Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska träda i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)