Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012

Utkom från trycket den 20 september 2011
utfärdad den 8 september 2011.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 54 600 kronor för år 20121) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 500 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2011 (2010:1134).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1019

(Utkom d. 20 sept. 2011.)