Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013

Utkom från trycket den 14 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,3 procent för år 2013.1)

1)

Senaste förordning i ämnet 2011:1527.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:821

(Utkom d. 14 dec. 2012.)