Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012

Utkom från trycket den 20 september 2011
utfärdad den 8 september 2011.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§ socialförsäkringsbalken till 149,32 för år 20121) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2010:1133.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1016

(Utkom d. 20 sept. 2011.)