Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014

Utkom från trycket den 10 september 2013
utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 socialförsäkringsbalken till 146,84 för år 20141) .

1)

Senaste förordningen i ämnet 2012:561.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:718

(Utkom d. 10 sept. 2013.)