Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012

Utkom från trycket den 22 juni 2015

beslutat den 11 juni 2015.

Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel 16.5 i konventionen trätt i kraft den 1 maj 2015 för Färöarna och Grönland och att dessa enligt artikel 3.3 har meddelat att de undantag i förordningens regler om grundpension, som gäller för Danmark, också ska gälla för Färöarna och Grönland. Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014, har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:381

(Utkom d. 22 juni 2015.)