Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Utkom från trycket den 6 maj 2015

utfärdad den 23 april 2015.

1 §

Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Bilaga

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_1.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_2.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_3.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_4.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_5.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_6.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_7.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_8.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_9.gif

 SFS2015-0225.SFS2015225BIL_10.gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:225

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.