sätts ned, ska det tillgodoräknade beloppet i första hand räknas av mot den skuld som ackordet avsåg.Vilken skatt eller avgift är betald?15 §15 § Om det behöver anges om en skatt eller avgift är betald, ska inbetalda och andra tillgodoräknade belopp fördelas proportionellt mellan samtliga skatter och avgifter som har registrerats under den aktuella avstämningsperioden. Anstånd med betalning eller nedsättning av skatt eller avgift som har tillgodoräknats under perioden ska dock beaktas bara om beloppet avser en skatt eller avgift som har betalats under en tidigare period. Den skatt eller avgift som ett anstånd eller en nedsättning avser ska inte beaktas.Första stycket gäller inte om annat följer av 12, 13 eller 14 § eller av bestämmelser i annan lag.16 §16 § Om en säkerhet som har ställts enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas i anspråk, ska obetald tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt som har bestämts enligt 15 § fördelas proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.Ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift17 §17 § Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng enligt 61 kap. socialförsäkringsbalken anses den ålderspensionsavgift och allmänna pensionsavgift som den fysiska personen ska betala själv vara helt betald om betald preliminär skatt är minst lika stor som den slutliga skatten.Om den betalda preliminära skatten understiger den slutliga skatten, anses så stor del av det betalda beloppet avse avgifter som motsvarar avgifternas andel av den slutliga skatten. Samtliga betalningar som görs under beskattningsåret och fram till den dag då beslut om slutlig skatt fattas ska beaktas.Belopp som betalas senare, men före utgången av juni månad andra året efter beskattningsåret, anses som betalning av obetalda avgifter till samma kvotdel som de obetalda avgifterna utgör av den fysiska personens sammanlagda skuld vid den tidpunkt då betalningen görs. Detsamma gäller om avgifterna beslutas på annat sätt än genom ett beslut om slutlig skatt, dock bara i fråga om belopp som betalas före utgången av den fjärde månaden efter den månad då skatten beslutades.Avgifter som inte har betalats inom den tid som sägs i tredje stycket tas inte ut.18 §18 §En fysisk person anses ha betalat ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift med de belopp som har beräknats enligt 17 § även om avgifterna för beskattningsåret sätts ned. F (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift. Inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon19 §19 § Ett inbetalt skattebelopp eller avgiftsbelopp tillfaller staten om det på grund av bristfälliga identifieringsuppgifter inte har kunnat tillgodoräknas den som gjort inbetalningen inom sju år efter det kalenderår då inbetalningen gjordes.63 kap.Anstånd med betalning av skatter och avgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om ansökan om anstånd (2 §),deklarationsanstånd (3 §),ändringsanstånd (4 §),anstånd för att undvika betydande skada (5 §),anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift och kontrollavgift (7 och 7 a §§),säkerhet (8–10 §§),anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investeraravdrag (14 a–14 c §§),anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),anståndsbeloppet (16–21 a §§),ändrade förhållanden (22–22 c §§), ochanstånd som är till fördel för det allmänna (23 §). Lag (2018:2034). Ansökan om anstånd2 §2 § Anstånd med betalning av skatt eller avgift kan beviljas efter ansökan. Skatteverket får dock bevilja anstånd enligt 23 § utan ansökan.Deklarationsanstånd3 §3 §Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 36 kap. 5 §, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen.Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration enligt 36 kap. 6 §, ska verket bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt som ska redovisas i deklarationen. Lag (2013:1068). Ändringsanstånd4 §4 § Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift, om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas.Vid handläggning av ärende enligt skatteavtal får regeringen, eller den myndighet som regeringen har bestämt att handlägga sådant ärende, bevilja anstånd med betalning av den skatt som ärendet gäller. Äldre rätt: Jfr R 1993: 89 (skäl för anstånd vid överklagande?) – Jfr R 2000: 66 anm. vid 49:4 – Ett bolag som försatts i konkurs hade rätt att ansöka om anstånd med inbetalning av skatt som utgjorde fordran i konkursen, när bolaget överklagat skattebeslutet R 2006: 12.Anstånd för att undvika betydande skada5 §5 § Om den som är skyldig att betala skatt eller avgift har begärt omprövning av eller överklagat beslutet och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten eller avgiften, ska Skatteverket bevilja anstånd med betalningen.Anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§6 §6 § Anståndstiden ska i de fall som avses i 4 och 5 §§ bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet.Anstånd med att betala vissa särskilda avgifterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:2034. 7 §7 § Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift och kontrollavgift om den som avgiften gäller har begärt omprövning av eller till förvaltningsrätten överklagatbeslutet om skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller kontrollavgift, ellerbeslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelseavgiften.Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd tidigare har beviljats enligt första stycket med betalningen i avvaktan på en omprövning av samma fråga.Anståndet ska gälla fram till dess att Skatteverket eller förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet. Lag (2018:2034). Äldre rätt: R 2004: 57 (bestämmelsen om anstånd tillämplig även om beslut i den fråga som föranlett skattetillägget överklagats före ikraftträdandet) – R 2004: 58 (vid tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen ansågs det, med hänsyn till den nya regleringen i skattebetalningslagen, obilligt att vägra anstånd).7 a §7 a §Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av återkallelseavgift om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att betala avgiften.Anståndstiden ska bestämmas till längst fem år efter dagen för beslutet om anstånd. Lag (2016:888). SäkerhetSäkerhet som villkor för anstånd8 §8 § Om det i de fall som avses i 4 eller 5 § kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om säkerhet ställs för skattens eller avgiftens betalning.Första stycket gäller inte omanståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,anståndet avser skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller kontrollavgift,det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, ellerdet annars finns särskilda skäl. Lag (2018:2034). Äldre rätt: Särskilda skäl för anstånd utan krav på säkerhet R 2002: 55 – Krav på säkerhet mot bolag i s.k. skatteparadis R 2002: 64.När ställd säkerhet får tas i anspråk9 §9 § Ställd säkerhet får tas i anspråk när anståndstiden har gått ut.Ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk10 §10 § Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska Skatteverket efter ansökan besluta om skälig ersättning för kostnaden att ställa säkerhet.En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då anståndstiden gick ut. Om en ansökan kommer in för sent och förseningen är ursäktlig, får ansökan ändå prövas.Anstånd vid avyttring av tillgångar11 §11 § Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av att tillgångar har avyttrats, ska beviljas anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl och ersättningen för den avyttrade tillgången ska betalas under minst tre år, ellerdet är tveksamt om avyttringen kommer att bestå.Anståndstiden får bestämmas till längst två år. Anstånd enligt första stycket 2 får dock inte beviljas för längre tid än tre månader efter den dag då det blev klart att avyttringen skulle bestå.Anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager12 §12 § Den som är skyldig att betala punktskatt för lager av varor på grund av att den skattepliktiga verksamheten har upphört eller på grund av att godkännandet som upplagshavare eller lagerhållare har återkallats, ska beviljas anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl.Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad då skatten senast ska betalas.Anstånd vid totalförsvarstjänstgöring13 §13 § Den som har nedsatt betalningsförmåga på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt under minst 60 dagar, ska beviljas anstånd med betalning av skatt eller avgift som ska betalas under tjänstgöringstiden eller under någon av de tre närmast följande månaderna. Detsamma gäller vid tjänstgöring av officerare på reservstat, reservpersonal och reservofficerare,krigsfrivillig personal,hemvärnspersonal, samtmedlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.Anståndstiden får bestämmas till längst fyra månader efter den dag då tjänstgöringen upphörde.Anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning14 §14 § Skatteverket ska bevilja en obegränsat skattskyldig anstånd med betalning av slutlig skatt till den del den avser skatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och egenavgifter som avses i 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) omuttagsbeskattning har skett bara på grund av bestämmelserna i 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen,det skatteavtal som avses i 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen har ingåtts med en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),tillgången ingår i en näringsverksamhet inom EES, ochden näringsverksamhet som enligt 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen ska beskattas i en annan stat inte har upphört.Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas. Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut.Anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investeraravdragRubriken införd g. Lag 2013:772. 14 a §14 a § Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av att ett investeraravdrag har återförts enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska beviljas anstånd med betalning av skatten. Lag (2013:772). 14 b §14 b § Anstånd får inte beviljas, omsamtliga andelar som det återförda investeraravdraget enligt 43 kap. 22 § andra stycket och 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) hänför sig till, har avyttrats,den som är skyldig att betala skatt eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen, ellerföretaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.Vid bedömningen av om anstånd inte ska beviljas, ska tidsfristerna enligt 22 c § beaktas. Lag (2013:772). 14 c §14 c § Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas.Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut. Lag (2013:772). Anstånd på grund av synnerliga skäl15 §15 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 3–8 och 11–14 §§.Anståndsbeloppet16 §16 § Anstånd beviljas, om inte annat följer av 17–21 a §§, med skäligt belopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller. Lag (2013:772). 17 §17 § Anstånd enligt 14 § beviljas högst med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatt som har bestämts för det beskattningsår då inkomsten på grund av uttaget togs med vid beräkningen av inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet, och den slutliga skatt som skulle ha bestämts om denna inkomst inte hade tagits med vid beräkningen.Anståndsbeloppet får inte överstiga den slutliga skatten på de tillgångar som vid tidpunkten för ansökan om anstånd finns kvar i näringsverksamheten och omfattas av ansökan.Den slutliga skatten på en tillgång utgörs av så stor del av det högsta tillåtna anståndsbeloppet enligt första stycket som den anståndsgrundande inkomsten för tillgången utgör av de ursprungliga anståndsgrundande inkomsterna för de tillgångar som har legat till grund för uttagsbeskattningen.18 §18 §De lagertillgångar som fortfarande finns kvar i näringsverksamheten ska anses vara de som har anskaffats eller tillverkats senast.19 §19 §Den anståndsgrundande inkomsten för en tillgång utgörs av marknadsvärdet minskat med det skattemässiga värdet vid tidpunkten för uttaget om inte annat anges i 21 §.20 §20 §Det skattemässiga värdet för inventarier utgörs av en skälig del av det skattemässiga värdet av samtliga inventarier i näringsverksamheten.21 §21 §Om en tillgång efter tidpunkten för uttaget delvis har övergått till någon annan, utgör den anståndsgrundande inkomsten för den kvarvarande tillgången så stor del av den ursprungliga anståndsgrundande inkomsten som belöper på den kvarvarande tillgången.För inventarier gäller dock att den anståndsgrundande inkomsten för den kvarvarande tillgången utgör så stor del av den ursprungliga anståndsgrundande inkomsten, minskad med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas, som belöper på den kvarvarande tillgången.Andra stycket gäller även för immateriella tillgångar med den skillnaden att den ursprungliga anståndsgrundande inkomsten minskas med en tiondel varje år nytt anstånd beviljas.21 a §21 a § Anstånd enligt 14 a § beviljas med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till det återförda investeraravdraget.Om en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid ett sådant förvärv. Lag (2013:772). Ändrade förhållanden22 §22 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket återkalla anståndet,sätta ned anståndsbeloppet, elleri de fall som avses i 4 eller 5 § kräva säkerhet för fortsatt anstånd.Första stycket gäller även om anstånd har beviljats på grund av att sökanden har lämnat felaktiga uppgifter.22 a §22 a § Ett anstånd enligt 14 a § ska upphävas, omsamtliga andelar som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats,den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), ellerföretaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen. Lag (2013:772). 22 b §22 b § Om endast en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anståndsbeloppet i stället sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anståndsbeloppet sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid ett sådant förvärv. Lag (2013:772). 22 c §22 c § Anståndet eller anståndsbeloppet ska upphävas respektive sättas ned bara omandelar har avyttrats under de fem beskattningsåren närmast efter det betalningsår som avses i 43 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en värdeöverföring under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret, ellerföretaget har gjort ett förvärv under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret. Lag (2013:772). Anstånd som är till fördel för det allmänna23 §23 § Om det kan antas vara till fördel för det allmänna, får Skatteverket bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift.64 kap.Återbetalning av skatter och avgifterInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om återbetalning vid avstämning av skattekonto (2 §),förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt (3 §),hinder mot återbetalning (4 §),förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt (5 §),återbetalning vid skattefrihet (6 §),överföring av skatt till en annan stat (7 och 8 §§), ochöverskott som inte har kunnat betalas tillbaka (9 och 10 §§).Återbetalning vid avstämning av skattekonto2 §2 § Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka omkontohavaren begär det,överskottet grundas påa) en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 §,b) ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,c) ett beslut om överskjutande punktskatt,d) ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, ellerkontohavaren är en kommun eller ett landsting.En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock göras bara om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag. Äldre rätt: R 1956: 43 – Anstånd med inbetaln. av kvarst. skatt ej grund för återbetalning av redan erlagd skatt R 1990: 29.Ang. preskriptionsfrist för återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt, se C-472/08 Alstom Power Hydro. Ang. EU-rättsliga begränsningar i möjligheten att avslå begäran om återbetalning av felaktigt betald punktskatt från en köpare av varor på vilken skatten har övervältrats av den skattskyldige, se C-94/10 Danfoss och Sauer-Danfoss. Ang. rätt till återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt samt rätt till ränta på densamma, se C-591/10 Littlewoods Retail m.fl. Enskildas rätt att återfå oriktigt inbetalda avgifter innefattar även rätt till ränta på beloppet, förenade målen C-113/10, C-147/10 och C-234/10 Zuckerfabrik Jülich, C-565/11 Irimie. Ang. återbetalning av felaktigt erlagd skatt som inte i praktiken drabbat den skattskyldige (obehörig vinst), se C-191/12 Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó.Förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt3 §3 § Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 26, 27, 28 eller 30 §, ska betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer har lämnats för skatter och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisades. Det gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.Första stycket gäller inte kommuner och landsting.Hinder mot återbetalning4 §4 § En återbetalning enligt 2 eller 3 § ska inte göras av belopp somunderstiger 100 kronor om det inte finns särskilda skäl för återbetalning,behövs för avräkning enligt 62 kap. 11–14 §§,kan komma att behövas för betalning av sådan annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt eller avgift soma) har beslutats men ännu inte ska ha betalats, ellerb) inte har beslutats men kan antas komma att beslutas,kan antas komma att föras över till en annan stat, ellerenligt kontohavarens begäran ska användas för betalning av framtida skatteskulder eller avgiftsskulder. Äldre rätt: R 1962: 64; 1964: 42 – Fråga om återbetalning av mervärdeskatt R 1985 2:77.Förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt5 §5 § Belopp som motsvarar ännu inte tillgodoräknad preliminär A-skatt ska betalas tillbaka om kontohavaren begär det ochdet kan antas att beloppet annars skulle betalas tillbaka efter slutskatteberäkningen enligt 56 kap. 9 §, ochdet är oskäligt att vänta med återbetalningen.Vid bedömningen av om återbetalning kan göras till en juridisk person får hänsyn inte tas till den juridiska personens kostnader för lön till delägare.Återbetalning till ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med fast driftställe i Sverige ska göras till delägares skattekonto om det inte finns särskilda skäl för återbetalning direkt till handelsbolaget eller den juridiska personen.Återbetalning vid skattefrihet6 §6 § Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet: 10 kap. 5 8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:701). Ang. EU-rättsliga begränsningar i möjligheten att avslå en begäran om återbetalning i vissa fall, se anm. vid 2 §.Överföring av skatt till en annan stat7 §7 § Om skatt har betalats genom skatteavdrag i Sverige för en inkomst som ska beskattas i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt, får Skatteverket besluta att skatten ska föras över till den andra staten.8 §8 § Om en inkomst har beskattats både i Sverige och i en stat som Sverige har träffat skatteavtal med, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt som har betalats in för beskattningsåret ska föras över till den andra staten.En överföring enligt första stycket får bara göras till den del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatten eller genom att inkomsten undantas från beskattning. Överföringen får inte avse ett belopp som behövs för betalning av svensk skatt för beskattningsåret.Överskott som inte har kunnat betalas tillbaka9 §9 § Om ett överskott på ett skattekonto inte har kunnat betalas tillbaka på grund av att kontohavarens adress inte är känd för Skatteverket eller på grund av någon annan omständighet som beror på kontohavaren, ska beloppet stå kvar på skattekontot.10 §10 § Ett överskott som inte har kunnat betalas tillbaka inom tio år tillfaller staten.Om överskottet, utan hänsyn till intäktsränta, understiger 100 kronor, ska det dock tillfalla staten efter tre år om inga andra registreringar än ränta har gjorts på skattekontot under den tiden och ett försök att betala tillbaka beloppet har misslyckats.Om ett överskott ska tillfalla staten, gäller det även intäktsräntan.65 kap.RäntaInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser omgrunder för ränteberäkningen (2–4 §§),kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),kostnadsränta vid anstånd (7 §),kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§),kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§),intäktsränta (16 och 17 §§),en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), ochränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§). Lag (2016:1077). Grunder för ränteberäkningen2 §2 § Ränta ska beräknas dagligen på skattekontots saldo. Ränta som ska påföras (kostnadsränta) ska beräknas när det finns ett underskott på skattekontot och ränta som ska tillgodoräknas (intäktsränta) när kontot uppvisar ett överskott.Ränta på skatt eller avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap. ska dock beräknas utan hänsyn till skattekontots saldo enligt bestämmelserna i 19 och 20 §§.Ränta ska påföras eller tillgodoräknas varje månad.3 §3 § Ränta ska beräknas med utgångspunkt i en basränta. Basräntan ska fastställas på grundval av 125 procent av räntesatsen för sexmånaders statsskuldväxlar och gälla från och med kalendermånaden närmast efter fastställandet. Basräntan får dock beräknas till lägst 1,25 procent.4 §4 § Kostnadsränta beräknas, om inte annat föreskrivs, efter en räntesats som motsvarar basräntan.På debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare beräknas inte kostnadsränta från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den 3 i femte månaden efter beskattningsåret på belopp till och med 30 000 kronor. Detsamma gäller slutlig skatt som ska betalas.Intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar 45 procent av basräntan. Om basräntan har beräknats enligt 3 § sista meningen, ska intäktsräntan i stället vara 0. Lag (2016:1075). Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt5 §5 § Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.Kostnadsränta på slutlig skatt6 §6 § Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras försärskilda avgifter, ochskatt enligt 2 § första stycket 6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Lag (2011:1289). Äldre rätt: Fastän utskiftningsskatt ej utgick som preliminär skatt, påfördes kvarskatteavgift för slutlig skatt som helt bestod av ogulden utskiftningsskatt R 1979 1:34.Kostnadsränta vid anstånd7 §7 § Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med dagen efter den dag då anståndet beviljades.Vid anstånd enligt 63 kap. 14 eller 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt. Lag (2013:772). Äldre rätt: Efter nedsättning av gåvoskatt skall fråga om återbetalning av erlagd anståndsränta prövas i samma ordning som gäller för skatteåterbetalningen H 1991: 283.Kostnadsränta vid omprövning och överklagandeHuvudregeln8 §8 § Om skatt eller avgift ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.Sent debiterad preliminär skatt och slutlig skatt9 §9 § Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte annat följer av 4 § andra stycket.För skatt enligt 2 § första stycket 6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock 8 §. Lag (2011:1289). Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt10 §10 § Om skatt ska betalas på grund av att överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt har satts ned, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då skatten registrerades.Skönsbeskattning11 §11 § Om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt ska betalas enligt ett beslut om skönsbeskattning som har fattats på grund av att skatten inte har redovisats, ska kostnadsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter.Första stycket gäller även särskild inkomstskatt som ska betalas enligt ett beslut om skönsbeskattning på grund av att skatten inte har redovisats i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 §.12 §12 § Upphävd g. Lag (2016:1077). Kostnadsränta vid för sen betalning13 §13 § Om skatt eller avgift inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats.Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter till och med den dag då ett beslut om att lämna beloppet till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller för verkställighet av betalningssäkring registreras i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Därefter beräknas kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan.Minskning av och befrielse från kostnadsränta14 §14 § Om den betalningsskyldige betalar en del av skulden, ska betalningen anses minska den del av skulden som den högsta kostnadsräntan skulle ha beräknats på.15 §15 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket besluta om befrielse från kostnadsränta. Äldre rätt: Ang. utomlands bosatt som skolat betala skatt både i det gemensamma taxeringsdistriktet och på andra beskattningsorter R 1979 1:104 – Hinder på grund av sjukdom att verkställa fyllnadsbetalning befriade ej från skyldighet att erlägga ränta R 1973: 26 – Ang. äkta makar R 1964: 48; 1983 1:20 – Att dödsbodelägare inte känt till att handelsbolagsreglerna gällde för inkomst från dödsboet ej skäl för nedsättning R 1979 1:36 – Ej nedsättning för aktiebolag som i deklaration yrkat avdrag för avsättning till investeringsfond men sedan försummat att i rätt tid göra inbetalning till riksbanken R 1981 1:47 – Ej nedsättning, när kvarskatten berott på att bolags rörelseresultat fördelats mellan kommuner på annat sätt än enl. deklarationen R 1983 1:30; ej heller när orsaken varit för lågt preliminärskatteavdrag vid utbetalning av sjukpenning 1983 1:36 – Ang. tidsfristen för ansökan om nedsättning av kvarskatteavgift som beräknats på nytt enl. 27 § 3 mom. 3 st. uppbördslagen (1953:272) R 1981 1:12 – Nedsättning pga. ringa försening R 1990: 28; när till följd av misskrivning för lågt skattebelopp inbetalts och rättelse skett R 1990: 93; vid obetydliga dröjsmål i förening med andra omständigheter 1997: 14 I (3 dagar och misstag av bank), II (2 dagar och tillfällig omorganisation), III (2 dagar och bristfällig information) – Nedsättning när taxeringen höjdes pga. ändrad hemortskommun R 1990: 40 – Nedsättning på grund av särskilda omständigheter R 1991: 86 – Vid fyllnadsinbetalning enl. förhandsuträkning av skattemyndigheten ej nedsättning då det ej var visat att myndigheten haft fullständigt underlag eller gjort felaktig beräkning R 1992: 45 – Nedsättning medgavs när skillnaden mellan slutlig och preliminär skatt till övervägande del berodde på förhållande varöver den skattskyldige ej kunnat råda R 1992: 69 – Nedsättning av dödsbos kvarskatteavgift medgavs inte i ett fall då ende dödsbodelägaren var 18 år och befann sig i ett känslomässigt labilt tillstånd R 1996: 41 – Synnerliga skäl ansågs föreligga för hel befrielse från kostnadsränta, när Skatteverket ej registrerat deklarerad utgående mervärdesskatt och det ej av skattsedeln eller i övrigt framstått som uppenbart att taxeringen blivit felaktig R 2008: 47 – Befrielse gavs när räntan ej stod i rimlig proportion till underlåtenheten att deklarera i tid HFD 2012: 7 – Att Skatteverket endast yrkat att skatteflyktslagen skulle tillämpas hindrade inte en prövning direkt mot IL HFD 2012: 20 – Jfr R 1962: 30, 1984 1:97, 1985 1:65 anm. vid 6 § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift inf. Bih.IntäktsräntaOmprövning och överklagande16 §16 § Om skatt eller avgift ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, ska intäktsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då tillgodoräknandet registreras på skattekontot.Första stycket gäller inte skatt som till följd av ett beslut enligt 64 kap. 8 § ska föras över till en annan stat för att där tillgodoräknas den som beslutet gäller.Slutlig skatt och återbetalning av preliminär A-skatt17 §17 § Intäktsränta ska beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag då skatt tillgodoräknas eller betalas tillbaka omen beräkning enligt 56 kap. 9 § visar att skatt ska tillgodoräknas, ellerpreliminär A-skatt ska betalas tillbaka i förtid enligt 64 kap. 5 §.En annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg18 §18 § Om den 12 i andra månaden efter beskattningsåret är en lördag eller söndag, ska ränta som ska beräknas från och med den 13 i den månaden i stället beräknas från och med närmast följande tisdag.Om den 3 i femte månaden efter beskattningsåret är en lördag eller söndag, ska ränta som ska beräknas från och med den 4 i den månaden i stället beräknas från och med närmast följande tisdag.Ränteberäkning utanför skattekontotKostnadsränta19 §19 § Om skatt eller avgift ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap., ska kostnadsränta beräknas på beloppet från och med dagen efter beslutet till och med den dag då betalning sker.Intäktsränta20 §20 § Om den som ett beslut om ansvar enligt 59 kap. gäller ska tillgodoräknas belopp på grund av att ansvarsbeslutet har ändrats, ska intäktsränta beräknas på beloppet från och med dagen efter den dag då betalningen gjordes till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL66 kap.OmprövningInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut. Bestämmelserna ges i följande ordning: Skatteverkets skyldighet att ompröva beslut (2–4 §§),särskilt kvalificerad beslutsfattare (5 §),omprövning på begäran av den som beslutet gäller (6–18 §§),omprövning till fördel för den som beslutet gäller på initiativ av Skatteverket (19 §),omprövning till nackdel för den som beslutet gäller på initiativ av Skatteverket (20–34 §§), ochomprövning av flera redovisningsperioder (35 §).Skatteverkets skyldighet att ompröva beslut2 §2 § Skatteverket ska ompröva sina beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna omden som beslutet gäller begär omprövning,den som beslutet gäller eller företrädaren enligt 67 kap. 4 § överklagar, ellerdet finns andra skäl.Om Skatteverket ska besluta i en fråga inom viss tid och inte har gjort det, får verket besluta i frågan på det sätt och inom den tid som gäller för omprövning. Äldre rätt: Fråga om rättelse för utomlands bosatt som skolat betala skatt både i det gemensamma taxeringsdistriktet och på annan beskattningsort R 1979 1:105 – Ej hinder mot omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel under året efter taxeringsåret R 1996: 102, se 21 §.3 §3 § Skatteverket får inte ompröva beslut i frågor som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.Skatteverket får också på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga om skattetillägg som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande om skattetillägg från Högsta domstolen som har meddelats senare. Lag (2015:633). Äldre rätt: Ny ansökan om F-skattsedel kan bifallas av skattemyndigheten trots att överklagande av tidigare beslut om avslag på F-skattsedel inte slutligt avgjorts R 2005: 42 – R 2009: 22 anm. vid 28 §.4 §4 § Om den som ett beslut gäller varken har begärt omprövning eller överklagat, får Skatteverket avstå från att besluta om omprövningar som avser mindre belopp.Särskilt kvalificerad beslutsfattare5 §5 § Ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller anstånd med betalning av skatt eller avgift ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, omden som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte är ense med Skatteverket om utgången, de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en sådan omprövning, frågan ska prövas i sak, ochprövningen inte är enkel. Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt 53 kap. 2, 3 eller 4 §. Lag (2018:2034). Äldre rätt: Fråga om undanröjande pga. bristande domförhet på förvaltningsområdet (omprövningsbeslut fattat av enskild tjänsteman och ej av skattenämnd) R 1999: 52.Omprövning på begäran av den som beslutet gällerHur omprövning begärs6 §6 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig.Om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den som har begärt omprövningen att underteckna begäran. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att omprövning annars inte kommer att ske. Äldre rätt: Rättsfall ang. besvär i särskild ordning av den skattskyldige enl. 100 § i 1956 års taxeringslag: Ang. ”uppenbart förbiseende” (jfr 27 § p. 2) R 1954: 10; 1956: 41; 1977: 9; 1978 1:7; 1980 1:33 I; 1981 1:38; 1982 1:32; 1989: 110 – R 1948: 3, 45; 1961: 2, 6, 52; 1962: 4, 31; 1970: 43; 1971: 24 – Hinder mot ny prövning R 1962: 49 – R 1976: 66, 79 – 100 § 1 st. 2) ej tillämplig på talan av delägare i fastighet om nedsättning med belopp som utgjort annan delägares andel i inkomst av fastigheten R 1975: 110 (plenum) – Besvär enl. 100 § kunde ej anföras mot beslut varigenom framställning om återupptagande av vilandeförklarad ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst avvisats som inkommen för sent R 1977: 82 – Besvär kunde föras enl. 100 § 1 st. 7), då det ansågs ursäktligt att talan ej förts enl. 102 § R 1979 1:4 – Taxeringsintendents på annan grund framställda kvittningsyrkande avvisades, fastän beloppen kunnat bli föremål för eftertaxering R 1987: 32 – Av taxeringsintendenten kvittningsvis framställt yrkande avvisat eftersom det inte ansågs avse samma sak R 1988: 155 – Se även R 1983 1:15 samt 1988: 60.Vid omprövning enl. denna § kunde Skatteverket ej fatta beslut till den skattskyldiges nackdel HFD 2016: 73.Tiden för begäran om omprövning – huvudregeln7 §7 § En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Begäran ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avserregistrering, på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning, uppgifts- eller dokumentationsskyldighet, föreläggande, revision, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök, tvångsåtgärder, återkallelseavgift, dokumentationsavgift,kontrollavgift, säkerhet för slutlig skatt för skalbolag, betalning eller återbetalning av skatt eller avgift, verkställighet, elleravvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd. Lag (2018:2034). Ang. överprövning av Skatteverkets avvisningsbeslut se 67:26.Tid för begäran om omprövning av taxeringsbeslut ansågs kunna återställas R 2002: 66.Förlängd tid för omprövning av beslut som meddelas sent8 §8 § Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och den som beslutet gäller har fått del av det efter utgången av oktober månad samma år, får en begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. Äldre rätt: Rättsfall ang. besvär i särskild ordning av den skattskyldige enl. 99 § i 1956 års taxeringslag: Underrättelse enl. 69 § i 1956 års taxeringslag ej avfattad i föreskriven ordning R 1974: 62 – Talan enl. 99 § kunde ej avse annan fråga än den betr. vilken underrättelse underlåtits R 1974: 72; jfr 1977: 10 – Då skattskyldig anfört besvär i visst hänseende, avvisades kvittningsyrkande från taxeringsintendenten på annan grund R 1977: 18 – Fråga om besvärsrätt enl. 99 § förelåg med hänsyn till avfattningen av underrättelse enl. 69 § 1 mom. i 1956 års taxeringslag R 1979 1:100 – Utkvittering med stöd av postfullmakt av underrättelse om avvikelse ansågs med hänsyn till omständigheterna ej innebära att adressaten erhållit underrättelsen R 1982 1:53 – Fråga om besvärsrätt enl. 99 § förelåg R 1986: 63.Förlängd tid för omprövning av beslut om skattetillägg9 §9 § Omprövning av ett beslut om skattetillägg får begäras så länge beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget inte har fått laga kraft.Förlängd tid för omprövning av beslut om återkallelseavgiftRubriken införd g. Lag 2016:888. 9 a §9 a §Omprövning av ett beslut om återkallelseavgift får begäras så länge beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft. Lag (2016:888). Förlängd tid för omprövning av skatt på ackumulerad inkomst10 §10 § En begäran om omprövning som avser särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst och föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål, får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades. R 2002: 66 anm. vid 7 §.Förlängd tid för omprövning av inkomstskatt för utomlands bosatta11 §11 § En begäran om omprövning som avser tillämpning av 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller 5 a § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål, får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.Förlängd tid för omprövning av prissättning av internationella transaktioner12 §12 § En begäran om omprövning som avser prissättning av internationella transaktioner och föranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner, får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.Omprövning av beslut om preliminär skatt13 §13 § En begäran om omprövning av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret. Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.14 §14 § En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om den gäller ett beslut ompreliminär A-skatt,befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 §, ellerskatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.15 §15 § Om den som ett beslut om preliminär A-skatt gäller är försatt i konkurs, får konkursboet begära omprövning. Begäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sådan tid som anges i 14 §.Om ett beslut om preliminär A-skatt omfattar ersättning som ska utmätas, får även Kronofogdemyndigheten begära omprövning. Begäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sådan tid som anges i 14 §.Omprövning av beslut om särskild inkomstskatteredovisning16 §16 § En begäran om omprövning av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt 13 kap. 5 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad.Omprövning av beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning17 §17 § En begäran om omprövning av ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, som har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till, ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för begäran om omprövning av avgörandet i ärendet. I annat fall ska en begäran ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.Begäran om omprövning som lämnas till domstol18 §18 § Om en begäran om omprövning kommer in till allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket, ska domstolen sända begäran till Skatteverket och samtidigt lämna uppgift om vilken dag den kom in till domstolen.En begäran om omprövning som kommer in för sent till Skatteverket ska inte avvisas om den har kommit in till allmän förvaltningsdomstol i rätt tid.Omprövning till fördel på initiativ av Skatteverket19 §19 § Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller.Omprövning till nackdel på initiativ av SkatteverketBeslut som inte får omprövas till nackdel20 §20 § Följande beslut får inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller:beslut om ansvar för skatt eller avgift enligt 59 kap., ochbeslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts. Beslut som är möjliga att återkalla får inte heller omprövas till nackdel för den som beslutet gäller. Omprövningstiden – huvudregeln21 §21 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (tvåårsfristen). Äldre rätt: R 1995: 27 – R 1996: 102 anm. även vid 2 § – Omprövningsbeslutet ska senast under året efter taxeringsåret ha expedierats eller på annat sätt offentliggjorts R 2004: 105 – Ett beslut om skattetillägg fick ändras på oförändrat underlag HFD 2017: 68.Förlängd omprövningstid på grund av för sen eller utebliven deklaration22 §22 § Om den som är deklarationsskyldig lämnar deklaration efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, får ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket. Ett sådant beslut får dock bara meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration, får beslutet meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Första och andra styckena gäller inte beslut om förseningsavgift.Förseningsavgift – annan utgångspunkt för omprövningstiden23 §23 § Om beslutet avser förseningsavgift, ska tvåårsfristen för omprövning räknas från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.Kontrollavgift – annan utgångspunkt för omprövningstiden24 §24 § Om beslutet avser kontrollavgift enligt 50 kap. 1 eller 3 §, ska tvåårsfristen för omprövning räknas från den dag då beslutet om tillsyn eller kontrollbesök meddelades.Om beslutet avser kontrollavgift enligt 50 kap. 7 §, ska tvåårsfristen för omprövning räknas från den dag då Skatteverket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts.Omprövning till nackdel av beslut om ersättning för kostnader25 §25 § Ett beslut om ersättning för kostnader i ett ärende hos Skatteverket får omprövas till nackdel för den som beslutet gäller bara omersättningen har beslutats med för högt belopp på grund av att den som beslutet gäller har lämnat felaktiga uppgifter, ellerdet finns särskilda skäl. Tvåårsfristen för omprövning ska räknas från den dag då beslutet om ersättning meddelades.Omprövning till nackdel av beslut om debitering av preliminär skatt26 §26 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller som avser debitering av preliminär skatt ska meddelas inom sex månader från utgången av beskattningsåret.Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen27 §27 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning) omett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldigea) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift, ellerd) inte har lämnat begärt varuprov, en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska rättas, kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift om en betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna inkomstdeklaration, det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett annat beskattningsår eller en annan person, b) om fastighetstaxering, c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund, e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av sådant prissättningsbesked, ellerg) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4, en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, ellerdet föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §. Lag (2017:387). Äldre rätt: Rättsfall ang. tidigare motsvarighet (114 §) i 1956 års taxeringslag: Fråga om det styrkts att förutsättningar för eftertaxering förelåg R 1983 1:43 – Underlåtenhet att upplysa taxeringsnämnden om att dess avvikelse från deklarationen till den skattskyldiges förmån grundade sig på villfarelse kunde ej leda till eftertaxering R 1983 1:71 – Fråga om skyldighet förelegat att i samband med deklaration upplysa om ansökan ang. uppskov med realisationsvinstbeskattning R 1986: 98 – Eftertaxering när deklarant inte lämnat sådana upplysningar om sina fastighetsaffärer som behövdes för att avgöra frågan om rätt inkomstslag R 1987: 46 – Oriktig uppgift om hemortskommun hade föranlett taxering till kommunal inkomstskatt i fel kommun R 1987: 55 – För låg taxering ansågs inte ha föranletts av åberopade brister i deklarationen R 1987: 97 – Ej eftertaxering pga. oriktig överföring av rörelseresultat från en vid deklarationen fogad resultaträkning R 1988: 98 – Eftertaxering vid oriktigt avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv R 1990: 4 – När utgående varufordran ej redovisats ett år och influten betalning påföljande år ej heller redovisats, kunde eftertaxering ske för det senare året R 1995: 11 – Otillåtet åberopande i högre instans av ny grund för eftertaxering? R 1990: 49 I och II – Uppgift i självdeklaration om marknadsvärde på fastighet ej sådant oriktigt meddelande som krävs för eftertaxering och skattetillägg R 1999: 17.Eftertaxering vid oriktig uppgift om inkomstfördelning mellan makar i ett av dem ägt kommanditbolag R 1987: 144 – Eftertaxering av make som pga. andra makens oriktiga uppgift om sin förmögenhet fått extra avdrag pga. nedsatt skatteförmåga R 1988: 19 – Värdet av varor som delägare i fåmansbolag tagit ut ur bolaget uppskattat enl. best. motsv. 57:1 då tillförlitlig utredning ang. uttagen inte förebragts R 1988: 97.Rättsfall ang. äldre lydelse av 114 § i 1956 års lag: R 1966: 24 (utdelning från bostadsförening); 1973: 18; 1974: 78; 1975: 104; 1976: 18, 97, 115, 155; 1978 1:33; 1980 1:3 (eftertaxering utesluten när uppgiften ej kunde antas ha varit oriktig vid deklarationstillfället), 1:47, 1:52, 1:54 (eftertaxering skall åsättas genom särskilt taxeringsbeslut; även fråga om ej påfört belopp var ringa), 1:56 (fråga i eftertaxeringsmål om beskattning av huvudaktieägare i fåmansbolag för inkomster som oriktigt uteslutits i bolagets bokföring), 1:71 (ang. kravet på bevisning att oriktig uppgift lämnats); 1981 1:14 (fåmansbolag yrkade förlustavdrag utan att upplysa om skedda ändringar i ägarstrukturen), 1:74 och 1:84 (båda ang. frågan om det kunde anses bevisat att oriktig uppgift lämnats); 1984 1:36 (fråga om sådant oriktigt meddelande lämnats som utgör grund för eftertaxering), 1:79 (enbart den omständigheten att lägre bruttovinst än genomsnittet i branschen deklarerats ej tillräcklig grund för skönsmässig eftertaxering), 1985 1:71 (av deklaranten lämnade uppgifter ansågs ha varit fullt tillräckliga för åsättande av riktig taxering) – Vid ordinarie taxering medgivet avdrag för nedsatt skatteförmåga undanröjdes utan yrkande vid eftertaxering för stor realisationsvinst R 1984 1:70 – Sedan fastighetsförsäljning realisationsvinstbeskattats genom lagakraftvunnen eftertaxering ansågs inkomsten av försäljningen inte kunna efterbeskattas som tomtrörelse R 1986: 116.Rättsfall ang. tidigare motsvarighet (101 § 1 mom.) i 1956 års taxeringslag (besvär i särskild ordning) till p. 2 och 3: R 1973: 114 – Sedan skattskyldig anfört besvär enl. 100 § i 1956 års taxeringslag betr. viss inkomstpost, ägde taxeringsintendenten ej att efter utgången av hans ordinarie besvärstid yrka höjning i annat hänseende R 1975: 61 – På grund av detta stadgande ansågs taxeringsintendent behörig föra talan om påförande av skattetillägg; tillika fråga om ”uppenbart förbiseende” förelåg R 1976: 33 – Sedan skattskyldig i besvär enl. 100 § yrkat avdrag för viss kostnad i rörelse, ägde taxeringsintendenten ej kvittningsvis yrka att avdrag för annan kostnad i rörelsen skulle vägras R 1977: 8 – Felsortering och bristfälligt underrättelseförfarande mellan taxeringsnämnder ej ”uppenbart förbiseende” R 1979 1:16 – Underlåtenhet att tillämpa 53 § 3 mom. 4 st. kommunalskattelagen ej sådant uppenbart förbiseende som nu avses i p. 2 R 1984 1:5 – Se även R 1980 1:33 I anm. vid 6 § – Besvär till den skattskyldiges nackdel när taxeringsnämnd medgett förlustavdrag trots att uppgivna förluster innefattade även årets underskott R 1989: 97.Rättsfall ang. tidigare motsvarighet (105 §) i 1956 års taxeringslag (rörande besvär) till p. 4: R 1966: 22; 1975: 61 (ej överflyttning på annan när överflyttningen skulle förutsätta särskild prövning av beloppets storlek); 1976: 25; 1979 1:42; 1980 1:76; 1981 1:15, 1:59 (betr. mervärdeskatt kunde överflyttning på annan ske endast inom tidsfristen för efterbeskattning enl. 40 § lagen om mervärdeskatt); 1983 1:40; 1987: 59 – R 1982 1:52 (den skattskyldiges make eftertaxerad) – R 1983 1:61 (efter utgången av 6:e året efter taxeringsåret ändrades ej den andres taxering; även fråga om behörig taxeringsintendent) – Ang. äldre lydelse R 1977: 45 – För höjning av makes taxering i fråga om underskottsavdrag förutsattes att frågan om rättelse första gången prövades av domstol inom 6 år efter taxeringsårets utgång R 1985 1:20. R 1993: 28 (förhållandet mellan gammal och ny lag) – Felaktig tillämpning av lag eller ”uppenbart förbiseende”? R 2003: 38 – R 2004: 51 anm. vid 66:28 – 1 st. p. 3 (nu p. 1 c) ej tillämplig sedan deklaration getts in oaktat det ej skett i rätt tid R 2005: 58 – Oriktig uppgift föranledde ej felaktigt taxeringsbeslut R 2006: 25, motsatt utgång HFD 2013: 51 – Förutsättningar för skönsmässig eftertaxering HFD 2012: 65 – Fråga om s.k. osanna fakturor förekommit HFD 2012: 69 I och III – Fråga om tidsfrister när domstol bedömer att IL kan tillämpas trots att Skatteverket endast yrkat prövning enligt skatteflyktslagen HFD 2013: 85 – Efterbeskattning föranleddes av ett beslut om mervärdesskatt avseende annan person HFD 2014: 14 – Förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg HFD 2018: 79.När efterbeskattning inte får beslutas28 §28 § Efterbeskattning får inte beslutas omSkatteverket tidigare har beslutat om efterbeskattning avseende samma fråga, ellerdet är uppenbart oskäligt. Efterbeskattning enligt 27 § 1–3 får inte heller beslutas om den avser ett obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp. Äldre rätt: R 1983 1:27 (fråga om beslut fattats i laga ordning) – Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt R 2004: 51 – Efterbeskattning kunde ej ske när länsrätten upphävt ett under efterbeskattningsperioden fattat tidigare omprövningsbeslut i samma fråga R 2009: 22 – HFD 2014: 14 anm. vid 27 §.Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall29 §29 § Om den som en efterbeskattning gäller har avlidit, får beslut om efterbeskattning inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering.Ang. bouppteckning se ÄB 20:. Förlängd tid för efterbeskattning30 §30 § Beslut om efterbeskattning enligt 27 § 4 får meddelas inom sex månader från den dag då det beslut som föranleder ändringen meddelades. Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats i avvaktan på beslut av kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett överklagande, får beslut om efterbeskattning som avser skatteavdrag meddelas senast andra året efter utgången av det kalenderår då domstolens beslut meddelades.31 §31 § Beslut om efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i ett omprövningsärende eller i ett mål om skatt eller avgift får meddelas inom ett år från utgången av den månad då beslutet i ärendet eller målet har fått laga kraft.32 §32 § Ett beslut om efterbeskattning får meddelas inom ett år från utgången av det kalenderår dåden som efterbeskattningen gällera) delgavs underrättelse om misstanke om brott som avser hans eller hennes beskattning på sådant sätt som anges i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69),b) åtalades för sådant brott enligt skattebrottslagen, ellerc) vidtog en åtgärd på eget initiativ enligt 12 § skattebrottslagen, ellerdet beslutades enligt 14 a § skattebrottslagen om förlängning av tiden för att döma den som efterbeskattningen gäller till påföljd.Om den som efterbeskattningen gäller har avlidit, får beslutet dock inte meddelas senare än sex månader efter dödsfallet.33 §33 § Ett beslut om efterbeskattning enligt 32 § första stycket 1 a, b eller 2 ska undanröjas, omåtal inte väcks på grund av den förundersökning som har föranlett underrättelsen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning, elleråtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.34 §34 § Ett beslut om efterbeskattning som gäller en juridisk person får meddelas inom den tid som anges i 32 § eller undanröjas enligt 33 §, om det som föreskrivs där gäller den som har företrätt den juridiska personen.Omprövning av flera redovisningsperioder35 §35 § Om en omprövning av ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt avser flera redovisningsperioder och det inte framgår vilka perioder skatten eller avgiften ska hänföras till, får en omprövning som beslutas under beskattningsåret hänföras till den senaste redovisningsperioden. Beslutas omprövningen efter beskattningsårets utgång, får ändringen hänföras till beskattningsårets sista period.67 kap.Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtalInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om överklagande av Skatteverkets beslut (2–11 §§),överklagande av den som beslutet gäller (12–22 §§),det allmänna ombudets överklagande (23–25 §§),överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut (27–30 §§),handläggning vid domstol (31–37 §§),ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal (38 §), ochbeslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (39 §). Lag (2017:387). Överklagande av Skatteverkets beslutBeslut som får överklagas och vem som får överklaga2 §2 § Skatteverkets beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna får överklagas av den som beslutet gäller.Den som beslutet gäller får överklaga även om beslutet inte är till nackdel för denne. Äldre rätt: Ett i konkurs försatt aktiebolag ansågs som part och tillerkändes talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursutbrottet R 1996: 7. HFD 2017: 54 anm. vid 30 §.3 §3 § Hos Skatteverket ska det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.Det allmänna ombudet får överklaga beslut som avses i 2 §. 4 §4 § Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar enligt 59 kap. 16 §, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen.Beslut som inte får överklagas5 §5 § Följande beslut får inte överklagas. Beslut som avserbefrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 10 § eller 13 kap. 5 § första stycket 1,föreläggande utan vite, revision, tillsyn över kassaregister, kontrollbesök, elleranstånd enligt 63 kap. 23 §. En granskningsledares beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 14 § första stycket eller beslut om att ta egendom i förvar enligt 46 kap. 16 § första stycket får inte överklagas. Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten med ett undantag6 §6 § Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten. Skatteverkets eller en annan myndighets beslut om befrielse från betalningsskyldighet enligt 60 kap. 1 § överklagas dock till regeringen.Behörig förvaltningsrätt för fysiska personer7 §7 § Ett beslut som gäller en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades. R 1986: 103 anm. vid 46:19.Behörig förvaltningsrätt för juridiska personer8 §8 § Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:
Beslut som gäller  
överklagas till den förvaltningsrätt  
1. ett svenskt handelsbolag 
inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades 
2. en europeisk ekonomisk intressegruppering 
inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 
inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur 
inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
5. ett europeiskt politiskt parti 
inom vars domkrets partiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
6. en europeisk politisk stiftelse 
inom vars domkrets den europeiska politiska stiftelsen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
7. ett dödsbo 
som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne 
8. någon annan juridisk person än som avses i 1–7 
inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades 
9. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades 
inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades 
10. en juridisk person som har upplösts 
som senast var behörig. 
Lag (2016:1061). 9 §9 § Följande beslut får överklagas till den förvaltningsrätt som ska pröva moderföretagets eller den juridiska personens överklagande. Beslut som gäller företag eller annan näringsidkare inom en koncern och moderföretaget i koncernen,två eller flera företag eller andra näringsidkare inom en koncern,delägare i en juridisk person och den juridiska personen, ellertvå eller flera delägare i en juridisk person.Första stycket gäller bara om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund.10 §10 § Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller inte, om regeringen har meddelat föreskrifter om att beslut i vissa ärenden ska tas upp av någon annan förvaltningsrätt.Skatteverket eller det allmänna ombudet är motpart11 §11 § Skatteverket är klagandens motpart efter det att handlingarna i målet har överlämnats till förvaltningsrätten.Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga, förs dock det allmännas talan av ombudet. Det allmänna ombudet för även det allmännas talan i mål om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om ombudet har överklagat beslutet i den fråga som kostnaderna hänför sig till.Överklagande av den som beslutet gällerTiden för överklagande – huvudregeln12 §12 § Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.Överklagandet ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avserregistrering, på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning, uppgifts- eller dokumentationsskyldighet, deklarationsombud, tvångsåtgärder, återkallelseavgift, dokumentationsavgift,kontrollavgift, säkerhet för slutlig skatt för skalbolag, betalning eller återbetalning av skatt eller avgift, verkställighet, elleravvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd. Lag (2018:2034). Förlängd tid för överklagande av beslut som meddelas sent13 §13 § Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och den som beslutet gäller har fått del av det efter utgången av oktober månad samma år, får ett överklagande komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.Förlängd tid för överklagande av beslut om skattetillägg14 §14 § Ett beslut om skattetillägg får överklagas så länge beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget inte har fått laga kraft.Förlängd tid för överklagande av beslut om återkallelseavgiftRubriken införd g. Lag 2016:888. 14 a §14 a §Ett beslut om återkallelseavgift får överklagas så länge beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft. Lag (2016:888). Överklagande av beslut om preliminär skatt15 §15 § Ett överklagande av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret. Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får överklagandet komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.16 §16 § Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut ompreliminär A-skatt,befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 §, ellerskatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.Överklagande av beslut om särskild inkomstskatteredovisning17 §17 § Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt 13 kap. 5 § första stycket 1 ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad.Överklagande av beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning18 §18 § Ett överklagande av ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, som har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till, ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för överklagande av avgörandet i ärendet. I annat fall ska ett överklagande ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. Överklagande som lämnas till domstol och rättidsprövning19 §19 § Om ett överklagande kommer in till allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket, ska domstolen sända överklagandet till Skatteverket och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen.Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid. Om ett överklagande har kommit in för sent, ska Skatteverket avvisa det.Ett överklagande ska dock inte avvisas omförseningen beror på att Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar, ellerdet i rätt tid har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol.Omprövning av det överklagade beslutet20 §20 § Om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns hinder mot omprövning, ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet.21 §21 § Ett överklagande förfaller om Skatteverket ändrar det överklagade beslutet så som den klagande begär. Om Skatteverket ändrar beslutet på något annat sätt, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Detsamma gäller om Skatteverket på eget initiativ omprövar det överklagade beslutet i en fråga som omfattas av överklagandet till nackdel för den som beslutet gäller. Äldre rätt: Vid obligatorisk omprövning med anledning av skattskyldigs överklagande kan ej meddelas beslut, som i förhållande till det överklagade beslutet är till nackdel för den skattskyldige R 2008: 37.Överlämnande av handlingar till förvaltningsrätten22 §22 § Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten. Äldre rätt: R 1985 1:66 (länsrätt hade överlämnat inkomna besvär till taxeringsnämnden för omprövning; sedan nämnden beslutat till klagandens nackdel borde länsrätten pröva besvären i sak).Det allmänna ombudets överklagande23 §23 § Ett överklagande från det allmänna ombudet ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning på initiativ av Skatteverket eller, om den tiden har gått ut, inom två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades.Bestämmelserna i 19 och 22 §§ gäller när det allmänna ombudet överklagar. Äldre rätt: Kommun äger anföra besvär till den skattskyldiges förmån R 1968: 2 – Ang. resning i taxeringsmål till men för skattskyldig R 1992: 105 anm. vid RF 11:13 – Söndagsregeln i lagen (1930:170) om beräkning av lagstadgad tid tillämplig på Riksskatteverkets överklagande R 1997: 57 – Ang. besvär i särskild ordning enl. äldre rätt av Riksskatteverket ang. höjning av underlag för statlig fastighetsskatt R 1999: 49.24 §24 § Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut om efterbeskattning eller ett beslut om skattetillägg som har meddelats samtidigt och yrkar ändring till nackdel för den som beslutet gäller, ska överklagandet ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller om det allmänna ombudet yrkar att skattetillägg ska tas ut.Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag (2016:888). 25 §25 § Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut i en fråga som har föranlett att skattetillägg eller återkallelseavgift har tagits ut och överklagandet är till nackdel för den som beslutet gäller, ska ombudet samtidigt även ta upp frågan om skattetillägg eller återkallelseavgift. Lag (2016:888). Överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslutBeslut som inte får överklagas26 §26 § Upphävd g. Lag (2017:387). Prövningstillstånd i kammarrätten27 §27 § Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande om förvaltningsrättens beslut avserregistrering, preliminär skatt, särskild inkomstskatteredovisning, anstånd med att lämna deklaration eller särskild uppgift, undantag från skyldigheten att använda kassaregister enligt 39 kap. 9 §, deklarationsombud, kontrollavgift, betalning eller återbetalning av skatt eller avgift med undantag för beslut om återbetalning på grund av skattefrihet enligt 64 kap. 6 §, ellerersättning för kostnader för ställd säkerhet enligt 58 kap. 4 § eller 63 kap. 10 §. Äldre rätt: R 2006: 77 (ang. tidigare motsv. till p. 8) anm. vid 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291).Tiden för överklagande28 §28 § Ett överklagande av förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.Överklagandet ska dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avserdeklarationsombud,tvångsåtgärder, ellerersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om beslutet inte har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.Om Skatteverket eller det allmänna ombudet överklagar, ska tiden för överklagande räknas från den dag då beslutet meddelades. Äldre rätt: Rättsfall ang. tidigare motsvarighet (98 §) i 1956 års taxeringslag till 1 st.: Besvärstiden räknad från den dag beslut delgavs rättegångsombud R 1962: 62 – Delgivning av obestyrkt protokollsutdrag R 1971: 44.Anslutningsöverklagande29 §29 § Om någon som var part i förvaltningsrätten eller kammarrätten överklagar, får också motparten komma in med ett överklagande även om tiden för överklagande har gått ut. Ett sådant överklagande ska ha kommit in inom en månad från utgången av tiden för överklagande för den som överklagade först.Överklagandet ska dock ha kommit in inom en vecka från utgången av tiden för den som överklagade först om beslutet avserdeklarationsombud,tvångsåtgärder, ellerersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om beslutet inte har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.Återkallas eller förfaller det första överklagandet, förfaller även det senare överklagandet. Äldre rätt: Anslutningsbesvär förfallna, då den som först besvärat sig ej fått prövningstillstånd R 1972: 64 – Ej anslutningsbesvär då huvudbesvären avsåg endast skattetillägg R 1975: 71 – Partiell återkallelse av ett överklagande ansågs inte innebära att ett anslutningsöverklagande förföll R 2010: 104.Det allmänna får överklaga till fördel för den som beslutet gäller30 §30 § Skatteverket och det allmänna ombudet får överklaga till fördel för den som ett beslut gäller.Fråga om Allmänna ombudets rätt att överklaga HFD 2017: 54.Handläggning vid domstolAllmänna frågor: Äldre rätt: Då KamR tagit ställning till skattskyldighet och redovisningsskyldighet men inte till storleken av ingående och utgående skatt återförvisades målet R 1995: 94 – Fråga om KamR:s dom var utformad på sätt som omöjliggjorde fortsatt handläggning R 2004: 63.Ändring av talan31 §31 § Den som har överklagat får inte ändra sin talan i andra fall än som anges i 32 och 33 §§. Det ska dock inte anses vara en ändring av talan när klagandeninskränker sin talan, elleråberopar en ny omständighet till stöd för sin talan utan att frågan som ska prövas ändras. Äldre rätt: R 1983 1:31 anm. vid 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – Skattskyldig kunde ensidigt återkalla sina av taxeringsintendenten tillstyrkta besvär med yrkande om höjd taxering R 1983 1:75 – Av Riksskatteverket framställt yrkande först i RR om tillämpning av skatteflyktslagen ansågs inte innefatta otillåten taleändring men stå i strid med instansordningsprincipen R 2000: 54 – Innebar ny omständighet ändring av saken i mål om realisationsförlust? R 2003: 15 – Av skattemyndigheten i KamR åberopad ny grund för yrkande att ett aktiebolag skulle vägras avdrag för underskott i kommanditbolag ansågs utgöra otillåten taleändring R 2005: 77 – Av Skatteverket som motpart framställt andrahandsyrkande ansågs innebära ändring av frågan i målet R 2007: 9.32 §32 § Den som har överklagat får yrka något nytt under förutsättning att någon ny fråga inte tas upp i målet. I mål i förvaltningsrätten får den som har överklagat ta upp en ny fråga omdet görs före utgången av överklagandetiden,den nya frågan har samband med den fråga som ska prövas, ochförvaltningsrätten anser att den nya frågan utan olägenhet kan prövas i målet. Äldre rätt: Samband mellan ny fråga och överklagad fråga i länsrätten (2 st.)? KamR ägde på eget initiativ pröva länsrättens ställningstagande i frågan, om otillåten taleändring skett R 2000: 50.33 §33 § Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har föranlett skattetillägg får även ta upp frågan om skattetillägg om domstolen anser att skattetillägget utan olägenhet kan prövas i målet.Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag (2016:888). 34 §34 § Om en domstol inte prövar en ny fråga, en fråga om skattetillägg eller en fråga om återkallelseavgift, ska domstolen överlämna frågan till Skatteverket för omprövning. Lag (2016:888). Deldom35 §35 § Om det finns flera frågor i ett mål, får domstolen besluta särskilt i någon av frågorna trots att handläggningen av övriga frågor inte är klar.Mellandom36 §36 § Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen i ett mål, får domstolen besluta särskilt omen eller flera omständigheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet, ellerhur en uppkommen fråga, som främst har betydelse för rättstillämpningen, ska bedömas vid avgörandet av målet.Domstolen bestämmer om beslutet ska få överklagas direkt eller först i samband med domstolens beslut i själva målet.Om domstolen bestämmer att ett särskilt beslut får överklagas direkt, får domstolen besluta att målet i övrigt ska vila till dess att det särskilda beslutet har fått laga kraft. Äldre rätt: Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering R 2002: 57.Muntlig förhandling37 §37 § Förvaltningsrätt och kammarrätt ska hålla muntlig förhandling i ett mål om särskilda avgifter om en enskild begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om avgift inte kommer att tas ut.Ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal38 §38 § Om en bestämmelse i ett skatteavtal som Sverige har ingått med en annan stat leder till att ett beslut om skatt ska ändras, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vidta sådan ändring.Jfr förf:ar anm. vid Inkomstskattelag (1999:1229) 9: 5. Bih.Beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer39 §39 § Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas. Detsamma gäller beslut enligt 38 § och 63 kap. 4 § andra stycket som meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET68 kap.Besluts verkställbarhetHuvudregeln1 §1 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart. Äldre rätt: R 1974: 74 anm. vid 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). ERD Janosevic mot Sverige (2002, förenlighet av omedelbar verkställighet med art. 6 i Europakonventionen).Undantagen2 §2 § Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, eller ställande av säkerhet får inte betalas ut förrän beslutet har fått laga kraft mot Skatteverket.3 §3 § Om det anges i beslutet, gäller följande beslut inte omedelbart:beslut om återkallelse av godkännande som deklarationsombud enligt 6 kap. 8 §,beslut om bevissäkring, ochbeslut om att undanta uppgift eller handling från kontroll.69 kap.Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkringInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns bestämmelser om bevissäkring (2–12 §§),betalningssäkring (13–15 §§),ställande av säkerhet (16 §),när ställd säkerhet får tas i anspråk (17 §), ochöverklagande (18 §).Bevissäkring2 §2 § Ett beslut om bevissäkring upphör att gälla om verkställigheten inte påbörjas inom en månad från dagen för beslutet.3 §3 § Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om bevissäkring på begäran av granskningsledaren. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om bevissäkring i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat. Äldre rätt: R 2007: 80 anm. vid 33 § förvaltningsprocesslagen.4 §4 § Verkställighet av beslut om bevissäkring ska genomföras så att den inte vållar den som beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än vad som är nödvändigt. Utan särskilda skäl får ett beslut inte verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 8.00.Förutsättningar för verkställighet5 §5 § Följande beslut om bevissäkring får verkställas utan att den som beslutet gäller har underrättats om beslutet:beslut att ta om hand handlingar enligt 45 kap. 4 eller 5 §, ochbeslut om försegling enligt 45 kap. 12 §.Om den som beslutet gäller inte har underrättats om beslutet innan det verkställs, ska underrättelse lämnas omedelbart efter verkställigheten.6 §6 § Andra beslut om bevissäkring än de som anges i 5 § får inte verkställas förrän den som beslutet gäller har underrättats om beslutet.Om det finns synnerliga skäl, får dock beslutet verkställas även om den som beslutet gäller inte har gått att nå.7 §7 § Den som ska underrättas om ett beslut om bevissäkring innan det verkställs ska ges skälig tid att inställa sig och tillkalla ombud eller biträde. Det gäller dock inte om bevissäkringen därigenom fördröjs väsentligt, ellerdet finns en påtaglig risk för att ändamålet med bevissäkringen annars inte uppnås.Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten8 §8 § När en handling tas om hand får även pärm, mapp eller liknande förvaringsmaterial tas med.Om en upptagning som kan uppfattas bara med tekniska hjälpmedel tas om hand, ska ett exemplar lämnas kvar om det är möjligt.9 §9 § Tekniska hjälpmedel som finns där beslutet verkställs får användas om det är nödvändigt.Om det finns synnerliga skäl får tekniska hjälpmedel tas om hand.10 §10 § Vid verkställighet som avser upptagning som kan uppfattas bara med tekniska hjälpmedel gäller de begränsningar som anges i 41 kap. 10 § fjärde stycket.Kronofogdemyndighetens befogenhet att använda tvång11 §11 § Kronofogdemyndigheten får genomsöka en lokal, en förvaringsplats eller ett annat utrymme.Om ett utrymme som behöver genomsökas är tillslutet, får Kronofogdemyndigheten öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Myndigheten får även i övrigt använda tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna.Våld mot person får dock användas bara om Kronofogdemyndigheten möter motstånd och det med hänsyn till ändamålet med beslutet om bevissäkring kan anses försvarligt.Återlämnande av handlingar12 §12 § Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som har tagits om hand så snart de inte längre behövs.Om den som beslutet om bevissäkring gäller har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska granskningsledarenöverlämna handlingarna till konkursförvaltaren, ochunderrätta den som beslutet om bevissäkring gäller om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren.Betalningssäkring13 §13 § Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om betalningssäkring på begäran av Skatteverket.Jfr Skuldsaneringslag (2016:675) 42 § och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare 44 §, båda efter KonkL. 14 §14 § Om ett beslut om betalningssäkring upphävs, ska den egendom som beslutet avser omedelbart lämnas tillbaka. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock besluta att egendomen ska omfattas av betalningssäkring till dess att beslutet om upphävande har fått laga kraft.Se anm. vid 13 §.15 §15 § I fråga om verkställigheten tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken omexekutiv myndighet m.m. i 1 kap.,förfarandet hos Kronofogdemyndigheten i 2 kap.,utmätning i 4 kap. 2–9 och 12–19 §§, 22 § första och tredje styckena, 24 och 25 §§, 29 § andra stycket, 31 och 33–35 §§,undantag från utmätning i 5 kap.,säkerställande av utmätning i 6 kap.,beskrivning och värdering av utmätt fastighet m.m. i 12 kap. 3–5 §§,förvaltning av utmätt fastighet i 12 kap. 6–10 §§,verkställighet av beslut om kvarstad för fordran i 16 kap. 14 § första och tredje styckena samt 15 §, ochförrättningskostnader i 17 kap. 9 § första stycket.Ang. verkställighet se även UF 18: 2 – Jfr Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 2 kap. 17 § 2 st. och 18 § efter KonkL. Äldre rätt: Ej hinder för tredje man att föra tvistemålstalan mot borgenären om äganderätten till betalningssäkrad egendom H 1984: 217 I – Fråga om besittningen till vissa kontanter i ett bankfack H 1984: 244 – H 1984: 595 anm. vid UB 4:17 – H 1985: 223 anm. vid 28 § skuldebrevslagen – Sedan fastigheter tagits i anspråk genom betalningssäkring tillades de genom bodelning gäldenärens och hans avlidna hustrus barn; fråga om dessa kunde få lagfart utan hinder av förfogandeförbudet H 1988: 567 (äldre rätt, före 1994 års lagändring) – H 1989: 781 anm. vid UB 4:17.Ställande av säkerhet16 §16 § Om ett beslut om betalningssäkring har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som den betalningsskyldige eller, där den betalningsskyldige kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.När ställd säkerhet får tas i anspråk17 §17 § Ställd säkerhet får tas i anspråk när den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut eller vid den senare tidpunkt som Kronofogdemyndigheten har medgett.Överklagande18 §18 § I fråga om överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken.Ang. tiden för överklagande se UB 18: 7; ang. överklagandeförbud i vissa fall se UB 18: 5 och 6.70 kap.IndrivningBegäran om indrivning1 §1 § Om ett skattebelopp eller avgiftsbelopp inte har betalats i rätt tid, ska fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, omdet obetalda beloppet uppgår tilla) minst 10 000 kronor för en betalningsskyldig som ska lämna skattedeklaration eller är godkänd för F-skatt,b) minst 2 000 kronor för andra betalningsskyldiga, ochden betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet.En fordran på en betalningsskyldig som avses i första stycket 1 a ska också lämnas för indrivning, om ett belopp på minst 2 000 kronor har varit obetalt under en längre tid trots att den betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet. Äldre rätt: Medgivande att erlägga restförda skatter genom avbetalningar ej hinder mot omedelbar indrivning av hela skatteskulden H 1959: 238; utmätning hos dödsbodelägare för den avlidnes skatt H 1969: 418.2 §2 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå från att lämna en fordran för indrivning, ochlämna en fordran för indrivning även om förutsättningarna enligt 1 § inte är uppfyllda.3 §3 § Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.Ränta4 §4 § Om en fordran på skatt eller avgift har lämnats för indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna räntan enligt 65 kap. 13 § andra stycket för tiden efter överlämnandet och driva in den.Återtagande av en fordran från indrivning5 §5 § Skatteverket ska återta en fordran på skatt eller avgift från indrivning om anstånd beviljas med betalningen, ellerfordran sätts ned eller undanröjs.När underskott som inte lämnas för indrivning ska falla bort6 §6 § Ett underskott på ett skattekonto som, utan hänsyn till kostnadsränta, understiger 2 000 kronor ska falla bort om underskottet har varit obetalt i minst fem år och inga andra belopp än kostnadsränta har registrerats på kontot under samma tid.Om ett underskott ska falla bort, gäller det även kostnadsräntan.71 kap.Övriga bestämmelser om verkställighetNär säkerhet tas i anspråk1 §1 § Om Kronofogdemyndigheten beslutar att ställd säkerhet ska tas i anspråk enligt 46 kap. 18 § eller 69 kap. 17 §, ska 13 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. tillämpas.Detsamma gäller om Skatteverket beslutar att ställd säkerhet enligt 58 kap. 1 § eller 63 kap. 8 § ska tas i anspråk. Det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. gäller då i stället Skatteverket.Förbud mot överlåtelse2 §2 § En fordran på skatt eller avgift som ska betalas tillbaka eller ersättning för kostnader för ställande av säkerhet får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.En fordran på skatt som ska föras över till en annan stat enligt 64 kap. 7 eller 8 § får inte överlåtas.3 §3 § En fordran som avses i 2 § första stycket får utmätas trots att den inte får överlåtas.Om fordran avser skatt eller avgift som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 a, får utmätning dock göras först efter det att Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid utmätning av en fordran på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka.Förbud mot kvittning4 §4 § Skatteverket får inte fullgöra skyldigheten att betala ut beviljad ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning genom att kvitta fordran på ersättning mot den enskildes sammanlagda skatteskuld.Paragrafen ej analogt tillämplig på en enskilds fordran mot Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål avseende en skattefordran H 2018: 1117.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1244 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. Lagen tillämpas första gången enligt följande uppställning:
När det gäller 
tillämpas lagen första gången på 
a) F-skatt, särskild A-skatt och slutlig skatt  
skatt som avser beskattningsår som börjar d. 1 febr. 2012 
b) arbetsgivaravgifter  
avgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 
c) skatteavdrag  
skatt som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011 
d) mervärdesskatt och punktskatt: 
 
– för redovisningsperioder– för förvärv och händelser som medför skattskyldighet och som inte ska hänföras till redovisningsperioder skatt som avser förvärv och händelser som genomförs respektive inträffar efter utgången av 2011 
skatt som avser redovisningsperioder som börjar d. 1 jan. 2012 eller, om redovisningsperioden är ett beskattningsår, den redovisningsperiod som börjar d. 1 febr. 2012  
e) särskild inkomstskatt  
inkomster som kommer den skattskyldige till del efter utgången av 2011 
f) kontrolluppgifter och informationsuppgifter  
uppgifter som avser kalenderåret 2013 
g) åtagande  
 
– enligt 23 kap. 6 § 
pensionsförsäkringsavt al och avtal om tjänstepension som har ingåtts efter utgången av 2012 
– enligt 23 kap. 7 § 
åtaganden som lämnas efter utgången av 2012 
h) särskilda uppgifter: 
 
– enligt 33 kap. 8 § 
uppgifter som avser kalenderåret 2013 
– enligt 33 kap. 9 § 
uppgifter som avser beslut som meddelas efter utgången av 2012 
– övriga särskilda uppgifter 
uppgifter som avser beskattningsår som börjar d. 1 febr. 2012 
i) periodiska sammanställningar  
uppgifter som avser första kalendermånaden 2012 eller första kalenderkvartalet 2012 
j) ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning  
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011. 
Lag (2011:1289). 2. Den som vid utgången av 2011 har ett skattekonto enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska vid ingången av 2012 anses ha ett skattekonto enligt skatteförfarandelagen. Ingående saldo enligt skatteförfarandelagen är utgående saldo enligt skattebetalningslagen.3. Den som vid utgången av 2011 har en sammanlagd skatteskuld enligt 16 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) ska vid ingången av 2012 anses ha en lika stor sammanlagd skatteskuld enligt 62 kap. 11 §.4. På ett skattekonto enligt skatteförfarandelagen ska även registreringar enligt skattebetalningslagen (1997:483) göras.5. Den som vid utgången av 2011 är registrerad som deklarationsombud enligt 5 § lagen (2005:1117) om deklarationsombud ska vid ingången av 2012 anses vara godkänd som deklarationsombud enligt 6 kap. 6 §.6. Den som vid utgången av 2011 har en F-skattsedel ska vid ingången av 2012 anses vara godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 §. Om F-skattsedeln har utfärdats under villkor att den får åberopas bara i personens näringsverksamhet, ska personen anses vara godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §.7. Ett innehav av F-skattsedel före d. 1 jan. 2012 ska vid tillämpningen av skatteförfarandelagen anses vara ett godkännande för F-skatt under samma tid.8. Vid beräkningen av F-skatt och särskild A-skatt enligt 55 kap. 3 § ska skatten för det beskattningsår som börjar d. 1 febr. 2012 beräknas med utgångspunkt i den slutliga skatten vid 2011 års taxering. För beskattningsår som börjar d. 1 jan. 2013 ska skatten beräknas med utgångspunkt i den slutliga skatten vid 2012 års taxering.9. Den som vid utgången av 2011 har ett undantag som avses i 30 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska vid ingången av 2012 anses ha motsvarande undantag från skyldigheten att använda kassaregister enligt 39 kap. 9 §.10. Följande bestämmelser om särskilda avgifter ska tillämpas från och med ikraftträdandet i fråga om uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet:a) 49 kap. 10 § 1,b) 49 kap. 15 § första stycket 1 b, ochc) 51 kap. 1 §.Bestämmelsen i 49 kap. 10 § 2 ska tillämpas på åtgärder som den uppgiftsskyldige vidtar efter ikraftträdandet.Det som föreskrivs i första stycket c gäller även skattetillägg på grund av att skatteavdrag, som ska göras efter utgången av 2011, inte har gjorts.11. Bestämmelserna om skattekonton i 61 kap. 3 och 7 §§, om betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 10–16 §§, om anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap., om återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. och om återtagande av fordran från indrivning i 70 kap. 5 § ska tillämpas från och med ikraftträdandet.12. Bestämmelserna om ränta i 65 kap. ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. Bestämmelserna i 65 kap. 2 § andra stycket samt 19 och 20 §§ om ränta vid beslut om ansvar enligt 59 kap. ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet.För ränta som hänför sig till tid före d. 1 jan. 2013 gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Bestämmelserna om kostnadsränta i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen ska även tillämpas i fråga om anstånd enligt 63 kap. 23 §.13. Den som under tiden d. 1 jan. 2008–d. 31 dec. 2009 har avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om eget och närståendes, direkta eller indirekta, innehav, förvärv och om inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2007:1251) om ändring i inkomstskattelagen. Uppgift ska också lämnas om verksamheten inte drivs vidare på sätt som anges i punkt 9 andra stycket i övergångsbestämmelserna till nämnda lag.Det som sägs i första stycket gäller även för den som under 2007 har avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomstskattelagen och som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag om ändring i inkomstskattelagen har begärt att punkterna 3–10 i övergångsbestämmelserna ska tillämpas.En fysisk person som är uppgiftsskyldig enligt första eller andra stycket ska lämna en inkomstdeklaration enligt 30 kap. Detta gäller även ett dödsbo som är uppgiftsskyldigt enligt första eller andra stycket. Uppgift enligt första och andra styckena ska lämnas när skyldigheten att lämna inkomstdeklaration fullgörs för det beskattningsår då sådan omständighet har inträffat som utlöser uppgiftsskyldigheten.Om en ändring i ett beslut om slutlig skatt föranleds av en uppgift som har lämnats eller skulle ha lämnats enligt första och andra styckena, får efterbeskattning ske enligt 66 kap. 27–34 §§.14. Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för betalningssäkring som avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången. Den upphävda lagen gäller också fortfarande för skatter, tullar, avgifter, särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen och som avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.15. Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som har inletts före utgången av 2011.16. Taxeringslagen (1990:324) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkten 10, för 2013 och tidigare års taxeringar.Bestämmelserna om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 §.Överklagandeförbudet i 6 kap. 2 § den upphävda lagen gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011. Vitesförelägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633). Skattetillägg får dock tas ut om åklagaren efter sådan anmälan eller inledd förundersökning beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt. Lag (2015:633). Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte heller tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633). Skatteverket får fatta ett sådant beslut om skattetillägg som avses i femte stycket utan hinder av 5 kap. 16 § och 18 § första stycket den upphävda lagen inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott. Lag (2015:633). 17. Lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för tvångsåtgärder som avsera) beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv, skattepliktiga händelser och anteckningsskyldigheter som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången, ochb) kontroller enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. som har inletts före utgången av 2011.Den upphävda lagen gäller också fortfarande för tvångsåtgärder som avser skatt, tull och avgift som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.18. Skattebetalningslagen (1997:483) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkterna 2–4, 10 och 11, för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången.Överklagandeförbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 den upphävda lagen gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633). Skattetillägg får dock tas ut om åklagaren efter sådan anmälan eller inledd förundersökning beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt. Lag (2015:633). Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte heller tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Lag (2015:633). Skatteverket får fatta ett sådant beslut om skattetillägg som avses i fjärde stycket utan hinder av 21 kap. 13 § tredje stycket den upphävda lagen inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott. Lag (2015:633). Skatteverket får inte i fråga om skattetillägg ansöka om företrädaransvar enligt 12 kap. 7 §, träffa en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c § eller fatta beslut om ansvar enligt 12 kap. 8 a § den upphävda lagen, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som ansökan, överenskommelsen eller beslutet om ansvar skulle avse. Lag (2015:633). 19. F-skatt och särskild A-skatt som enligt 11 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) ska debiteras senast d. 18 jan. 2012 ska för den som har ett brutet räkenskapsår som beskattningsår avse perioden från och med d. 1 jan. 2012 till och med beskattningsårets sista dag (förkortat inkomstår).Skatten ska beräknas till en andel av den senast debiterade preliminära skatten som motsvarar det förkortade inkomstårets andel av ett helt inkomstår. Om den skattskyldige inte har debiterats någon preliminär skatt för inkomståret 2011 eller om det finns synnerliga skäl, ska beräkningen göras enligt preliminär taxering enligt 6 kap. 3 och 4 §§ skattebetalningslagen. Lag (2015:633). Skatten ska betalas med lika stora belopp varje månad från och med det förkortade inkomstårets andra månad till och med månaden efter det förkortade inkomstårets utgång. De förfallodagar som anges i 16 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen ska gälla som sista dag för betalningen.20. Skattebetalningslagen (1997:483) ska fortfarande tillämpas i fråga om skatt enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel som hänför sig till tiden före d. 1 jan. 2010.21. Lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för kontroller som har inletts före utgången av 2011. Vid en sådan kontroll ska det vid bedömningen av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning enligt 3 § första stycket 1 lagen om kassaregister m.m. särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgått till eller har kunnat antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.Överklagandeförbuden i 7 § andra stycket lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., 19 § första stycket lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher och 32 § första stycket lagen om kassaregister m.m. gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011. Vitesförelägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart. Lag (2013:1081). 22. Lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.Överklagandeförbudet i 19 kap. 3 § den upphävda lagen gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011. Vitesförelägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.Den som före utgången av 2012 har gett in en skriftlig förbindelse enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid ingången av 2013 även anses ha gett in en förbindelse enligt 23 kap. 5 §.Den som före utgången av 2012 har gett in ett åtagande enligt 13 kap. 2 eller 2 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid ingången av 2013 även anses ha gett in ett åtagande enligt 23 kap. 6 respektive 7 §.Skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 kap. 17 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller inte vid 2013 års taxering. Lag (2012:760). 23. Lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Lagen gäller dock fortfarande för beslut som ska överklagas enligt äldre bestämmelser.24. Lagen (2005:1117) om deklarationsombud ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.För beslut som ska överklagas enligt den upphävda lagen gäller 3 kap. 10 § samt 67 kap. 7–10 §§, 12 § andra stycket 1 och 19–22 §§.25. Vid tillämpningen av punkterna 1, 8, 16, 19 och 22 ska det som sägs om beskattningsår och redovisningsperioder som är brutna räkenskapsår även gälla beskattningsår och redovisningsperioder som består av ett räkenskapsår som är längre eller kortare än tolv månader.26. Skatteförfarandelagen ska tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012. Detsamma gäller förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. I detta fall ska dock bestämmelserna om när en inkomstdeklaration ska lämnas i 32 kap. och betalning av slutlig skatt i 62 kap. tillämpas som om räkenskapsåret hade avslutats d. 30 april 2013. 2011:1289 (Utkom d. 13 dec. 2011.) 2011:1512 Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2012 och tillämpas på avyttringar som skett under beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. 2011:1545 (Utkom d. 23 dec. 2011.) 2012:136 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:227 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012. 2012:343 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2012:387 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2012:682 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2012:760 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. Bestämmelserna i 58 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter utgången av 2012. Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före ikraftträdandet, ska dock vid beräkningen av säkerhetens storlek enligt 58 kap. 2 § första stycket procenttalet 26,3 användas i stället för 22. Äldre bestämmelser i 58 kap. 2 § gäller i fråga om avyttringar som har skett före ikraftträdandet. 2012:835 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013 och tillämpas på sådan ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2012.2. En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § och som före ikraftträdandet har ingått ett socialavgiftsavtal, ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket senast d. 1 febr. 2013. 2012:847 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2013:27 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2013. 2013:116 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2013:369 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2013:383 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016 och ska tillämpas första gången på beskattningsår 2017. 2013:384 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013 i fråga om 9 § och i övrigt d. 1 jan. 2014. 2013:585 1. Denna lag träder i kraft d. 22 juli 2013.2. Äldre bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande andelar i specialfonder gäller för värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder och som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter d. 21 juli 2013. 2013:772 1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2013.2. Bestämmelserna i 22 kap. 23 och 24 §§, 23 kap. 2 § samt 31 kap. 19 a och 19 b §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013. 2013:967 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2013. 2013:1068 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. Lagen ska när det gäller mervärdesskattedeklarationer tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar d. 1 jan. 2013. Bestämmelserna om anstånd i 36 kap. 5 § andra och tredje styckena och 6 § samt 63 kap. 3 § andra stycket ska tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar d. 1 jan. 2013. 2013:1081 Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2014. Bestämmelsen i 39 kap. 5 § andra stycket tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2012. 2013:1107 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2014:18 Denna lag träder i kraft d. 13 juni 2014. 2014:288 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014.2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 1 i sin nya lydelse tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 maj 2014.3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § första stycket 2 tillämpas första gången på skatt som ska betalas för kalenderår 2013 respektive på beskattningsår som går ut efter d. 31 aug. 2013. 2014:681 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2014:943 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2014:1390 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2014:1471 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Bestämmelserna i 22 kap. 25 §, 23 kap. 2 och 3 §§ samt 31 kap. 33 och 33 a §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015. 2014:1474 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Lagen tillämpas första gången på byggarbetsplatser där byggverksamheten påbörjas efter d. 31 dec. 2015. Lag (2015:769). 3. På byggarbetsplatser där byggverksamheten har påbörjats före ikraftträdandet ska lagen dock tillämpas så snart det kan antas att byggverksamheten kommer att avslutas efter d. 30 juni 2016.4. I fråga om kontrollavgiftens storlek ska bestämmelsen i 50 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter den 31 december 2015. Lag (2015:769). 2015:69 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015.2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 1 samt 7 och 8 §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.3. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2016.4. Övriga bestämmelser i lagen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2014.5. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 skaa) informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast d. 15 juli 2015, ochb) kontrolluppgift som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast d. 31 juli 2015.6. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 och som gäller sådana konton som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter d. 30 juni 2015 men före d. 1 okt. 2015 ska docka) informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast 30 dagar efter att kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto, ochb) kontrolluppgift som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast 60 dagar efter att kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto.7. För uppgifter som avser kalenderåret 2015 och som gäller sådana konton som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter d. 30 sept. 2015 ska informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast d. 15 juli 2016 och kontrolluppgift som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas senast d. 31 juli 2016. Om det rapporteringspliktiga kontot har öppnats efter d. 30 juni 2014 och före d. 1 jan. 2015 ska informationsuppgift respektive kontrolluppgift även lämnas för uppgifter som avser kalenderåret 2014.8. För vart och ett av kalenderåren 2015 och 2016 ska ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet i kontrolluppgift lämna uppgift om namn på varje sådant icke FATCA-deltagande finansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § samma lag till vilken det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har gjort betalningar, samt det sammanlagda belopp dessa betalningar uppgår till för vart och ett av åren.9. Om ett icke FACTA-deltagande finansiellt institut som avses i punkt 8 identifieras som en sådan enhet efter d. 31 dec. 2015 ska sådan kontrolluppgift som enligt punkt 8 ska lämnas för uppgifter avseende kalenderåret 2015 lämnas senast d. 30 april 2016. 2015:599 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:633 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Äldre bestämmelser i 49 kap. 10 § första stycket 1 och 49 kap. 12 och 15 §§ ska tillämpas i fråga om uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats före d. 1 jan. 2016. 2015:768 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2015.4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter d. 31 dec. 2015.6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet. 2015:769 (Utkom d. 4 dec. 2015.) 2015:892 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Lagen tillämpas i sin nya lydelse för återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200) då den omsättning som medför rätt till återbetalning äger rum från och med ikraftträdandet. 2015:893 (Utkom d. 18 dec. 2015.) 2015:903 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:918 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 56 kap. 9 § och i övrigt d. 1 jan. 2016.(Enl. F 2015:925 ska 56 kap. 9 § träda i kraft d. 1 jan. 2016.) F (2015:925). 2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avsera) kalenderåret 2015, när det gäller– 24 kap. 2 a § och 34 kap. 3 § andra stycket, när det gäller uppgifter enligt 22 a kap., och– 34 kap. 10 §, när det gäller uppgifter som avses i 34 kap. 9 a och 9 b §§, ochb) kalenderåret 2016 i övrigt.3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs när 56 kap. 9 § i den nya lydelsen träder i kraft. 2015:925 (Utkom d. 18 dec. 2015.)Äldre föreskrifter gäller fortfarande avseende beskattningsåret 2016 och tidigare beskattningsår för återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av d. 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, ändrat genom rådets beslut 2004/587/EG. 2016:64 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.2. Bestämmelserna i 10 kap. 22 § och 23 kap. 8 § tillämpas första gången på åtaganden som lämnas efter d. 29 febr. 2016. 2016:286 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sådan skatt för vilken tullagen (2000:1281) gäller. 2016:888 1. Denna lag träder i kraft d. 20 okt. 2016.2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2016.3. För beskattningsår som börjar före d. 1 april 2017 ska en ansökan om godkännande för tonnagebeskattning, i stället för vad som föreskrivs i 13 a kap. 4 §, ha kommit in till Skatteverket senast d. 31 okt. 2016.4. För beskattningsår som börjar före d. 1 april 2017 gäller, i stället för vad som föreskrivs i 13 a kap. 9 § första stycket, ett godkännande för tonnagebeskattning från och med detta beskattningsår om beslutet om godkännande meddelas senast d. 31 mars 2017. 2016:1061 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2016:1075 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för annan punktskatt än reklamskatt som har lämnats in efter lagens ikraftträdande och på beslut om återbetalning av reklamskatt och beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande.3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen ska även tillämpas i fråga om sådana ansökningar om nedsättning av koldioxidskatt eller energiskatt enligt de upphävda bestämmelserna i 9 kap. 9 § och 9 b § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi som görs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på ansökningar om nedsättning som har lämnats in efter lagens ikraftträdande.4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2016:1076 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017. 2016:1077 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2017:185 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.2. Bestämmelserna i 33 a kap. tillämpas första gången på räkenskapsår som har påbörjats efter d. 31 dec. 2015. Har ett sådant räkenskapsår avslutats före d. 1 april 2017, får underrättelse enligt 33 a kap. 12 § första stycket lämnas senast d. 30 april 2017.3. Bestämmelserna i 39 kap. tillämpas första gången på beskattningsår som har påbörjats efter d. 31 mars 2017. 2017:189 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § andra stycket och 22 b kap. 6 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2016.3. Övriga bestämmelser i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2017. 2017:194 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2017. 2017:387 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019 i fråga om 7 kap. 1 §, 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1, 4 och 13 §§, 23 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 2, 3 och 38 §§, 31 kap. 6 §, 37 kap. 2 § samt 67 kap. 1 och 26 §§, och i övrigt d. 1 juli 2018.2. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare enligt 39 kap. 11 och 11 a §§ i restaurang-, tvätteri- eller byggverksamhet eller i näringsverksamhet som avser hårvård och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda samt för den som ska lämna uppgifter enligt 34 kap. 6 och 7 §§, tillämpas lagen från och med d. 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas lagen från och med d. 1 jan. 2019. Lag (2018:244). 3. Skatteverkets föreläggande enligt 37 kap. 2 § får inte heller under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 bara avse komplettering av arbetsställenummer enligt 26 kap. 19 b § första stycket 4.4. Bestämmelserna i 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 13 § samt 23 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.5. Bestämmelserna i 26 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden jan. 2019. Bestämmelserna i 26 kap. 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018. Bestämmelserna i 26 kap. 19 § i den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 tillämpas för sådana övriga uppgiftsskyldiga som avses i punkten 2.6. Bestämmelsen i 31 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018. Bestämmelsen i 31 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.7. Bestämmelserna i 34 kap. 6, 7, 10 och 11 §§ samt 37 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 30 juni 2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i den nya lydelsen ska dock i fråga om uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 31 dec. 2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–31 dec. 2018 tillämpas i fråga om uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig. Bestämmelsen i 37 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter d. 31 dec. 2018.8. Bestämmelserna i 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 § och 66 kap. 27 § i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.9. De nya bestämmelserna i 26 kap. 19 a–19 e, 40 och 41 §§ tillämpas första gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.10. De nya bestämmelserna i 34 kap. 3 a § tillämpas första gången på uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.11. De upphävda bestämmelserna i 22 kap. 4 § gäller fortfarande för ersättning eller förmån för bostad som har betalats ut före d. 1 jan. 2019.12. Den upphävda bestämmelsen i 26 kap. 38 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före d. 1 jan. 2019.13. Den upphävda bestämmelsen i 67 kap. 26 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats enligt den upphävda 26 kap. 38 §.14. Bestämmelserna i 7 kap. 1 § första stycket 10 i den äldre lydelsen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2018:1147). 2017:403 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2017:404 (Utkom d. 31 maj 2017.) 2017:405 (Utkom d. 31 maj 2017.) 2017:657 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2017. 2017:699 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. 2017:1199 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:1218 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Bestämmelserna i 12 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2017.3. Bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.4. Bestämmelserna i 26 kap. 23 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på punktskatt där skattskyldighet har inträtt efter d. 31 dec. 2017. För punktskatt där skattskyldighet har inträtt före ikraftträdandet gäller bestämmelserna i den äldre lydelsen.5. Bestämmelserna i 37 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för punktskatt som avser förhållanden efter ikraftträdandet.6. Bestämmelserna i de nya 22 kap. 26 § och 31 kap. 33 b § tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.7. Bestämmelserna i de nya 37 kap. 7 a och 9 a §§ och 39 kap. 3 a § tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för punktskatt som avser förhållanden efter ikraftträdandet. 2017:1219 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelserna i 22 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019. 2017:1224 (Utkom d. 8 dec. 2017.) 2017:1226 (Utkom d. 8 dec. 2017.) 2017:1227 (Utkom d. 8 dec. 2017.) 2017:1228 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2018. 2017:1229 (Utkom d. 8 dec. 2017.) 2018:243 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:244 (Publicerad d. 24 april 2018.) 2018:522 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.2. För sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 10 kap. 3 § i den äldre lydelsen. 2018:524 (Publicerad d. 22 maj 2018.) 2018:562 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018.2. Bestämmelserna i 49 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på rättelser som görs efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet. 2018:625 (Publicerad d. 1 juni 2018.) 2018:627 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.2. De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018. 2018:701 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.2. Bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om beslut som avser förhållanden före d. 1 jan. 2016. 2018:703 (Publicerad d. 8 juni 2018.) 2018:733 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1146 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2018:1147 (Publicerad d. 26 juni 2018.) 2018:1150 (Publicerad d. 26 juni 2018.) 2018:1164 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1207 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelsen i 58 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter d. 31 dec. 2018. Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före d. 1 jan. 2019, ska dock vid tillämpningen av 58 kap. 2 § första stycket procenttalet 22 användas i stället för 20,6.3. Den nya bestämmelsen i 34 kap. 4 a § tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2018. 2018:1271 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som är vårdbidrag, om beslutet om ersättning enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken ska gälla. 2018:1385 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018. 2018:1890 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1892 (Publicerad d. 30 nov. 2018.) 2018:1896 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2034 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelserna i 22 a kap. 5–8 §§, 22 b kap. 5–9 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.3. Bestämmelserna i 26 kap. 19 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioder efter ikraftträdandet.4. Bestämmelserna i det nya 49 b kap. tillämpas första gången på uppgifter, handlingar och annan dokumentation soma) samlas in eller ska samlas in efter d. 31 dec. 2018, ellerb) finns tillgängliga hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet d. 1 jan. 2019 och ska bevaras. 2018:2037 (Publicerad d. 13 dec. 2018.) 2019:129 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåret 2019.3. I en sådan kontrolluppgift enligt den upphävda 22 kap. 27 § som avser kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast om medlemsavgifter som har betalats före d. 1 april 2019. 2019:452 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.Lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter d. 30 juni 2019. Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar och KK (1950:431) med vissa föreskrifter ang. taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m., båda anm. vid 1:11 lagen 2017:725. Bih. – Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.