Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:631) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 20131)

Utkom från trycket den 6 november 2012
utfärdad den 25 oktober 2012.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2013 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,9 procent förs till staten, 20,2 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska göras på så sätt att 14,8 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:631

(Utkom d. 6 nov. 2012.)