Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 20151)

Utkom från trycket den 9 december 2014

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,0 procent för år 2015.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1415

(Utkom d. 9 dec. 2014.)