Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014

Utkom från trycket den 10 september 2013
utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 56 900 kronor för år 20141) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 300 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2013 (2012:562).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:719

(Utkom d. 10 sept. 2013.)