Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:561) om balansindex för år 2013

Utkom från trycket den 11 september 2012
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§ socialförsäkringsbalken till 148,53 för år 20131) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2011:1018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:561

(Utkom d. 11 sept. 2012.)