Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013

Utkom från trycket den 11 september 2012
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 56 600 kronor för år 20131) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 000 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2012 (2011:1019).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:562

(Utkom d. 11 sept. 2012.)