Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 20141)

Utkom från trycket den 13 december 2013
utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,2 procent för år 2014.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1019

(Utkom d. 13 dec. 2013.)