Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Utkom från trycket den 1 juli 2014

utfärdad den 19 juni 2014.

1 §

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 §

Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_1.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_2.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_3.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_4.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_5.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_6.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_7.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_8.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_9.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_10.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_11.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_12.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_13.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_14.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_15.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_16.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_17.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_18.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_19.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_20.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_21.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_22.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_23.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_24.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_25.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_26.gif

 SFS2014-0834.SFS2014834BIL_27.gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:834

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2014:834 träder enl. F 2015:224 i kraft d. 1 juni 2015.)

SFS 2015:224

(Utkom d. 6 maj 2015.)